# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Arjun Mahesh 1 0 0 2 0 3
2 Aryan Shah 2 0 0 0 0 2
3 Rishi Ramesh 0 0 0 2 0 2
4 Saiteja Mukkamalla 1 0 0 0 1 2
5 Abhimanyu Poswal 1 0 0 0 0 1
6 Arir Ali 1 0 0 0 0 1
7 Ishan Sharma 1 0 0 0 0 1
8 Josh Saripella 1 0 0 0 0 1
9 Shashank Gundlapally 1 0 0 0 0 1
10 Varun Mantha 1 0 0 0 0 1
11 Abhinav Sikharam 0 0 0 0 0 0
12 Anay Khanna 0 0 0 0 0 0
13 Arya Shah 0 0 0 0 0 0
14 Hasher Dar 0 0 0 0 0 0
15 Hrrit Hinge 0 0 0 0 0 0
16 Lakshya P 0 0 0 0 0 0
17 Rehman Dar 0 0 0 0 0 0
18 Sai Gajjela 0 0 0 0 0 0
19 Shray Thotangare 0 0 0 0 0 0
20 Shreyan Sathesh 0 0 0 0 0 0
21 Siddhant Shah 0 0 0 0 0 0
22 Soorya Selvakumar 0 0 0 0 0 0
23 Tanaf Wasie 0 0 0 0 0 0
24 Tejas Pinjala 0 0 0 0 0 0