# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Mandar Manjarekar 3 0 0 0 1 4
2 Sourav Sarkar 3 0 0 0 0 3
3 Harman Sandhir 2 0 1 0 0 3
4 Syed Nabeel 2 0 1 0 0 3
5 Yama Nuristani 1 0 1 1 0 3
6 Winston Hutchinson 2 0 0 0 0 2
7 Anurag Shrivastava 2 0 0 0 0 2
8 Hammad Shahid 2 0 0 0 0 2
9 Ayeshan Senadeera 2 0 0 0 0 2
10 Muhammad Zaid 2 0 0 0 0 2
11 Sirajul Ahmed 2 0 0 0 0 2
12 Arif Ul Hoque 2 0 0 0 0 2
13 Tony Dadra 1 0 0 1 0 2
14 Iftekhar Nayem Ahmed Adib 1 0 1 0 0 2
15 Ravi Watt 1 0 1 0 0 2
16 Siddharth Gupta 1 0 0 0 0 1
17 Siddhartha Singh 1 0 0 0 0 1
18 Mohammad Rais 1 0 0 0 0 1
19 Narayan Sathyamurthy 1 0 0 0 0 1
20 Babar Khera 1 0 0 0 0 1
21 Hasitha Rama 1 0 0 0 0 1
22 Niranjan Dravid 1 0 0 0 0 1
23 Malaka Dharmarathna 1 0 0 0 0 1
24 Vinit Shah 1 0 0 0 0 1
25 Siddhartha Dutta 1 0 0 0 0 1
26 Dhruv Chopra 1 0 0 0 0 1
27 Nishant Patel 0 0 1 0 0 1
28 Fawwad Sher 0 0 1 0 0 1
29 Sanje Sedera 0 0 0 1 0 1
30 Karan Wittke 0 0 1 0 0 1
31 Nuwan Chamara 0 0 0 1 0 1
32 Karan Lakhia 0 0 0 0 0 0
33 Bhumasamudram Jagadish 0 0 0 0 0 0
34 Nitin Shere 0 0 0 0 0 0
35 Wajeedullah Syed 0 0 0 0 0 0
36 Lakmina Don 0 0 0 0 0 0
37 Ramana Kumar Pothamsetti 0 0 0 0 0 0
38 Abhishek Vyas 0 0 0 0 0 0
39 Andrew Subrai 0 0 0 0 0 0
40 Diwakar Arora 0 0 0 0 0 0
41 Naeem Akhtar 0 0 0 0 0 0
42 Rehan Kazmi 0 0 0 0 0 0
43 Deepak Gosain 0 0 0 0 0 0
44 Rakitha Perera 0 0 0 0 0 0
45 Manjula Vithana 0 0 0 0 0 0
46 Waleed Shabbir 0 0 0 0 0 0
47 Anilkumar Potu 0 0 0 0 0 0
48 Swaroop Prakash 0 0 0 0 0 0
49 Vineeth Nair 0 0 0 0 0 0
50 Rahul Baria 0 0 0 0 0 0
51 Pranay Reddy 0 0 0 0 0 0
52 Shaveen Senadeera 0 0 0 0 0 0
53 Chirag Parmar 0 0 0 0 0 0
54 Dilhan Bulegoda 0 0 0 0 0 0
55 Ashish B Poojary 0 0 0 0 0 0
56 Raghavan Srinivas 0 0 0 0 0 0
57 Karthik Guptha 0 0 0 0 0 0
58 Kartar Singh 0 0 0 0 0 0
59 Sunit Guldas 0 0 0 0 0 0
60 Avinash Kaiparambil 0 0 0 0 0 0
61 Rohit Patwari 0 0 0 0 0 0
62 Kulranjan Pandey 0 0 0 0 0 0
63 Devender Singh 0 0 0 0 0 0