# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Vishnu Sundaramoorthy
 Stallions
13 13 2 276 303 25.09 91.09 41 0 0 0 6 1 16 14
2 Uday Kumar Vala
 Blue Whales
13 13 3 275 291 27.50 94.50 61 0 0 2 1 1 13 16
3 Tushar Kolhe
 Spartans
12 12 1 251 239 22.82 105.02 62 0 0 2 2 3 13 15
4 Muthukumar Jayachandran
 Stallions
13 12 0 244 227 20.33 107.49 50 0 0 1 4 1 11 9
5 Gaviswamy Hm
 Lions
12 12 1 243 291 22.09 83.51 44 0 0 0 4 0 9 4
6 Roshan Chetry
 Spartans
11 9 1 242 214 30.25 113.08 74 0 0 1 4 0 6 8
7 Sachin Tomar
 Hawks
11 10 2 237 188 29.62 126.06 65 0 0 1 3 0 18 13
8 Balaji Narayanan
 Pegasus
11 11 1 219 219 21.90 100.00 57 0 0 1 3 0 4 10
9 Sunny Patel
 Jaguars
6 6 0 207 123 34.50 168.29 69 0 0 3 0 0 16 10
10 Goutham Subbaiah
 Spartans
13 11 3 205 161 25.62 127.33 39 0 0 0 3 1 14 8
11 Rajdev Singh Jasrotia
 Sharks
10 10 2 201 201 25.12 100.00 48 0 0 0 4 0 11 7
12 Naresh Kumar
 Pegasus
11 11 2 200 255 22.22 78.43 52 0 0 1 3 1 6 10
13 Srini Ramachandran
 Avengers
9 9 0 195 201 21.67 97.01 80 0 1 1 1 0 11 11
14 Srinivas Jayant
 Knights
10 10 1 195 230 21.67 84.78 49 0 0 0 4 3 1 10
15 Amith Siripurapu
 Spartans
5 5 1 191 172 47.75 111.05 71 0 0 2 0 0 8 9
16 Irfan Mohammed
 Hawks
12 11 0 185 184 16.82 100.54 54 0 0 1 1 2 12 7
17 Pani M
 Spartans
13 13 1 181 160 15.08 113.13 36 0 0 0 6 1 11 11
18 Bhavesh Dabgar
 Hawks
10 9 1 177 140 22.12 126.43 63 0 0 1 1 1 15 6
19 Rakesh Reddy
 Lions
11 11 0 173 152 15.73 113.82 29 0 0 0 3 0 4 11
20 Ashish Nigote
 Spartans
11 10 0 173 175 17.30 98.86 54 0 0 1 2 1 1 17
21 Pavan Mulakala
 Sharks
11 11 2 173 183 19.22 94.54 42 0 0 0 3 1 2 12
22 Anand Rangaswamy
 Stallions
13 11 2 167 148 18.56 112.84 35 0 0 0 2 1 14 5
23 Ankit Dhyani
 Sharks
13 12 3 163 123 18.11 132.52 35 0 0 0 3 0 14 5
24 Aravind Bhayankara
 Titans
7 7 0 161 120 23.00 134.17 58 0 0 1 1 0 10 11
25 Ankit Sahu
 Unicorn
11 10 0 161 205 16.10 78.54 33 0 0 0 3 1 7 5
26 Ravikiran Kulkarni
 Sharks
12 9 1 159 142 19.88 111.97 48 0 0 0 1 1 7 9
27 Deepak Paneerkumar
 Jetz
11 11 0 158 204 14.36 77.45 41 0 0 0 3 0 2 9
28 Rohit Relan
 Lions
10 8 1 157 124 22.43 126.61 62 0 0 1 1 1 8 11
29 Ramvigneshwaran Kulandhaivel
 Knights
11 10 3 156 141 22.29 110.64 37 0 0 0 3 1 13 3
30 Selva Kumar
 Knights
11 10 1 156 147 17.33 106.12 36 0 0 0 2 0 9 8
31 Sanat Mishra
 Unicorn
11 10 3 149 140 21.29 106.43 53 0 0 1 0 1 3 8
32 Vinay Srikantiah
 Blue Whales
11 11 0 142 194 12.91 73.20 38 0 0 0 1 1 3 3
33 Dhinesh Balajee
 Unicorn
10 9 0 140 148 15.56 94.59 45 0 0 0 2 0 3 8
34 Divesh Sachdeva
 Lions
12 11 3 138 162 17.25 85.19 35 0 0 0 1 0 4 6
35 Quaiyum Khan
 Hawks
12 11 0 136 159 12.36 85.53 32 0 0 0 2 0 3 6
36 Vijay Ramachandran
 Stallions
13 12 2 133 151 13.30 88.08 31 0 0 0 2 3 6 3
37 Dinesh Reddy Mukka
 Titans
6 6 0 133 154 22.17 86.36 70 0 0 1 2 2 6 8
38 Kathiravan Karunanandan
 Jetz
7 7 1 133 162 22.17 82.10 62 0 0 1 2 1 2 7
39 Ivan Singh
 Jaguars
9 9 1 133 176 16.62 75.57 39 0 0 0 2 0 1 3
40 Madhusudhan Gangaiah
 Blue Whales
10 8 0 131 136 16.38 96.32 61 0 0 1 0 0 4 12
41 Amit Patil
 Sharks
11 11 0 125 136 11.36 91.91 40 0 0 0 2 2 3 7
42 Zubair Dhala
 Unicorn
4 4 1 123 93 41.00 132.26 55 0 0 1 2 0 7 6
43 Samuel Melvin
 Pegasus
11 11 1 123 166 12.30 74.10 36 0 0 0 2 1 3 5
44 Venkatakishore Gangavarapu
 Titans
11 8 3 120 86 24.00 139.53 40 0 0 0 2 0 10 7
45 Siva Pulagam
 Spartans
11 8 3 113 90 22.60 125.56 49 0 0 0 2 1 4 6
46 VijayaKumar Vasu
 Jetz
9 9 0 109 103 12.11 105.83 38 0 0 0 1 0 8 4
47 Antony Mariyaraj
 Knights
6 6 0 107 89 17.83 120.22 33 0 0 0 2 0 7 8
48 Kesh Dodda
 Blue Whales
11 10 2 106 88 13.25 120.45 27 0 0 0 2 2 4 10
49 Chirag Patel
 Jaguars
7 7 0 103 113 14.71 91.15 35 0 0 0 1 0 3 7
50 Sagar Patel
 Jaguars
9 9 1 102 115 12.75 88.70 31 0 0 0 1 2 3 3
51 Sridhar Dhodda
 Titans
10 8 2 101 109 16.83 92.66 38 0 0 0 1 1 5 5
52 Ramu Naik
 Blue Whales
11 9 3 98 106 16.33 92.45 43 0 0 0 1 1 5 7
53 Sandeep Madhubani
 Jetz
8 8 0 97 95 12.12 102.11 37 0 0 0 2 1 5 7
54 Aswin Sooriyaprakasam
 Jaguars
9 9 0 97 127 10.78 76.38 28 0 0 0 1 0 1 6
55 Bharath Popuri
 Blue Whales
11 11 3 96 98 12.00 97.96 23 0 0 0 0 2 7 5
56 Abhishek Jadhav
 Pegasus
10 8 1 95 77 13.57 123.38 28 0 0 0 1 3 11 2
57 Prabakaran Murugesan
 Jetz
9 9 0 95 159 10.56 59.75 17 0 0 0 0 0 4 3
58 Ganesh Kumar Karuppusamy
 Knights
11 9 0 93 137 10.33 67.88 30 0 0 0 2 2 2 7
59 Advaita Chakraborty
 Sharks
10 9 3 92 138 15.33 66.67 25 0 0 0 1 0 0 5
60 Arun P G
 Lions
12 11 5 89 76 14.83 117.11 24 0 0 0 0 0 5 4
61 Praneeth Bathini
 Titans
9 8 1 89 77 12.71 115.58 26 0 0 0 1 1 4 8
62 Venkatesh Jannu
 Titans
7 6 1 89 134 17.80 66.42 22 0 0 0 0 0 0 4
63 Akshay Heblekar
 Sharks
10 9 2 88 86 12.57 102.33 23 0 0 0 0 0 3 6
64 Mahesh Narayanan
 Knights
6 5 1 88 91 22.00 96.70 64 0 0 1 0 0 1 7
65 Manikandan Sekar
 Unicorn
9 8 0 88 114 11.00 77.19 19 0 0 0 0 0 1 9
66 Zia Khan
 Avengers
5 4 0 87 69 21.75 126.09 36 0 0 0 1 0 9 2
67 Shiva Patel
 Jaguars
8 8 1 87 82 12.43 106.10 34 0 0 0 1 0 3 4
68 Akshay Darhe
 Sharks
10 8 0 86 100 10.75 86.00 29 0 0 0 1 1 3 5
69 Nithin Georgekutty
 Unicorn
9 9 1 85 113 10.62 75.22 28 0 0 0 1 0 1 2
70 Kaushik Kourkanti
 Blue Whales
5 5 1 84 123 21.00 68.29 31 0 0 0 1 0 0 3
71 Nikhil Pasula
 Hawks
10 9 5 83 74 20.75 112.16 40 0 0 0 1 0 1 6
72 Ankur Desai
 Titans
4 4 2 81 53 40.50 152.83 58 0 0 1 0 1 8 4
73 Atif Sagir
 Hawks
6 5 1 81 58 20.25 139.66 41 0 0 0 1 0 8 2
74 Santhosh Gopal
 Stallions
13 10 2 79 70 9.88 112.86 18 0 0 0 0 2 3 4
75 Ahmed-Shah Gowspeer
 Hawks
8 7 0 79 86 11.29 91.86 26 0 0 0 1 0 3 2
76 Yogesh Lohiya
 Jetz
9 9 1 76 64 9.50 118.75 31 0 0 0 1 2 3 4
77 Suresh Aineni
 Lions
12 11 1 74 72 7.40 102.78 18 0 0 0 0 2 5 3
78 Kulbir Singh
 Pegasus
11 11 2 74 93 8.22 79.57 19 0 0 0 0 1 4 3
79 Kishore Talagapu
 Lions
8 8 1 73 91 10.43 80.22 22 0 0 0 0 0 1 4
80 Pradeep Jeyakumar
 Knights
8 8 1 71 77 10.14 92.21 25 0 0 0 1 2 3 5
81 Watson Lopes
 Unicorn
10 10 1 69 78 7.67 88.46 27 0 0 0 1 2 2 7
82 Vinay Bodige
 Blue Whales
8 7 0 69 81 9.86 85.19 22 0 0 0 0 1 2 5
83 Palanikumar Arumugam
 Knights
11 10 2 68 66 8.50 103.03 51 0 0 1 0 4 5 4
84 Bikash R
 Unicorn
8 8 1 68 75 9.71 90.67 32 0 0 0 1 0 1 6
85 Munir Bhatti
 Avengers
8 7 1 67 102 11.17 65.69 25 0 0 0 1 1 1 5
86 Ganesh Ponnambalam
 Avengers
5 5 1 67 103 16.75 65.05 27 0 0 0 1 0 0 2
87 Shashi Kapoor
 Lions
12 11 1 67 127 6.70 52.76 20 0 0 0 0 0 1 2
88 Dileep Sunkara
 Blue Whales
9 8 0 66 73 8.25 90.41 17 0 0 0 0 2 1 4
89 Ajaykumar Gangadhara
 Pegasus
7 7 0 65 85 9.29 76.47 27 0 0 0 1 1 1 7
90 Kaushik Gadicherla
 Hawks
9 8 0 63 95 7.88 66.32 17 0 0 0 0 1 1 1
91 Gautham Murali
 Avengers
7 7 1 62 57 10.33 108.77 32 0 0 0 1 1 5 4
92 Hari Banda
 Titans
7 6 1 60 50 12.00 120.00 20 0 0 0 0 1 5 3
93 Deepak Ahuja
 Titans
3 3 1 58 56 29.00 103.57 25 0 0 0 1 0 1 7
94 Prasoon Sharma
 Unicorn
4 4 0 58 61 14.50 95.08 28 0 0 0 1 0 3 3
95 Khawar Ali
 Spartans
4 4 1 58 63 19.33 92.06 27 0 0 0 1 0 2 4
96 Chris Mendes
 Sharks
8 7 0 58 75 8.29 77.33 17 0 0 0 0 0 1 1
97 Vamshi Chinta
 Spartans
8 6 1 57 57 11.40 100.00 37 0 0 0 1 2 2 6
98 Chirayu Shah
 Hawks
8 7 0 57 71 8.14 80.28 21 0 0 0 0 0 0 2
99 Sanchit Jain
 Hawks
12 9 1 56 55 7.00 101.82 19 0 0 0 0 3 4 1
100 Kishore Babu Thangavelu
 Jaguars
8 7 0 56 82 8.00 68.29 19 0 0 0 0 2 1 0
101 Mahesh Mahi
 Titans
9 6 2 55 68 13.75 80.88 28 0 0 0 1 1 1 3
102 Rakesh Rehan
 Spartans
10 8 1 54 58 7.71 93.10 29 0 0 0 1 2 4 2
103 Venkata Raja Sekhar Chenna Kesavula
 Avengers
10 10 1 54 100 6.00 54.00 21 0 0 0 0 1 1 1
104 Karthik Balan
 Knights
2 2 0 53 40 26.50 132.50 49 0 0 0 1 0 3 5
105 Balaji Kulothungan
 Hawks
11 8 1 53 72 7.57 73.61 38 0 0 0 1 2 1 3
106 Atche Dasari
 Titans
10 7 0 53 75 7.57 70.67 15 0 0 0 0 1 1 2
107 Pratheesh Polly
 Blue Whales
8 7 0 52 41 7.43 126.83 20 0 0 0 0 1 3 4
108 Gopi Rajamani
 Avengers
7 7 0 52 87 7.43 59.77 26 0 0 0 1 1 0 3
109 Jaskaran Virdi
 Lions
6 5 0 51 96 10.20 53.12 22 0 0 0 0 0 0 0
110 Ritesh Mody
 Sharks
12 9 1 50 51 6.25 98.04 11 0 0 0 0 2 1 1
111 Nisar Shaik
 Avengers
6 6 0 49 62 8.17 79.03 30 0 0 0 1 1 1 2
112 Sudheer Ch
 Titans
7 6 1 49 77 9.80 63.64 24 0 0 0 0 0 0 2
113 Girish Kadiyala
 Titans
9 7 2 48 65 9.60 73.85 28 0 0 0 1 3 1 5
114 Jayanth Para
 Avengers
9 9 2 48 71 6.86 67.61 16 0 0 0 0 1 0 4
115 Bibhu Pradhan
 Lions
5 3 1 48 78 24.00 61.54 25 0 0 0 1 0 0 2
116 Akshay Varakala
 Knights
11 8 1 48 83 6.86 57.83 17 0 0 0 0 1 0 2
117 Ram Chava
 Hawks
6 5 0 47 50 9.40 94.00 25 0 0 0 1 1 0 5
118 Jazil Bin Shahid
 Pegasus
4 4 0 47 53 11.75 88.68 23 0 0 0 0 0 1 2
119 Naresh Krishnamoorthy
 Pegasus
3 2 0 45 43 22.50 104.65 29 0 0 0 1 0 1 4
120 Anthony Xavier
 Stallions
7 6 1 44 75 8.80 58.67 22 0 0 0 0 1 0 3
121 Suhas Gavhane
 Stallions
13 8 3 43 47 8.60 91.49 11 0 0 0 0 1 0 5
122 Mukesh Nayak
 Avengers
8 7 1 41 57 6.83 71.93 18 0 0 0 0 1 1 4
123 Karthikeyan T
 Jetz
9 7 1 41 63 6.83 65.08 22 0 0 0 0 2 1 1
124 Shajahan Shaik
 Spartans
7 6 2 39 63 9.75 61.90 24 0 0 0 0 2 0 2
125 Prasad Ginjupalli
 Blue Whales
11 9 2 39 64 5.57 60.94 14 0 0 0 0 2 0 1
126 Vishnu Tadikonda
 Hawks
10 8 2 38 53 6.33 71.70 13 0 0 0 0 0 1 1
127 Bhaumik Parekh
 Sharks
3 3 0 37 38 12.33 97.37 23 0 0 0 0 0 1 0
128 Vijayaraghavan Selvamani
 Stallions
7 5 1 37 58 9.25 63.79 18 0 0 0 0 0 0 1
129 Manish Pawar
 Pegasus
7 6 3 37 78 12.33 47.44 19 0 0 0 0 0 0 1
130 Akshay Patel
 Jaguars
4 4 0 36 52 9.00 69.23 21 0 0 0 0 0 2 3
131 Karthik .
 Knights
11 7 1 36 60 6.00 60.00 17 0 0 0 0 2 2 0
132 Shrijesh Nambiar
 Unicorn
10 7 1 34 47 5.67 72.34 15 0 0 0 0 2 1 1
133 Satish Senapathy
 Blue Whales
5 4 0 33 50 8.25 66.00 19 0 0 0 0 1 1 2
134 Laxmi Narasimhan
 Unicorn
7 4 1 32 37 10.67 86.49 12 0 0 0 0 0 2 1
135 Soubhagya Ranjan Patra
 Stallions
9 7 0 32 74 4.57 43.24 12 0 0 0 0 1 1 0
136 Manoj Paul D
 Blue Whales
7 6 0 31 33 5.17 93.94 13 0 0 0 0 1 3 1
137 Sunil Batra
 Unicorn
6 4 2 31 44 15.50 70.45 28 0 0 0 1 2 0 3
138 Akash Patel
 Jaguars
7 6 1 31 49 6.20 63.27 20 0 0 0 0 2 0 1
139 Shailendra Maktedar
 Jetz
10 9 5 31 72 7.75 43.06 11 0 0 0 0 1 1 1
140 Koushik Reddy Gongireddy
 Stallions
6 5 1 30 38 7.50 78.95 20 0 0 0 0 0 1 2
141 Jeril Jose
 Sharks
11 8 3 30 45 6.00 66.67 12 0 0 0 0 2 0 5
142 Santosh Kantappa
 Pegasus
7 5 0 30 71 6.00 42.25 15 0 0 0 0 1 0 1
143 Vinay Sheshadri
 Jaguars
8 5 0 29 31 5.80 93.55 14 0 0 0 0 1 1 3
144 Shaishav Patel12
 Jaguars
6 6 2 29 55 7.25 52.73 15 0 0 0 0 0 0 1
145 Ashish Dadhich
 Lions
7 6 0 28 39 4.67 71.79 17 0 0 0 0 1 1 1
146 Hari Krishnan
 Jetz
7 6 2 26 36 6.50 72.22 17 0 0 0 0 1 0 2
147 Piyush Priyadarshi Patra
 Stallions
13 7 1 26 42 4.33 61.90 9 0 0 0 0 3 0 0
148 Viren Patel
 Jaguars
5 5 1 26 45 6.50 57.78 11 0 0 0 0 2 0 1
149 Prashant Kasture
 Jetz
3 2 0 25 55 12.50 45.45 18 0 0 0 0 0 0 0
150 Devan Patel
 Sharks
6 5 1 24 35 6.00 68.57 9 0 0 0 0 0 0 0
151 Praveen Ramanathapuram Lakshmiganapathy
 Jetz
5 4 0 24 40 6.00 60.00 10 0 0 0 0 1 0 1
152 Shaji Vn
 Unicorn
9 8 2 24 45 4.00 53.33 7 0 0 0 0 0 1 0
153 Chandrakanth Dareddy
 Spartans
13 6 5 23 17 23.00 135.29 12 0 0 0 0 1 2 0
154 Prashant Chaitanya
 Sharks
7 4 2 23 32 11.50 71.88 12 0 0 0 0 1 0 0
155 Akash Shah
 Jaguars
5 5 1 23 45 5.75 51.11 11 0 0 0 0 0 0 1
156 Syed Abhinash
 Unicorn
10 8 4 22 28 5.50 78.57 7 0 0 0 0 1 0 1
157 Saravanan Karthikeyan
 Stallions
7 6 4 21 42 10.50 50.00 8 0 0 0 0 1 0 0
158 Mahesh Gurramkonda
 Avengers
5 5 0 21 43 4.20 48.84 11 0 0 0 0 0 0 1
159 Krishna Kakumanu
 Titans
4 3 0 19 22 6.33 86.36 9 0 0 0 0 0 0 1
160 Yash Rolyan
 Hawks
4 3 0 19 25 6.33 76.00 17 0 0 0 0 1 1 0
161 Rajesh Ghaywat
 Pegasus
8 6 3 19 29 6.33 65.52 8 0 0 0 0 0 0 1
162 Karthik Murali
 Avengers
8 7 1 19 35 3.17 54.29 12 0 0 0 0 2 0 3
163 Sudhan Alkondan
 Knights
6 5 2 19 37 6.33 51.35 11 0 0 0 0 1 0 0
164 Hariharan Venugopalakrishnan
 Jetz
6 4 3 19 37 19.00 51.35 13 0 0 0 0 0 0 2
165 Sukumar Konduru
 Blue Whales
9 8 4 18 20 4.50 90.00 8 0 0 0 0 2 1 1
166 Vinay Shimoga Baburao
 Lions
4 3 0 18 26 6.00 69.23 9 0 0 0 0 0 0 0
167 Ganeshkumar Gunasekaran
 Avengers
4 4 0 18 37 4.50 48.65 8 0 0 0 0 0 0 0
168 Amish Gupta
 Lions
8 5 3 16 24 8.00 66.67 6 0 0 0 0 1 0 1
169 Ranjithsinh Barad
 Lions
3 3 0 16 27 5.33 59.26 14 0 0 0 0 0 0 1
170 Chethan Ramesh
 Lions
11 4 2 15 19 7.50 78.95 8 0 0 0 0 0 0 1
171 Ram Pullabhatla
 Jaguars
10 6 4 15 24 7.50 62.50 5 0 0 0 0 0 0 0
172 Srinivas Akula
 Spartans
6 3 0 15 25 5.00 60.00 15 0 0 0 0 2 0 0
173 Vikas Rana
 Jetz
6 6 1 15 30 3.00 50.00 7 0 0 0 0 0 0 0
174 Sudheer Kumar
 Jetz
4 4 1 15 32 5.00 46.88 11 0 0 0 0 1 0 0
175 Rakesh Gaddam
 Titans
4 2 1 14 16 14.00 87.50 14 0 0 0 0 1 1 1
176 Abhijit Virdi
 Lions
6 4 2 14 20 7.00 70.00 8 0 0 0 0 1 1 0
177 Baldev Thakur
 Jetz
7 5 0 14 33 2.80 42.42 8 0 0 0 0 1 0 0
178 Sampath Mahendran
 Knights
8 6 3 13 23 4.33 56.52 8 0 0 0 0 1 0 0
179 Nikhil Patel
 Jaguars
5 5 1 13 23 3.25 56.52 9 0 0 0 0 2 1 0
180 Bharath Adde
 Titans
9 3 0 12 18 4.00 66.67 11 0 0 0 0 1 0 2
181 Kunal Singh
 Avengers
4 4 0 11 37 2.75 29.73 11 0 0 0 0 3 0 1
182 Abhinay Bathina
 Hawks
2 2 1 10 10 10.00 100.00 10 0 0 0 0 1 0 1
183 Sainadh Gadde
 Jaguars
3 2 0 10 20 5.00 50.00 6 0 0 0 0 0 0 0
184 Pravin Khopkar
 Jetz
6 3 1 10 25 5.00 40.00 7 0 0 0 0 1 0 0
185 Shreyas Patel
 Jetz
2 2 0 10 29 5.00 34.48 6 0 0 0 0 0 0 0
186 Biswajit Debdas
 Stallions
3 3 1 10 29 5.00 34.48 5 0 0 0 0 0 0 0
187 Bharath Dudipala
 Pegasus
7 4 2 9 19 4.50 47.37 4 0 0 0 0 1 0 0
188 Lokesh Setia
 Pegasus
3 2 0 9 21 4.50 42.86 9 0 0 0 0 1 0 0
189 Tanay Sahai
 Jetz
3 3 0 9 24 3.00 37.50 4 0 0 0 0 0 0 0
190 Arvind Reddy
 Hawks
2 1 0 8 8 8.00 100.00 8 0 0 0 0 0 0 1
191 Durga Prasad Rabba
 Hawks
3 2 0 8 15 4.00 53.33 8 0 0 0 0 1 0 0
192 Harsha Raghaula
 Blue Whales
3 2 0 7 8 3.50 87.50 4 0 0 0 0 0 0 0
193 Jayakrishna Bobba
 Spartans
11 6 1 7 12 1.40 58.33 3 0 0 0 0 3 0 0
194 Praveen Kumar Manuel
 Titans
8 5 2 7 14 2.33 50.00 5 0 0 0 0 1 0 1
195 Arun Das
 Hawks
4 3 2 6 5 6.00 120.00 5 0 0 0 0 0 0 1
196 Selvakumar Kumaresan
 Avengers
5 3 2 6 10 6.00 60.00 4 0 0 0 0 0 0 0
197 Gopi Krishna Dakarapu
 Stallions
2 2 1 6 13 6.00 46.15 5 0 0 0 0 0 0 0
198 Surya Jammalamadaka
 Knights
6 3 2 5 14 5.00 35.71 3 0 0 0 0 0 0 0
199 Nehru Arun
 Pegasus
3 3 1 4 7 2.00 57.14 4 0 0 0 0 1 0 0
200 Pratik Marik
 Pegasus
5 2 0 4 9 2.00 44.44 3 0 0 0 0 0 0 0
201 Steephen Poly
 Sharks
2 1 0 4 11 4.00 36.36 4 0 0 0 0 0 0 0
202 Praneeth Modali
 Jaguars
1 1 0 3 9 3.00 33.33 3 0 0 0 0 0 0 0
203 Krishna Reddy
 Blue Whales
4 2 0 3 11 1.50 27.27 2 0 0 0 0 0 0 0
204 Pardeep Bhatia
 Pegasus
2 1 1 2 2 0.00 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
205 Prithvi Avireni
 Spartans
3 2 1 1 1 1.00 100.00 1 0 0 0 0 1 0 0
206 Venkatesh Rangarajan
 Stallions
1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
207 Viral Patel
 Pegasus
10 3 1 1 5 0.50 20.00 1 0 0 0 0 2 0 0
208 Parthiban N K
 Titans
8 2 1 1 7 1.00 14.29 1 0 0 0 0 1 0 0
209 Rajesh Reddy
 Blue Whales
5 4 2 1 9 0.50 11.11 1 0 0 0 0 2 0 0
210 Raja Pitchumani
 Jetz
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Prashanth Reddy Bheemagani
 Spartans
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Karthick Hariharan
 Knights
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Ranjitkumar Yerramsetty
 Unicorn
1 1 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Glenn Fernandes
 Pegasus
1 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Trinath Teratipally
 Sharks
3 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
216 Ramesh Kumar Muthyala
 Stallions
4 2 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
217 Avinash P
 Avengers
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
218 Ragunath Pulickal
 Avengers
6 3 2 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
219 Arun Rajendran
 Knights
3 3 1 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0