# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Ankur Saini
 Avengers
7 7 1 321 168 53.50 191.07 86 0 1 2 4 0 25 24
2 Abu Sayed
 Austin Bengal Tigers
8 8 0 317 252 39.62 125.79 65 0 0 2 4 0 6 29
3 Vinay Ramachandra
 Kings Men
5 5 1 310 165 77.50 187.88 123 2 0 0 2 0 11 29
4 Sri Pare
 Youth Marvels
7 7 1 277 188 46.17 147.34 105 1 0 1 2 1 4 29
5 Sham Naik
 Avengers
7 7 0 253 211 36.14 119.91 59 0 0 2 4 0 5 22
6 Rupesh Rajamannar
 Wolverines
6 6 1 230 116 46.00 198.28 131 1 0 0 3 0 14 21
7 Monish Shah
 Avengers
7 6 2 214 171 53.50 125.15 47 0 0 0 6 0 17 5
8 Hardik Patel
 Dark Knights
8 8 1 207 157 29.57 131.85 50 0 0 1 2 0 8 15
9 Wolverines Portable1
 Wolverines
5 5 2 178 130 59.33 136.92 84 0 1 2 0 0 4 13
10 Sherwin Fernandes
 Iron Men
7 7 1 174 112 29.00 155.36 66 0 0 1 2 0 2 14
11 Yoganand Panneru
 Dark Knights
7 7 2 170 152 34.00 111.84 63 0 0 1 2 0 4 8
12 Jay Somasundaram
 Incredibles
8 7 1 168 145 28.00 115.86 54 0 0 1 1 0 2 15
13 Amit Desai
 Kings Men
8 8 1 164 137 23.43 119.71 44 0 0 0 4 1 3 17
14 Bahubali Kagi
 Iron Men
7 7 1 161 113 26.83 142.48 61 0 0 1 1 0 0 15
15 Tufayel Ahammed
 Austin Bengal Tigers
5 5 0 158 89 31.60 177.53 74 0 0 1 2 1 2 23
16 Praveen Nuthulapati
 Shazam
8 8 0 158 157 19.75 100.64 53 0 0 1 1 2 0 15
17 Ironmen Portable1
 Iron Men
5 5 0 157 126 31.40 124.60 91 0 1 1 1 0 4 9
18 Uzair Rahim
 Dark Knights
7 7 0 152 141 21.71 107.80 63 0 0 1 0 0 1 20
19 Anand Ganesan
 Iron Men
7 7 0 148 114 21.14 129.82 54 0 0 1 2 2 2 16
20 Mohan Vikki
 Incredibles
9 6 3 145 112 48.33 129.46 66 0 0 2 0 0 3 9
21 Bharath G
 Beamers
7 5 1 142 119 35.50 119.33 56 0 0 1 1 0 4 11
22 Harsha Rentala
 Incredibles
5 4 1 129 87 43.00 148.28 85 0 1 1 1 0 2 17
23 Srikanth Bandlamudi
 Incredibles
6 4 0 128 80 32.00 160.00 65 0 0 1 1 0 4 11
24 Youth Portable1
 Youth Marvels
7 6 2 128 98 32.00 130.61 51 0 0 1 2 0 1 12
25 Sunil Sudhakar
 Iron Men
6 6 2 128 100 32.00 128.00 50 0 0 1 0 0 1 15
26 Setu Patel
 Dark Knights
5 5 2 126 101 42.00 124.75 69 0 0 1 0 0 0 12
27 Sachin Deshmukh
 Shazam
7 7 2 124 131 24.80 94.66 45 0 0 0 3 1 0 9
28 Muhammed Shafi
 Youth Marvels
8 6 0 124 144 20.67 86.11 33 0 0 0 2 0 0 6
29 Aloysius Kantharaj
 Beamers
6 6 1 122 130 24.40 93.85 39 0 0 0 1 0 1 8
30 Siddiqur Rahman
 Austin Bengal Tigers
8 8 0 119 125 14.88 95.20 42 0 0 0 2 0 1 7
31 Divyesh Bhakta
 Dark Knights
6 5 1 116 71 29.00 163.38 34 0 0 0 3 0 5 8
32 Adnan Sattar
 Youth Marvels
7 6 2 116 91 29.00 127.47 64 0 0 1 1 0 0 8
33 Abt Portable1
 Austin Bengal Tigers
6 6 1 116 113 23.20 102.65 40 0 0 0 2 0 0 8
34 Pandian Ganesan
 Beamers
5 5 2 115 88 38.33 130.68 39 0 0 0 3 0 0 7
35 Raj ALLAKA
 Iron Men
7 7 3 115 97 28.75 118.56 40 0 0 0 2 0 1 6
36 Sumanth Gundapaneni
 Incredibles
7 6 2 114 94 28.50 121.28 35 0 0 0 2 0 1 11
37 Pravin Hegde
 Kings Men
6 6 2 108 118 27.00 91.53 49 0 0 0 2 0 2 11
38 Naveen Kichili
 Wolverines
7 6 2 104 107 26.00 97.20 38 0 0 0 2 0 2 7
39 Regis Jayaraj
 Incredibles
5 5 1 102 68 25.50 150.00 37 0 0 0 2 1 2 13
40 Rohan Munshi
 Kings Men
6 5 2 99 94 33.00 105.32 41 0 0 0 2 0 1 8
41 Pranav Pare
 Youth Marvels
7 6 1 98 93 19.60 105.38 44 0 0 0 1 0 0 9
42 Haripal Reddy Mamilla
 Incredibles
6 5 1 97 66 24.25 146.97 43 0 0 0 1 0 4 8
43 Sai Guduru
 Dark Knights
6 5 1 95 59 23.75 161.02 60 0 0 1 0 1 0 10
44 Fasbir Anwar
 Austin Bengal Tigers
9 9 3 93 87 15.50 106.90 27 0 0 0 1 1 2 5
45 Venu Oleti
 Iron Men
8 6 1 92 89 18.40 103.37 32 0 0 0 2 0 1 6
46 Mehtab Malhi
 Kings Men
4 3 0 84 60 28.00 140.00 50 0 0 1 1 0 2 5
47 Gopal Thani
 Wolverines
7 6 0 82 74 13.67 110.81 28 0 0 0 1 0 3 5
48 Beamers Portable2
 Beamers
3 2 1 81 37 81.00 218.92 69 0 0 1 0 0 4 8
49 Vishnu Dasaraju
 Wolverines
7 6 0 81 75 13.50 108.00 30 0 0 0 1 1 1 6
50 Sujith Parapurath
 Beamers
7 6 0 80 106 13.33 75.47 22 0 0 0 0 0 0 5
51 Neeraj Obhrai
 Wolverines
8 7 1 79 80 13.17 98.75 19 0 0 0 0 1 1 8
52 Shanker Menon
 Beamers
2 2 1 77 49 77.00 157.14 59 0 0 1 0 0 1 8
53 Linu Varghese
 Beamers
7 5 0 77 71 15.40 108.45 38 0 0 0 1 1 3 1
54 Uday Meka
 Kings Men
7 5 3 77 71 38.50 108.45 50 0 0 1 0 1 0 6
55 Mahesh Juja
 Shazam
3 3 0 77 73 25.67 105.48 48 0 0 0 1 0 0 10
56 Sumeer Goel
 Avengers
5 5 2 75 55 25.00 136.36 31 0 0 0 1 0 1 6
57 Rahul Jain
 Dark Knights
5 4 1 67 66 22.33 101.52 35 0 0 0 1 0 0 7
58 Prateesh Sharma
 Iron Men
5 4 2 66 47 33.00 140.43 38 0 0 0 1 0 0 5
59 Dinesh Laxman
 Shazam
4 4 1 65 66 21.67 98.48 30 0 0 0 1 0 0 6
60 Vijay Chandan
 Wolverines
4 3 0 64 97 21.33 65.98 37 0 0 0 2 0 0 2
61 Mohammad Kabir
 Austin Bengal Tigers
5 5 1 62 59 15.50 105.08 31 0 0 0 1 0 0 5
62 Makrand Jadhav
 Shazam
5 5 0 61 89 12.20 68.54 36 0 0 0 1 0 0 6
63 Manesh Sasidharan
 Beamers
5 4 0 60 44 15.00 136.36 32 0 0 0 1 0 3 2
64 Raj Tadi
 Kings Men
8 6 3 60 72 20.00 83.33 30 0 0 0 1 0 0 3
65 Srikanth Kambhampati
 Wolverines
2 2 0 59 47 29.50 125.53 49 0 0 0 1 0 0 7
66 Sohaib Rashid
 Austin Bengal Tigers
2 2 1 57 40 57.00 142.50 37 0 0 0 1 0 2 5
67 Praveen Pillai
 Beamers
5 5 2 53 65 17.67 81.54 32 0 0 0 1 2 0 3
68 Shareef Shaik
 Avengers
7 5 0 51 58 10.20 87.93 32 0 0 0 1 2 0 3
69 Nitish Gupta
 Dark Knights
7 5 4 50 42 50.00 119.05 17 0 0 0 0 0 0 2
70 Pranav Pare
 Incredibles
1 1 1 50 43 0.00 116.28 50 0 0 1 0 0 2 3
71 Sashi Upadhyayula
 Incredibles
5 5 2 49 51 16.33 96.08 36 0 0 0 1 0 0 3
72 Mahesh Reddy Kakarla
 Beamers
2 2 0 48 32 24.00 150.00 48 0 0 0 1 1 1 4
73 Prithvi Koka
 Incredibles
4 4 4 48 48 0.00 100.00 15 0 0 0 0 0 0 3
74 Raghav Shankar
 Incredibles
5 3 0 48 49 16.00 97.96 25 0 0 0 1 0 0 3
75 Venkat Junnuthulla
 Wolverines
8 5 1 47 52 11.75 90.38 17 0 0 0 0 0 0 4
76 Mohit Sanchaniya
 Youth Marvels
9 7 3 47 55 11.75 85.45 27 0 0 0 1 1 1 0
77 Wasif Khan
 Kings Men
2 2 1 46 33 46.00 139.39 25 0 0 0 1 0 0 4
78 Kedar Purohit
 Iron Men
6 4 1 46 33 15.33 139.39 24 0 0 0 0 1 0 6
79 Bhavesh Shura
 Dark Knights
7 5 0 44 42 8.80 104.76 29 0 0 0 1 1 1 3
80 Abhijeet Prabhakar
 Youth Marvels
3 3 1 44 49 22.00 89.80 26 0 0 0 1 0 2 4
81 Rahul Morthala
 Dark Knights
5 5 0 43 35 8.60 122.86 23 0 0 0 0 2 2 2
82 Abt Portable2
 Austin Bengal Tigers
4 3 1 43 42 21.50 102.38 16 0 0 0 0 0 0 3
83 Avigna Kamma
 Youth Marvels
4 3 2 42 79 42.00 53.16 23 0 0 0 0 0 0 3
84 Shazam Portable1
 Shazam
6 6 1 40 56 8.00 71.43 23 0 0 0 0 1 1 4
85 Yousuf Abedin
 Austin Bengal Tigers
5 5 1 38 41 9.50 92.68 14 0 0 0 0 2 0 3
86 Utkarsh A
 Beamers
8 7 2 37 46 7.40 80.43 12 0 0 0 0 0 0 5
87 Praveen Sadineni
 Shazam
6 6 0 37 56 6.17 66.07 15 0 0 0 0 1 0 1
88 Manish Patel
 Kings Men
5 3 0 36 42 12.00 85.71 16 0 0 0 0 0 0 2
89 Mahab Rahman
 Austin Bengal Tigers
1 1 0 35 24 35.00 145.83 35 0 0 0 1 0 0 5
90 Raghu Vasudevan
 Wolverines
3 3 2 34 23 34.00 147.83 26 0 0 0 1 0 0 3
91 Mahesh Juja
 Shazam
2 2 0 32 36 16.00 88.89 17 0 0 0 0 0 1 3
92 Manoj Mohan
 Iron Men
4 4 1 32 44 10.67 72.73 22 0 0 0 0 0 0 1
93 Karthik Iyer
 Iron Men
2 2 1 29 19 29.00 152.63 26 0 0 0 1 0 0 3
94 Anirudh Chitaluru
 Incredibles
6 2 0 29 24 14.50 120.83 25 0 0 0 1 0 0 4
95 Meet Amin
 Shazam
4 3 0 29 26 9.67 111.54 16 0 0 0 0 0 0 3
96 Kunal Patel
 Dark Knights
1 1 0 28 13 28.00 215.38 28 0 0 0 1 0 2 2
97 Sanjay Saksena
 Kings Men
5 3 1 28 42 14.00 66.67 25 0 0 0 1 1 0 0
98 Farhan Chowdhury
 Austin Bengal Tigers
7 4 2 27 43 13.50 62.79 10 0 0 0 0 0 0 0
99 Srikanth Palagummi
 Shazam
2 2 1 26 17 26.00 152.94 22 0 0 0 0 0 0 4
100 Youth Portable2
 Youth Marvels
7 3 0 26 30 8.67 86.67 11 0 0 0 0 0 0 2
101 Wilson Raphale
 Avengers
8 3 2 24 20 24.00 120.00 18 0 0 0 0 0 0 2
102 Sadaqat Safi
 Beamers
3 3 1 24 25 12.00 96.00 19 0 0 0 0 0 2 0
103 Prokash Deb
 Austin Bengal Tigers
2 2 0 24 27 12.00 88.89 17 0 0 0 0 0 0 2
104 Bhanu Prakash
 Incredibles
9 3 0 23 28 7.67 82.14 18 0 0 0 0 1 0 0
105 Pranav Rao
 Youth Marvels
4 2 1 23 51 23.00 45.10 19 0 0 0 0 0 0 1
106 Prashant Mangidkar
 Shazam
5 5 2 22 30 7.33 73.33 10 0 0 0 0 1 0 4
107 Tara Singh
 Avengers
6 6 4 22 33 11.00 66.67 12 0 0 0 0 0 0 2
108 Knights Portable1
 Dark Knights
2 1 0 21 14 21.00 150.00 21 0 0 0 0 0 1 0
109 Rohullah Azizi
 Dark Knights
6 5 4 21 18 21.00 116.67 10 0 0 0 0 0 0 1
110 Vamsee Krishna Kotha
 Dark Knights
8 2 0 21 18 10.50 116.67 17 0 0 0 0 0 0 0
111 Kingsmen Portable1
 Kings Men
4 3 0 21 25 7.00 84.00 15 0 0 0 0 0 0 1
112 Fanil Vemulapalli
 Wolverines
6 4 3 21 31 21.00 67.74 10 0 0 0 0 0 0 1
113 Sri Pare
 Incredibles
1 1 0 20 15 20.00 133.33 20 0 0 0 0 0 0 2
114 Hareensai Javaji
 Youth Marvels
2 2 0 20 25 10.00 80.00 17 0 0 0 0 0 0 1
115 Ironmen Portable2
 Iron Men
2 2 1 19 22 19.00 86.36 16 0 0 0 0 0 0 1
116 Kiran Joysula
 Beamers
4 4 0 19 28 4.75 67.86 14 0 0 0 0 1 0 1
117 Sreenath Arva
 Incredibles
9 3 1 18 17 9.00 105.88 9 0 0 0 0 0 0 0
118 Nimesh Porbanderwala
 Kings Men
2 1 0 18 25 18.00 72.00 18 0 0 0 0 0 0 0
119 Avengers Portable1
 Avengers
5 3 0 18 27 6.00 66.67 16 0 0 0 0 0 0 0
120 Sridhar Guttikonda
 Shazam
4 4 3 17 18 17.00 94.44 9 0 0 0 0 0 0 1
121 Ahmer Ameen
 Incredibles
6 3 1 17 19 8.50 89.47 12 0 0 0 0 0 0 0
122 Rajashekhar Kethireddy
 Shazam
6 4 2 17 20 8.50 85.00 10 0 0 0 0 2 0 2
123 Rajeev Chalak
 Shazam
8 4 1 16 37 5.33 43.24 8 0 0 0 0 0 0 0
124 Shazam Portable2
 Shazam
4 2 1 15 11 15.00 136.36 15 0 0 0 0 1 0 1
125 Prashant Singh
 Wolverines
2 2 0 15 13 7.50 115.38 9 0 0 0 0 0 0 2
126 Ashok Atyam
 Wolverines
5 2 0 15 22 7.50 68.18 8 0 0 0 0 0 0 2
127 Nihad Hadi
 Austin Bengal Tigers
5 4 1 14 16 4.67 87.50 5 0 0 0 0 0 0 1
128 Adhithya Rengarajan
 Avengers
4 3 1 14 20 7.00 70.00 14 0 0 0 0 2 0 0
129 Sai Gajjela
 Youth Marvels
3 3 1 14 32 7.00 43.75 13 0 0 0 0 1 0 0
130 Krishay Chincholi
 Youth Marvels
4 3 0 14 34 4.67 41.18 12 0 0 0 0 0 0 0
131 Yaksh Patel
 Dark Knights
3 2 0 13 14 6.50 92.86 8 0 0 0 0 0 0 1
132 Brijesh Singh
 Kings Men
4 2 1 13 17 13.00 76.47 9 0 0 0 0 0 0 0
133 Jashim Chowdhury
 Austin Bengal Tigers
2 2 0 13 23 6.50 56.52 13 0 0 0 0 1 0 1
134 Mahesh Nair
 Beamers
2 1 0 12 8 12.00 150.00 12 0 0 0 0 0 0 0
135 Karthik Ranganathan
 Avengers
3 1 0 12 10 12.00 120.00 12 0 0 0 0 0 0 1
136 Mohammad Shafi Sultani
 Austin Bengal Tigers
6 2 1 11 12 11.00 91.67 9 0 0 0 0 0 0 1
137 Janil Ramesh
 Avengers
6 3 0 10 10 3.33 100.00 6 0 0 0 0 1 0 1
138 Sabbir Ahmed Chowdhury
 Austin Bengal Tigers
3 3 1 10 10 5.00 100.00 5 0 0 0 0 1 0 1
139 Kazz Partha
 Iron Men
6 3 2 10 17 10.00 58.82 7 0 0 0 0 0 1 0
140 Dinesh Selvakumaran
 Avengers
5 2 1 10 18 10.00 55.56 6 0 0 0 0 0 0 0
141 Rishabh Naniwadekar
 Youth Marvels
3 1 0 9 8 9.00 112.50 9 0 0 0 0 0 0 0
142 Prabhu Das
 Beamers
2 2 0 8 9 4.00 88.89 8 0 0 0 0 1 1 0
143 Hemant Thakkar
 Kings Men
8 3 1 8 12 4.00 66.67 6 0 0 0 0 0 0 0
144 Sandeep Belkhode
 Kings Men
8 4 2 8 14 4.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 1
145 Mojin K
 Beamers
2 2 1 8 16 8.00 50.00 8 0 0 0 0 0 0 0
146 Pawan Singh
 Beamers
7 3 2 8 20 8.00 40.00 6 0 0 0 0 0 0 0
147 Senthil Sundaram
 Wolverines
2 1 0 8 21 8.00 38.10 8 0 0 0 0 0 0 1
148 Sreejith Nambiar
 Beamers
1 1 0 7 7 7.00 100.00 7 0 0 0 0 0 0 1
149 Shahib Rahman
 Austin Bengal Tigers
1 1 0 7 9 7.00 77.78 7 0 0 0 0 0 0 1
150 Rajesh Pujari
 Youth Marvels
6 2 0 7 11 3.50 63.64 5 0 0 0 0 0 0 0
151 Sharath Chandra
 Wolverines
5 3 0 7 17 2.33 41.18 7 0 0 0 0 2 0 1
152 Kingsmen Portable2
 Kings Men
1 1 0 7 18 7.00 38.89 7 0 0 0 0 0 0 0
153 Sayed Habib
 Beamers
3 1 1 6 3 0.00 200.00 6 0 0 0 0 0 0 0
154 Rony Joy
 Beamers
3 2 0 6 7 3.00 85.71 5 0 0 0 0 0 0 1
155 Dinu John
 Beamers
2 2 0 6 7 3.00 85.71 5 0 0 0 0 0 0 0
156 Joesph Gali
 Avengers
3 1 1 6 7 0.00 85.71 6 0 0 0 0 0 0 0
157 Golam Kibria
 Austin Bengal Tigers
2 1 1 6 11 0.00 54.55 6 0 0 0 0 0 0 0
158 Wali Rahman
 Youth Marvels
4 2 0 6 13 3.00 46.15 4 0 0 0 0 0 0 0
159 Mahesh Jade
 Shazam
2 1 0 5 12 5.00 41.67 5 0 0 0 0 0 0 0
160 Shireesh Mettapalle
 Wolverines
4 3 1 5 13 2.50 38.46 3 0 0 0 0 1 0 0
161 Avengers Portable2
 Avengers
3 1 0 5 14 5.00 35.71 5 0 0 0 0 0 0 1
162 Neeraj Manayil
 Beamers
7 3 1 5 21 2.50 23.81 4 0 0 0 0 1 0 0
163 Gaurav Raghuvanshi
 Beamers
2 1 0 4 3 4.00 133.33 4 0 0 0 0 0 0 1
164 Vinay Gopal
 Beamers
3 2 1 4 12 4.00 33.33 4 0 0 0 0 0 0 0
165 Mayank Goel
 Avengers
3 1 0 3 4 3.00 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
166 Mehedi Khan
 Austin Bengal Tigers
1 1 1 3 5 0.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
167 Incredibles Portable2
 Incredibles
2 1 0 3 9 3.00 33.33 3 0 0 0 0 0 0 0
168 Pallab Karim
 Austin Bengal Tigers
4 3 1 3 9 1.50 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
169 Nazim Khan
 Austin Bengal Tigers
7 4 2 3 17 1.50 17.65 3 0 0 0 0 2 0 0
170 Siddharth Jasani
 Iron Men
3 2 0 2 2 1.00 100.00 2 0 0 0 0 1 0 0
171 Ravi Pare
 Youth Marvels
5 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
172 Sravan Sriram
 Youth Marvels
3 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
173 Raghunandh Soorianarayanan
 Avengers
4 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
174 Shahib Rahman
 Austin Bengal Tigers
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
175 Renju K
 Beamers
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
176 Ahmed Qureshi
 Iron Men
6 2 0 2 7 1.00 28.57 1 0 0 0 0 0 0 0
177 Shehzad Chowdhury
 Austin Bengal Tigers
4 2 0 2 16 1.00 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0
178 Venkat Rajan
 Iron Men
7 2 1 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
179 Alok Singh
 Shazam
4 2 0 1 5 0.50 20.00 1 0 0 0 0 1 0 0
180 Rishab Pejaver
 Youth Marvels
3 2 1 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 1 0 0
181 Amit Shrivastava
 Shazam
1 1 0 1 7 1.00 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
182 Faizul Azeez
 Austin Bengal Tigers
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Incredibles Portable1
 Incredibles
3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Dhaval Surati
 Kings Men
3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Shivam Kakkar
 Dark Knights
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Wolverines Portable2
 Wolverines
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Prashant Singh
 Wolverines
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Krishna Rangineni
 Beamers
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Sanjeev Sharma
 Wolverines
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Rishab Patel
 Avengers
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Avengers Portable3
 Avengers
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Pradeep Puppala
 Avengers
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Yokesh Ram
 Avengers
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Tamim Sultani
 Dark Knights
3 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Sai Kiran Kandari
 Youth Marvels
2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
196 Shushruth Koudap
 Youth Marvels
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
197 Shikhar Vats
 Shazam
3 1 1 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Amit Srivastava
 Shazam
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
199 Shikhar Vats
 Shazam
3 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0