# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Sundaramoorthy S
 Multiheights
3 219 20 40 100 2 379
2 Asraful A
 Lth
3 8 200 30 100 2 338
3 Vishnu Copl
 Copl#1
1 46 130 0 50 1 226
4 Vinoth V
 Lth
3 44 70 90 0 0 204
5 Velu V
 Hertel
3 77 20 50 50 1 197
6 Bala B
 Hertel
3 50 60 20 50 1 180
7 Siva Perumal
 Onyo
2 68 50 0 50 1 168
8 Mano M
 Hertel
1 94 0 0 50 1 144
9 Sabbir S
 Yeo Hong
1 3 70 20 50 1 143
10 Shankar S
 Kpw
2 115 20 0 0 0 135
11 Karthick K
 Hertel
3 10 80 30 0 0 120
12 Arun R
 Multiheights
3 80 0 30 0 0 110
13 Polash P
 Pse Sqo
2 77 20 0 0 0 97
14 Basker B
 Hertel
3 0 80 10 0 0 90
15 Nara Copl
 Copl#1
1 57 0 30 0 0 87
16 Karthick M
 Multiheights
3 0 50 30 0 0 80
17 Sudhesh S
 Pse Sqo
2 -5 80 0 0 0 75
18 Hariharan P
 Multiheights
3 6 60 0 0 0 66
19 Muthuraj T
 Multiheights
3 5 30 30 0 0 65
20 Mani M
 Hertel
3 3 40 20 0 0 63
21 Parthiban Copl
 Copl#2
1 62 0 0 0 0 62
22 Krishna Kumar
 Kpw
2 52 10 0 0 0 62
23 Venki V
 Kpw
2 8 50 0 0 0 58
24 Ratheesh R
 Pse Sqo
2 33 0 20 0 0 53
25 Suraj S
 Yeo Hong
1 1 50 0 0 0 51
26 Karthick E
 Multiheights
3 1 20 30 0 0 51
27 Venkatesan V
 Lth
2 0 50 0 0 0 50
28 Imran I
 Lth
3 0 20 20 0 0 40
29 Silambhu S
 Onyo
2 22 0 10 0 0 32
30 Krishna K
 Sek
1 5 0 20 0 0 25
31 Naidu N
 Sek
1 3 0 20 0 0 23
32 Ketha Suresh
 Kpw
2 2 20 0 0 0 22
33 Rao R
 Yeo Hong
1 2 0 20 0 0 22
34 Venkatesh V
 Kkc & Austin
1 1 20 0 0 0 21
35 Anand A
 Kkc & Austin
1 21 0 0 0 0 21
36 Vivek Copl
 Copl#2
1 20 0 0 0 0 20
37 Diptenzu D
 Sek
1 0 0 20 0 0 20
38 Srinu S
 Sek
1 6 10 0 0 0 16
39 Singh K
 Yeo Hong
1 -6 0 20 0 0 14
40 Bujji B
 Kpw
2 -6 0 20 0 0 14
41 Murali Krishna
 Kpw
2 2 0 10 0 0 12
42 Binod B
 Sek
1 2 0 10 0 0 12
43 Rajiv R
 Lth
1 0 0 10 0 0 10
44 Prabhakaran R
 Onyo
2 -10 20 0 0 0 10
45 Sivakumar S
 Onyo
2 -10 20 0 0 0 10
46 Siva Ranjan
 Onyo
1 0 0 10 0 0 10
47 Monir M
 Yeo Hong
1 -10 20 0 0 0 10
48 Magha M
 Sek
1 8 0 0 0 0 8
49 Vimal V
 Lth
2 8 0 0 0 0 8
50 Ramesh R
 Kpw
1 6 0 0 0 0 6
51 Samy S
 Pse Sqo
2 -14 20 0 0 0 6
52 Boobesh B
 Onyo
2 6 0 0 0 0 6
53 Karthik R
 Onyo
1 6 0 0 0 0 6
54 Rajkumar R
 Pse Sqo
2 -5 0 10 0 0 5
55 Ganga G
 Yeo Hong
1 5 0 0 0 0 5
56 Namashivyam N
 Kkc & Austin
1 4 0 0 0 0 4
57 Chandramohan Copl
 Copl#1
1 4 0 0 0 0 4
58 Bala Copl
 Copl#2
1 3 0 0 0 0 3
59 Joga Rao
 Sek
1 3 0 0 0 0 3
60 Nathan N
 Pse Sqo
1 3 0 0 0 0 3
61 Arvinthan A
 Kkc & Austin
1 3 0 0 0 0 3
62 Sannur S
 Yeo Hong
1 2 0 0 0 0 2
63 Barik Copl
 Copl#1
1 2 0 0 0 0 2
64 Senthil S
 Lth
1 2 0 0 0 0 2
65 Jai Kumar
 Lth
1 2 0 0 0 0 2
66 Swapan S
 Kkc & Austin
1 2 0 0 0 0 2
67 Raja R
 Lth
3 2 0 0 0 0 2
68 Kaliraj K
 Onyo
1 2 0 0 0 0 2
69 Joseph Justin
 Multiheights
1 1 0 0 0 0 1
70 Arun Copl
 Copl#1
1 1 0 0 0 0 1
71 Manickam Copl
 Copl#2
1 1 0 0 0 0 1
72 Tirupathi T
 Sek
1 1 0 0 0 0 1
73 Jahir J
 Pse Sqo
1 0 0 0 0 0 0
74 Viduthalai Puli
 Kpw
1 -10 0 10 0 0 0
75 Arjun A
 Onyo
2 0 0 0 0 0 0
76 Santakumar S
 Kkc & Austin
1 0 0 0 0 0 0
77 Razzak R
 Yeo Hong
1 0 0 0 0 0 0
78 Pandi Copl
 Copl#2
1 0 0 0 0 0 0
79 Kumar K
 Sek
1 0 0 0 0 0 0
80 Venki Copl
 Copl#1
1 0 0 0 0 0 0
81 Magesh M
 Kpw
1 0 0 0 0 0 0
82 Karthick K
 Lth
2 -9 0 0 0 0 -9
83 Muthu Copl
 Copl#2
1 -10 0 0 0 0 -10
84 Vinoth V
 Pse Sqo
2 -10 0 0 0 0 -10
85 Siddiqur S
 Pse Sqo
1 -10 0 0 0 0 -10
86 Prakash Copl
 Copl#2
1 -10 0 0 0 0 -10