# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Vishal Parikh 5 0 1 0 0 6
2 Dhakshal Choksi 0 0 2 1 0 3
3 Dhruv Patel 3 0 0 0 0 3
4 Mayank Jhaveri 2 0 1 0 0 3
5 Moin Patel 0 3 0 0 0 3
6 Sunil Patel 1 2 0 0 0 3
7 Dax Patel 2 0 0 0 0 2
8 Keyur Patel 1 0 1 0 0 2
9 Priyank Patel 1 0 1 0 0 2
10 Shabaz Patel 2 0 0 0 0 2
11 Tushar Patel 2 0 0 0 0 2
12 Arif Patel 0 1 0 0 0 1
13 Chirag Vasvani 1 0 0 0 0 1
14 Chirag Patel 1 0 0 0 0 1
15 Gaurav Thakkar 1 0 0 0 0 1
16 Harshil (binny) Patel 1 0 0 0 0 1
17 Jasmin Patel 0 0 1 0 0 1
18 Karan Malik 0 0 1 0 0 1
19 Narendra Arya 0 0 1 0 0 1
20 Rohan Bhrahmbhatt 1 0 0 0 0 1
21 Sachin Patel 1 0 0 0 0 1
22 Sachin Jr. Patel 0 1 0 0 0 1
23 Satish Chinnari 1 0 0 0 0 1
24 Serif Patel 1 0 0 0 0 1
25 Siddarth Patel 1 0 0 0 0 1
26 Viral Yailor 1 0 0 0 0 1
27 Ady Malhotra 0 0 0 0 0 0
28 Ahsan Jamil 0 0 0 0 0 0
29 Alay Raza 0 0 0 0 0 0
30 Amit Padhiyar 0 0 0 0 0 0
31 Andy Dadlani 0 0 0 0 0 0
32 Apurva Patel 0 0 0 0 0 0
33 Ashfaq Mulla 0 0 0 0 0 0
34 Asif Bobat 0 0 0 0 0 0
35 Avi Dalvi 0 0 0 0 0 0
36 Darshan Patel 0 0 0 0 0 0
37 Dinesh Pakalpati 0 0 0 0 0 0
38 Dirg Patel 0 0 0 0 0 0
39 Harshil Vyas 0 0 0 0 0 0
40 Haseeb Durani 0 0 0 0 0 0
41 Heth Chikani 0 0 0 0 0 0
42 Hiren Patel 0 0 0 0 0 0
43 Jaimin Patel 0 0 0 0 0 0
44 Khader Mohiuddin 0 0 0 0 0 0
45 Kiran Kayastya 0 0 0 0 0 0
46 Mehul Patel 0 0 0 0 0 0
47 Minhaz Hira 0 0 0 0 0 0
48 Mitul Patel 0 0 0 0 0 0
49 Muheeb Lobanwala 0 0 0 0 0 0
50 Nabeel Ajaz 0 0 0 0 0 0
51 Nirav Patel 0 0 0 0 0 0
52 Nishit Shah 0 0 0 0 0 0
53 Rohan Patel 0 0 0 0 0 0
54 Sabir Hafeji 0 0 0 0 0 0
55 Safwam Patel 0 0 0 0 0 0
56 Sajjad Baqar 0 0 0 0 0 0
57 Sheshu M 0 0 0 0 0 0
58 Sohel Patel 0 0 0 0 0 0
59 Sumit Patel 0 0 0 0 0 0
60 Vipul Bapu 0 0 0 0 0 0
61 Vrushang Shah 0 0 0 0 0 0
62 Yash Nirmal 0 0 0 0 0 0
63 Yasin Prince 0 0 0 0 0 0