# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Srini Ramachandran
 Avengers
5 5 0 140 145 28.00 96.55 80 0 1 1 0 0 7 8
2 Balaji Narayanan
 Pegasus
4 4 1 134 125 44.67 107.20 57 0 0 1 2 0 3 6
3 Pavan Mulakala
 Sharks
5 5 2 119 129 39.67 92.25 42 0 0 0 2 0 2 6
4 Roshan Chetry
 Spartans
3 3 0 102 95 34.00 107.37 40 0 0 0 3 0 1 2
5 Vishnu Sundaramoorthy
 Stallions
5 5 1 96 124 24.00 77.42 34 0 0 0 2 0 4 7
6 Goutham Subbaiah
 Spartans
3 3 1 95 62 47.50 153.23 39 0 0 0 2 0 8 2
7 Sunny Patel
 Jaguars
4 4 0 92 70 23.00 131.43 69 0 0 1 0 0 7 3
8 Irfan Mohammed
 Hawks
5 5 0 88 99 17.60 88.89 54 0 0 1 0 1 5 3
9 Deepak Paneerkumar
 Jetz
5 5 0 88 109 17.60 80.73 41 0 0 0 2 0 1 5
10 Srinivas Jayant
 Knights
5 5 0 88 124 17.60 70.97 40 0 0 0 2 1 0 4
11 Ankit Sahu
 Unicorn
4 4 0 87 108 21.75 80.56 33 0 0 0 2 0 3 3
12 Uday Kumar Vala
 Blue Whales
5 5 1 86 103 21.50 83.50 55 0 0 1 0 1 3 5
13 Vijay Ramachandran
 Stallions
5 5 2 85 83 28.33 102.41 31 0 0 0 2 0 4 3
14 Muthukumar Jayachandran
 Stallions
5 5 0 82 107 16.40 76.64 32 0 0 0 2 1 1 4
15 Naresh Kumar
 Pegasus
4 4 1 80 104 26.67 76.92 28 0 0 0 2 0 3 4
16 Ramvigneshwaran Kulandhaivel
 Knights
5 4 0 79 89 19.75 88.76 37 0 0 0 2 0 6 2
17 Quaiyum Khan
 Hawks
5 5 0 78 102 15.60 76.47 32 0 0 0 2 0 1 2
18 Ankit Dhyani
 Sharks
5 4 2 74 46 37.00 160.87 35 0 0 0 2 0 8 2
19 Chirag Patel
 Jaguars
5 5 0 74 90 14.80 82.22 35 0 0 0 1 0 3 5
20 Sanat Mishra
 Unicorn
4 4 2 72 55 36.00 130.91 53 0 0 1 0 0 3 2
21 Shiva Patel
 Jaguars
5 5 0 68 64 13.60 106.25 34 0 0 0 1 0 3 2
22 Ramu Naik
 Blue Whales
5 4 1 68 70 22.67 97.14 43 0 0 0 1 0 4 6
23 Ganesh Ponnambalam
 Avengers
4 4 0 67 94 16.75 71.28 27 0 0 0 1 0 0 2
24 Venkatesh Jannu
 Titans
5 5 1 67 101 16.75 66.34 20 0 0 0 0 0 0 2
25 Anand Rangaswamy
 Stallions
5 4 2 65 55 32.50 118.18 35 0 0 0 1 1 7 0
26 Ivan Singh
 Jaguars
4 4 0 65 87 16.25 74.71 38 0 0 0 1 0 1 2
27 Atif Sagir
 Hawks
4 4 1 63 42 21.00 150.00 41 0 0 0 1 0 6 2
28 Aravind Bhayankara
 Titans
3 3 0 62 61 20.67 101.64 43 0 0 0 1 0 3 3
29 Vinay Srikantiah
 Blue Whales
5 5 0 62 83 12.40 74.70 38 0 0 0 1 1 3 0
30 Sachin Tomar
 Hawks
4 4 1 61 55 20.33 110.91 33 0 0 0 1 0 4 3
31 Rajdev Singh Jasrotia
 Sharks
2 2 1 60 60 60.00 100.00 47 0 0 0 1 0 2 2
32 Prasoon Sharma
 Unicorn
4 4 0 58 61 14.50 95.08 28 0 0 0 1 0 3 3
33 Divesh Sachdeva
 Lions
4 4 0 58 79 14.50 73.42 35 0 0 0 1 0 2 1
34 Kathiravan Karunanandan
 Jetz
2 2 0 56 71 28.00 78.87 31 0 0 0 2 0 0 2
35 Samuel Melvin
 Pegasus
4 4 1 55 72 18.33 76.39 36 0 0 0 1 0 2 1
36 Ashish Nigote
 Spartans
2 1 0 54 43 54.00 125.58 54 0 0 1 0 0 1 5
37 Palanikumar Arumugam
 Knights
5 5 1 54 52 13.50 103.85 51 0 0 1 0 3 5 2
38 Bhavesh Dabgar
 Hawks
3 3 0 52 55 17.33 94.55 26 0 0 0 1 0 4 0
39 Venkatakishore Gangavarapu
 Titans
4 3 1 50 33 25.00 151.52 31 0 0 0 1 0 4 2
40 Amit Patil
 Sharks
4 4 0 50 56 12.50 89.29 40 0 0 0 1 1 2 1
41 Praneeth Bathini
 Titans
3 3 0 48 36 16.00 133.33 26 0 0 0 1 0 3 4
42 Siva Pulagam
 Spartans
3 3 3 47 27 174.07 26 0 0 0 1 0 2 1
43 Nithin Georgekutty
 Unicorn
4 4 0 46 64 11.50 71.88 28 0 0 0 1 0 0 1
44 Naresh Krishnamoorthy
 Pegasus
2 2 0 45 43 22.50 104.65 29 0 0 0 1 0 1 4
45 Deepak Ahuja
 Titans
2 2 1 44 48 44.00 91.67 25 0 0 0 1 0 0 6
46 Gaviswamy Hm
 Lions
3 3 0 44 63 14.67 69.84 18 0 0 0 0 0 0 1
47 Kesh Dodda
 Blue Whales
4 3 2 43 36 43.00 119.44 25 0 0 0 1 0 2 2
48 Kaushik Kourkanti
 Blue Whales
3 3 1 43 67 21.50 64.18 19 0 0 0 0 0 0 0
49 Bibhu Pradhan
 Lions
2 2 1 42 64 42.00 65.62 25 0 0 0 1 0 0 2
50 Nisar Shaik
 Avengers
3 3 0 41 50 13.67 82.00 30 0 0 0 1 0 1 2
51 Selva Kumar
 Knights
5 4 0 41 52 10.25 78.85 16 0 0 0 0 0 4 1
52 Kishore Babu Thangavelu
 Jaguars
4 3 0 40 50 13.33 80.00 19 0 0 0 0 0 1 0
53 Munir Bhatti
 Avengers
4 3 0 40 51 13.33 78.43 25 0 0 0 1 0 1 2
54 Dileep Sunkara
 Blue Whales
3 3 0 38 46 12.67 82.61 17 0 0 0 0 0 1 1
55 Vamshi Chinta
 Spartans
2 1 0 37 27 37.00 137.04 37 0 0 0 1 0 1 5
56 Ravikiran Kulkarni
 Sharks
4 2 0 37 35 18.50 105.71 23 0 0 0 0 0 2 2
57 Dinesh Reddy Mukka
 Titans
2 2 0 37 45 18.50 82.22 29 0 0 0 1 0 2 3
58 Zubair Dhala
 Unicorn
2 2 0 36 35 18.00 102.86 31 0 0 0 1 0 1 1
59 Akshay Heblekar
 Sharks
4 3 1 35 33 17.50 106.06 23 0 0 0 0 0 1 4
60 Girish Kadiyala
 Titans
4 3 1 35 35 17.50 100.00 28 0 0 0 1 1 1 3
61 Venkata Raja Sekhar Chenna Kesavula
 Avengers
5 5 1 35 54 8.75 64.81 21 0 0 0 0 1 1 0
62 Sagar Patel
 Jaguars
4 4 1 34 39 11.33 87.18 14 0 0 0 0 1 1 1
63 Gopi Rajamani
 Avengers
2 2 0 33 46 16.50 71.74 26 0 0 0 1 0 0 2
64 Santhosh Gopal
 Stallions
5 3 2 32 25 32.00 128.00 15 0 0 0 0 0 1 2
65 Akshay Darhe
 Sharks
4 3 0 32 33 10.67 96.97 29 0 0 0 1 1 0 4
66 Tushar Kolhe
 Spartans
3 3 0 32 35 10.67 91.43 17 0 0 0 0 1 1 1
67 Bharath Popuri
 Blue Whales
4 4 0 32 45 8.00 71.11 17 0 0 0 0 0 2 0
68 Suresh Aineni
 Lions
4 4 1 31 32 10.33 96.88 18 0 0 0 0 1 2 1
69 Pradeep Jeyakumar
 Knights
4 4 1 31 33 10.33 93.94 25 0 0 0 1 1 1 4
70 Chris Mendes
 Sharks
3 3 0 31 33 10.33 93.94 17 0 0 0 0 0 1 1
71 Prabakaran Murugesan
 Jetz
3 3 0 31 54 10.33 57.41 14 0 0 0 0 0 1 1
72 Bhaumik Parekh
 Sharks
2 2 0 30 30 15.00 100.00 23 0 0 0 0 0 1 0
73 Manikandan Sekar
 Unicorn
3 3 0 30 38 10.00 78.95 19 0 0 0 0 0 1 1
74 Vishnu Tadikonda
 Hawks
5 4 0 30 41 7.50 73.17 13 0 0 0 0 0 1 1
75 Arun P G
 Lions
4 4 2 29 22 14.50 131.82 15 0 0 0 0 0 1 2
76 Yogesh Lohiya
 Jetz
4 4 1 29 27 9.67 107.41 15 0 0 0 0 1 1 1
77 Pani M
 Spartans
3 3 0 29 27 9.67 107.41 27 0 0 0 1 0 2 1
78 Kishore Talagapu
 Lions
3 3 0 29 32 9.67 90.62 22 0 0 0 0 0 0 1
79 Dhinesh Balajee
 Unicorn
3 3 0 28 30 9.33 93.33 20 0 0 0 0 0 0 1
80 Sridhar Dhodda
 Titans
3 2 0 28 40 14.00 70.00 24 0 0 0 0 0 1 1
81 Ahmed-Shah Gowspeer
 Hawks
3 2 0 27 34 13.50 79.41 17 0 0 0 0 0 1 1
82 Jayanth Para
 Avengers
5 5 2 26 35 8.67 74.29 16 0 0 0 0 1 0 1
83 Ram Chava
 Hawks
1 1 0 25 19 25.00 131.58 25 0 0 0 1 0 0 3
84 Advaita Chakraborty
 Sharks
2 1 1 25 30 83.33 25 0 0 0 1 0 0 0
85 Karthikeyan T
 Jetz
3 2 0 25 41 12.50 60.98 22 0 0 0 0 0 1 0
86 Hari Banda
 Titans
3 2 0 24 25 12.00 96.00 20 0 0 0 0 0 1 1
87 Akash Patel
 Jaguars
5 4 0 24 38 6.00 63.16 20 0 0 0 0 1 0 0
88 Praveen Ramanathapuram Lakshmiganapathy
 Jetz
4 4 0 24 40 6.00 60.00 10 0 0 0 0 1 0 1
89 Shashi Kapoor
 Lions
4 4 0 24 40 6.00 60.00 13 0 0 0 0 0 0 0
90 Kaushik Gadicherla
 Hawks
3 3 0 24 42 8.00 57.14 17 0 0 0 0 0 0 0
91 Ganesh Kumar Karuppusamy
 Knights
5 5 0 24 52 4.80 46.15 9 0 0 0 0 2 0 0
92 Chirayu Shah
 Hawks
3 2 0 23 28 11.50 82.14 13 0 0 0 0 0 0 1
93 Devan Patel
 Sharks
4 4 1 23 32 7.67 71.88 9 0 0 0 0 0 0 0
94 Aswin Sooriyaprakasam
 Jaguars
4 4 0 23 38 5.75 60.53 15 0 0 0 0 0 0 1
95 Akshay Varakala
 Knights
5 5 1 23 41 5.75 56.10 14 0 0 0 0 1 0 1
96 Sandeep Madhubani
 Jetz
5 5 0 23 42 4.60 54.76 9 0 0 0 0 1 1 0
97 Vijayaraghavan Selvamani
 Stallions
2 2 1 22 32 22.00 68.75 18 0 0 0 0 0 0 1
98 Abhishek Jadhav
 Pegasus
4 3 0 20 18 6.67 111.11 20 0 0 0 0 2 2 0
99 Watson Lopes
 Unicorn
4 4 0 20 24 5.00 83.33 10 0 0 0 0 1 0 3
100 Hari Krishnan
 Jetz
4 3 0 20 27 6.67 74.07 17 0 0 0 0 1 0 2
101 Atche Dasari
 Titans
5 3 0 20 27 6.67 74.07 8 0 0 0 0 0 0 1
102 Yash Rolyan
 Hawks
2 2 0 19 22 9.50 86.36 17 0 0 0 0 0 1 0
103 Ashish Dadhich
 Lions
2 2 0 19 23 9.50 82.61 17 0 0 0 0 0 1 0
104 Bikash R
 Unicorn
3 3 1 19 24 9.50 79.17 9 0 0 0 0 0 0 1
105 Manoj Paul Dasari
 Blue Whales
3 3 0 19 26 6.33 73.08 13 0 0 0 0 0 2 0
106 Jaskaran Virdi
 Lions
4 3 0 19 40 6.33 47.50 9 0 0 0 0 0 0 0
107 VijayaKumar Vasu
 Jetz
3 3 0 18 23 6.00 78.26 11 0 0 0 0 0 1 0
108 Vinay Bodige
 Blue Whales
2 2 0 18 27 9.00 66.67 13 0 0 0 0 0 0 1
109 Rakesh Reddy
 Lions
2 2 0 17 18 8.50 94.44 12 0 0 0 0 0 0 1
110 Sudhan Alkondan
 Knights
4 4 2 17 32 8.50 53.12 11 0 0 0 0 1 0 0
111 Shaishav Patel12
 Jaguars
2 2 0 16 27 8.00 59.26 15 0 0 0 0 0 0 0
112 Ganeshkumar Gunasekaran
 Avengers
3 3 0 16 30 5.33 53.33 8 0 0 0 0 0 0 0
113 Jazil Bin Shahid
 Pegasus
2 2 0 15 21 7.50 71.43 9 0 0 0 0 0 1 0
114 Srinivas Akula
 Spartans
2 1 0 15 23 15.00 65.22 15 0 0 0 0 0 0 0
115 Prasad Ginjupalli
 Blue Whales
5 4 0 15 24 3.75 62.50 7 0 0 0 0 1 0 0
116 Kulbir Singh
 Pegasus
4 4 0 15 31 3.75 48.39 10 0 0 0 0 0 1 0
117 Madhusudhan Gangaiah
 Blue Whales
2 1 0 14 24 14.00 58.33 14 0 0 0 0 0 0 1
118 Antony Mariyaraj
 Knights
1 1 0 14 35 14.00 40.00 14 0 0 0 0 0 0 0
119 Nikhil Pasula
 Hawks
4 4 2 12 16 6.00 75.00 6 0 0 0 0 0 0 0
120 Shrijesh Nambiar
 Unicorn
3 2 1 11 8 11.00 137.50 9 0 0 0 0 0 0 1
121 Bharath Adde
 Titans
3 1 0 11 12 11.00 91.67 11 0 0 0 0 0 0 2
122 Kunal Singh
 Avengers
1 1 0 11 13 11.00 84.62 11 0 0 0 0 0 0 1
123 Syed Abhinash
 Unicorn
3 3 1 11 13 5.50 84.62 7 0 0 0 0 0 0 0
124 Viren Patel
 Jaguars
3 3 1 11 14 5.50 78.57 11 0 0 0 0 2 0 1
125 Anthony Xavier
 Stallions
3 3 0 11 37 3.67 29.73 9 0 0 0 0 1 0 1
126 Sanchit Jain
 Hawks
4 4 0 10 14 2.50 71.43 10 0 0 0 0 3 1 0
127 Shreyas Patel
 Jetz
2 2 0 10 29 5.00 34.48 6 0 0 0 0 0 0 0
128 Krishna Kakumanu
 Titans
1 1 0 9 11 9.00 81.82 9 0 0 0 0 0 0 0
129 Sampath Mahendran
 Knights
5 4 1 9 17 3.00 52.94 8 0 0 0 0 1 0 0
130 Tanay Sahai
 Jetz
3 3 0 9 24 3.00 37.50 4 0 0 0 0 0 0 0
131 Sukumar Konduru
 Blue Whales
3 3 2 8 8 8.00 100.00 8 0 0 0 0 1 1 0
132 Arvind Reddy
 Hawks
2 1 0 8 8 8.00 100.00 8 0 0 0 0 0 0 1
133 Abhijit Virdi
 Lions
2 1 0 8 9 8.00 88.89 8 0 0 0 0 0 1 0
134 Mukesh Nayak
 Avengers
5 4 1 8 17 2.67 47.06 4 0 0 0 0 1 0 0
135 Mahesh Mahi
 Titans
5 3 2 8 18 8.00 44.44 6 0 0 0 0 0 0 0
136 Biswajit Debdas
 Stallions
2 2 0 8 26 4.00 30.77 5 0 0 0 0 0 0 0
137 Suhas Gavhane
 Stallions
5 1 1 7 7 100.00 7 0 0 0 0 0 0 0
138 Ram Pullabhatla
 Jaguars
5 3 3 7 7 100.00 5 0 0 0 0 0 0 0
139 Harsha Raghaula
 Blue Whales
3 2 0 7 8 3.50 87.50 4 0 0 0 0 0 0 0
140 Gautham Murali
 Avengers
2 2 0 7 8 3.50 87.50 7 0 0 0 0 1 1 0
141 Mahesh Gurramkonda
 Avengers
3 3 0 7 17 2.33 41.18 4 0 0 0 0 0 0 0
142 Shailendra Maktedar
 Jetz
4 4 2 7 23 3.50 30.43 5 0 0 0 0 1 0 0
143 Prashant Kasture
 Jetz
1 1 0 7 26 7.00 26.92 7 0 0 0 0 0 0 0
144 Shaji Vn
 Unicorn
2 2 2 6 11 54.55 6 0 0 0 0 0 0 0
145 Laxmi Narasimhan
 Unicorn
3 1 0 6 11 6.00 54.55 6 0 0 0 0 0 0 0
146 Sainadh Gadde
 Jaguars
1 1 0 6 13 6.00 46.15 6 0 0 0 0 0 0 0
147 Pratheesh Polly
 Blue Whales
3 3 0 6 13 2.00 46.15 4 0 0 0 0 1 0 0
148 Gopi Krishna Dakarapu
 Stallions
2 2 1 6 13 6.00 46.15 5 0 0 0 0 0 0 0
149 Baldev Thakur
 Jetz
5 4 0 6 16 1.50 37.50 4 0 0 0 0 1 0 0
150 Rakesh Rehan
 Spartans
3 3 0 6 17 2.00 35.29 4 0 0 0 0 1 0 0
151 Akshay Patel
 Jaguars
1 1 0 6 19 6.00 31.58 6 0 0 0 0 0 0 0
152 Ritesh Mody
 Sharks
4 2 1 5 6 5.00 83.33 5 0 0 0 0 1 0 0
153 Selvakumar Kumaresan
 Avengers
4 2 1 5 7 5.00 71.43 4 0 0 0 0 0 0 0
154 Ajaykumar Gangadhara
 Pegasus
1 1 0 5 10 5.00 50.00 5 0 0 0 0 0 0 0
155 Karthik .
 Knights
5 3 0 5 12 1.67 41.67 3 0 0 0 0 1 0 0
156 Sudheer Ch
 Titans
2 2 0 5 21 2.50 23.81 3 0 0 0 0 0 0 0
157 Mahesh Narayanan
 Knights
1 1 0 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
158 Karthik Murali
 Avengers
3 2 1 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 1 0 0
159 Soubhagya Ranjan Patra
 Stallions
2 1 0 4 13 4.00 30.77 4 0 0 0 0 0 0 0
160 Pratik Marik
 Pegasus
3 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
161 Rajesh Ghaywat
 Pegasus
4 3 2 3 7 3.00 42.86 3 0 0 0 0 0 0 0
162 Vinay Shimoga Baburao
 Lions
2 1 0 3 7 3.00 42.86 3 0 0 0 0 0 0 0
163 Ankur Desai
 Titans
1 1 1 3 7 42.86 3 0 0 0 0 0 0 0
164 Pravin Khopkar
 Jetz
2 1 1 3 8 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
165 Praneeth Modali
 Jaguars
1 1 0 3 9 3.00 33.33 3 0 0 0 0 0 0 0
166 Surya Jammalamadaka
 Knights
2 2 1 3 10 3.00 30.00 3 0 0 0 0 0 0 0
167 Balaji Kulothungan
 Hawks
3 3 1 3 10 1.50 30.00 2 0 0 0 0 1 0 0
168 Amish Gupta
 Lions
3 2 1 3 12 3.00 25.00 3 0 0 0 0 1 0 0
169 Pardeep Bhatia
 Pegasus
2 1 1 2 2 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
170 Akash Shah
 Jaguars
2 2 1 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
171 Hariharan Venugopalakrishnan
 Jetz
3 2 2 2 6 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
172 Vikas Rana
 Jetz
2 2 1 2 6 2.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
173 Jayakrishna Bobba
 Spartans
1 1 0 1 1 1.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
174 Parthiban N K
 Titans
4 1 1 1 1 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
175 Bharath Dudipala
 Pegasus
3 1 1 1 2 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
176 Arun Das
 Hawks
2 1 1 1 2 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
177 Rajesh Reddy
 Blue Whales
2 2 1 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 1 0 0
178 Vinay Sheshadri
 Jaguars
3 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
179 Ranjithsinh Barad
 Lions
1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
180 Krishna Reddy
 Blue Whales
2 1 0 1 7 1.00 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
181 Santosh Kantappa
 Pegasus
2 1 0 1 9 1.00 11.11 1 0 0 0 0 0 0 0
182 Ragunath Pulickal
 Avengers
4 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Zia Khan
 Avengers
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Trinath Teratipally
 Sharks
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Prashant Chaitanya
 Sharks
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Chethan Ramesh
 Lions
3 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Rohit Relan
 Lions
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Ramesh Kumar Muthyala
 Stallions
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Karthick Hariharan
 Knights
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Viral Patel
 Pegasus
4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Prashanth Reddy Bheemagani
 Spartans
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Ranjitkumar Yerramsetty
 Unicorn
1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Glenn Fernandes
 Pegasus
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Steephen Poly
 Sharks
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Sunil Batra
 Unicorn
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Prithvi Avireni
 Spartans
1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
197 Piyush Priyadarshi Patra
 Stallions
5 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
198 Durga Prasad Rabba
 Hawks
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
199 Satish Senapathy
 Blue Whales
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
200 Jeril Jose
 Sharks
4 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Nikhil Patel
 Jaguars
2 2 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
202 Praveen Kumar Manuel
 Titans
3 1 1 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Shajahan Shaik
 Spartans
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
204 Chandrakanth Dareddy
 Spartans
3 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
205 Lokesh Setia
 Pegasus
2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
206 Abhinay Bathina
 Hawks
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
207 Avinash P
 Avengers
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
208 Rakesh Gaddam
 Titans
1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
209 Arun Rajendran
 Knights
3 3 1 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0