# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Idrees Sarwar 1 0 0 0 0 1
2 Prasanna Govindarajan 1 0 0 0 0 1
3 Kiran Divakar 1 0 0 0 0 1
4 Ajay Dahiya 1 0 0 0 0 1
5 Aasim Sakhi 0 1 0 0 0 1
6 Nakshatra Sharma 0 0 0 1 0 1
7 Naveen Surya 0 0 0 1 0 1
8 Maruthi Aca 0 0 0 1 0 1
9 Jeet Singh 0 0 0 1 0 1
10 Sai Kashyap Nutulapati 0 0 0 0 0 0
11 Muralimohan Dingari 0 0 0 0 0 0
12 Bobby Kottu 0 0 0 0 0 0
13 Rajnish Singh 0 0 0 0 0 0
14 Raunak Jain 0 0 0 0 0 0
15 Shahzad Shah 0 0 0 0 0 0
16 Senthil Kumar 0 0 0 0 0 0
17 Sunny Kathuria 0 0 0 0 0 0
18 Hemanth Rajashekhar 0 0 0 0 0 0
19 Vishal Singh 0 0 0 0 0 0
20 Chinmay Bhatt 0 0 0 0 0 0
21 Narendran Chandrasekaran 0 0 0 0 0 0
22 Gurmohanjit Singh 0 0 0 0 0 0
23 Makesh Renganathan 0 0 0 0 0 0
24 Nirav Patel 0 0 0 0 0 0
25 Ali Taseer 0 0 0 0 0 0
26 Yad Singh 0 0 0 0 0 0
27 Karthik Bollepalli 0 0 0 0 0 0
28 Varinder Singh Grewal 0 0 0 0 0 0
29 Sunil Ramachandra 0 0 0 0 0 0
30 Tony Dadra 0 0 0 0 0 0
31 Nick Gorman 0 0 0 0 0 0
32 Zubair Hussain 0 0 0 0 0 0
33 Parminder Gill 0 0 0 0 0 0
34 Guru Krish 0 0 0 0 0 0
35 Saghir Khan 0 0 0 0 0 0
36 Sandeep Neeli 0 0 0 0 0 0
37 Pavan Kumar Sandhiri 0 0 0 0 0 0
38 Bharadwaj Ogirala 0 0 0 0 0 0
39 Rahul Sachdev 0 0 0 0 0 0