# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Manikandan Shanmugam Manikandan Shanmugam
 Hennessy Boys
1 254 10 0 50 1 314
2 Sachin Singh
 Mariners CC
1 252 10 0 50 1 312
3 Senthilnathan Periasamy Senthilnathan Periasamy
 Warriors CC
1 300 0 10 0 0 310
4 Gopalasamy Mahalingam Gopalasamy Mahalingam
 Hennessy Boys
1 118 100 0 0 0 218
5 Sashikiran Nathi
 Royal Tuskars
1 175 0 10 0 0 185
6 Avneetkumar Sinha Avneetkumar Sinha
 Warriors CC
1 0 160 0 0 0 160
7 Palaniyandi Shanmuganathan Palaniyandi Shanmuganathan
 Hennessy Boys
1 0 130 0 0 0 130
8 Vijaykumar Ramalingam Vijaykumar Ramalingam
 Warriors CC
1 53 50 0 0 0 103
9 Vikram Ramachandran
 Royal Tuskars
1 89 0 10 0 0 99
10 Bharat Midha
 Mariners CC
1 0 90 0 0 0 90
11 Sathishkumar Subramanian Sathishkumar Subramanian
 Warriors CC
1 53 20 10 0 0 83
12 Rahul Baberwal
 Mariners CC
1 2 60 20 0 0 82
13 Bishal Prasad
 Royal Tuskars
1 58 10 10 0 0 78
14 Adersh Chandrasekhar
 Royal Tuskars
1 38 20 20 0 0 78
15 Amirthanathan Savari Albert Amirthanathan Savari Albert
 Hennessy Boys
1 42 30 0 0 0 72
16 Leo Martin Amalraj Leo Martin Amalraj
 Hennessy Boys
1 50 20 0 0 0 70
17 Atul Uttam Lade
 Royal Tuskars
1 9 60 0 0 0 69
18 Ashish Srivastava
 Warriors CC
1 66 0 0 0 0 66
19 Samir Apte
 Mariners CC
1 64 0 0 0 0 64
20 Harjinder Deol
 Mariners CC
1 0 40 20 0 0 60
21 Sundar Sondripandiyan
 Mariners CC
1 0 40 10 0 0 50
22 Kaizad Bradshaw
 Mariners CC
1 47 0 0 0 0 47
23 Raj Kumar Pandiyan Raj Kumar Pandiyan
 Hennessy Boys
1 47 0 0 0 0 47
24 Muruganantham Karthik Muruganantham Karthik
 Warriors CC
1 3 40 0 0 0 43
25 Prabakaran Palanisamy Prabakaran Palanisamy
 Warriors CC
1 40 0 0 0 0 40
26 Seyed Labbai Mohamed
 Royal Tuskars
1 0 40 0 0 0 40
27 Sachin Saharawat
 Mariners CC
1 9 0 20 0 0 29
28 Ramasamy Ramesh Kumar Ramasamy Ramesh Kumar
 Hennessy Boys
1 3 0 20 0 0 23
29 Gaurav Saini
 Mariners CC
1 10 0 10 0 0 20
30 Viswanathan Venkataraman
 Royal Tuskars
1 19 0 0 0 0 19
31 Nagaraj Napoleon
 Hennessy Boys
1 -3 0 20 0 0 17
32 Thulasi Sekar Thulasi Sekar
 Warriors CC
1 2 0 10 0 0 12
33 Balasubramaniyan Balasubramaniyan
 Hennessy Boys
1 0 10 0 0 0 10
34 Manish Shah
 Royal Tuskars
1 0 10 0 0 0 10
35 Soorej M G
 Royal Tuskars
1 10 -10 10 0 0 10
36 Chennakesavan Selvadurai Chennakesavan Selvadurai
 Warriors CC
1 0 10 0 0 0 10
37 Vinoth Bhaskaran Vinoth Bhaskaran
 Hennessy Boys
1 -10 10 10 0 0 10
38 Akshay Yadava
 Mariners CC
1 9 0 0 0 0 9
39 Thirupathi Baddam Thirupathi Baddam
 Warriors CC
1 5 -20 20 0 0 5
40 Sreekumar Vasudevan Sreekumar Vasudevan
 Warriors CC
1 3 0 0 0 0 3
41 Ashok Balkrishnan Nair
 Royal Tuskars
1 0 0 0 0 0 0
42 Hari Maran Hari Maran
 Hennessy Boys
1 -10 0 0 0 0 -10
43 Bharat Bhama
 Royal Tuskars
1 -10 0 0 0 0 -10
44 Ritesh Goenka
 Mariners CC
1 -10 -10 0 0 0 -20