# Team Name (Players) Captain Vice Captain Home Ground
1
Pittsburgh CC (15)
Karthik S
2
Wildrowdys (13)
Karan Kohli