# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ramana Pothamsetti 4 0 0 0 0 4
2 Basit Bargoob 1 0 0 2 0 3
3 Roshan Prabakar 1 0 0 1 0 2
4 Shadhin Shiraj 2 0 0 0 0 2
5 Sriram Suresh 1 0 1 0 0 2
6 Umang Parikh 1 0 1 0 0 2
7 Venkatram Choodamani 2 0 0 0 0 2
8 Anil Sadhu 1 0 0 0 0 1
9 Arun Mohanty 1 0 0 0 0 1
10 Iftekhar Ahmed 1 0 0 0 0 1
11 Jagadeesh Reddy Musali 1 0 0 0 0 1
12 Karthik Vinnakota 1 0 0 0 0 1
13 Kathan Pandya 0 0 0 1 0 1
14 Madhusudhan Gajjada 0 0 1 0 0 1
15 Nagasai Mavilla 0 0 1 0 0 1
16 Nilesh Salbarde 1 0 0 0 0 1
17 Nitish Kajrolkar 1 0 0 0 0 1
18 Pankaj Patel 0 0 1 0 0 1
19 Prateek Kaul 1 0 0 0 0 1
20 Satish Narayanan 1 0 0 0 0 1
21 Soud Choudhury 1 0 0 0 0 1
22 Sumit Narsale 1 0 0 0 0 1
23 Sunit Guldas 0 0 0 0 1 1
24 Aashay Arora 0 0 0 0 0 0
25 Abhinav Bansal 0 0 0 0 0 0
26 Abhinav Padalia 0 0 0 0 0 0
27 Abhinav Koganti 0 0 0 0 0 0
28 Ajay Kathirasetty 0 0 0 0 0 0
29 Amit Nain 0 0 0 0 0 0
30 Ariful Hoque 0 0 0 0 0 0
31 Asad Khan 0 0 0 0 0 0
32 Ashish Poojary 0 0 0 0 0 0
33 Fawwad Latif 0 0 0 0 0 0
34 Gokul Vijayasarathy 0 0 0 0 0 0
35 Gopi Boinepally 0 0 0 0 0 0
36 Harsha Gandi 0 0 0 0 0 0
37 Iktedar Ahmed 0 0 0 0 0 0
38 Md al Mamun 0 0 0 0 0 0
39 Mohammad Hossain 0 0 0 0 0 0
40 Nitya Patel 0 0 0 0 0 0
41 Phaneendra Vallabhaneni 0 0 0 0 0 0
42 Rajaraman Ramadoss 0 0 0 0 0 0
43 Rehan Kazmi 0 0 0 0 0 0
44 Saiful Tigers 0 0 0 0 0 0
45 Sameer Gupta 0 0 0 0 0 0
46 Samir Sanghvi 0 0 0 0 0 0
47 Sanchit Narang 0 0 0 0 0 0
48 Saurabh Tandan 0 0 0 0 0 0
49 Sourav Sarkar 0 0 0 0 0 0
50 Srikanth Sharma V 0 0 0 0 0 0
51 Sriram Barigeda 0 0 0 0 0 0
52 Sunil Krishnan 0 0 0 0 0 0
53 Sunny Anand Natekar 0 0 0 0 0 0
54 Thulasi 0 0 0 0 0 0
55 Uday Kumar 0 0 0 0 0 0
56 Vikas Rajasekhar 0 0 0 0 0 0
57 Vivek Jadon 0 0 0 0 0 0
58 Wasif Bokhari 0 0 0 0 0 0
59 Zabihullah Khatibi 0 0 0 0 0 0