# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Prajith Mudi 0 6 0 0 4 10
2 Usman Rafiq 3 0 3 0 0 6
3 Awais Mubarak 5 0 0 0 0 5
4 Majid Zubair 5 0 0 0 0 5
5 Pavan Kumar Sandhiri 4 0 0 0 0 4
6 Eshwar Gullapali 4 0 0 0 0 4
7 Basit Zubair 3 0 0 0 0 3
8 Sai Krishna Gangavalli 1 1 1 0 0 3
9 Abid Maknojia 1 0 1 1 0 3
10 Rajiv Reddy 2 0 0 0 0 2
11 Karan Patel 2 0 0 0 0 2
12 Teja Pathour 2 0 0 0 0 2
13 Sidhesh Pathare 2 0 0 0 0 2
14 Manoj Baabu 1 0 1 0 0 2
15 Pir Zulfiqar 1 0 0 0 1 2
16 Shuja Naqvi 1 0 0 0 0 1
17 Antony Marsh 1 0 0 0 0 1
18 Ajinkya Paikine 0 1 0 0 0 1
19 Astik Mishra 1 0 0 0 0 1
20 Ahmed Fazal 1 0 0 0 0 1
21 Asif Ali Zubair 1 0 0 0 0 1
22 Ajay Jagtap 1 0 0 0 0 1
23 Asif Khan 1 0 0 0 0 1
24 Keerthivasan Asokan 1 0 0 0 0 1
25 Kashif Haroon 1 0 0 0 0 1
26 Pankaj Kampli 1 0 0 0 0 1
27 Prashanth Manne 0 0 1 0 0 1
28 Rudraksh Srivastava 0 0 0 1 0 1
29 Kiran Divakar 0 0 0 0 1 1
30 Shamshu Kalwani 0 0 1 0 0 1
31 Neel Patel 0 0 0 0 0 0
32 Sandeep Varma 0 0 0 0 0 0
33 Vikas Nooli 0 0 0 0 0 0
34 Shams Arefeen 0 0 0 0 0 0
35 Sandeep Neeli 0 0 0 0 0 0
36 Sankirth Batthula 0 0 0 0 0 0
37 Saki Gajula 0 0 0 0 0 0
38 Samuel Permalla 0 0 0 0 0 0
39 Tejdeep Ganesh 0 0 0 0 0 0
40 Ali Syed 0 0 0 0 0 0
41 Amit Patel 0 0 0 0 0 0
42 Jagpreet Singh 0 0 0 0 0 0
43 Arun Schipse 0 0 0 0 0 0
44 Jannisar Khan 0 0 0 0 0 0
45 Bharadwaj Ogirala 0 0 0 0 0 0
46 Sridhar Rajaram 0 0 0 0 0 0
47 Sujith Telang 0 0 0 0 0 0
48 Prabhuram Jagadeesan 0 0 0 0 0 0
49 Nikhil Patel 0 0 0 0 0 0
50 Srikanth Nernakanti 0 0 0 0 0 0
51 Taha Syed 0 0 0 0 0 0
52 Rashid Atique 0 0 0 0 0 0
53 Ashwin Kannan 0 0 0 0 0 0
54 Srinivas Koneti 0 0 0 0 0 0
55 Tarun Patel 0 0 0 0 0 0
56 Niket Kumar 0 0 0 0 0 0