Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1 14 14 1 517 43 29 6 0 92 112.88 39.77
2 15 15 4 404 37 6 4 0 90 112.53 36.73
3 12 12 0 317 18 21 3 0 70 128.34 26.42
4
Gavi H M
(Lions)
15 15 2 285 22 4 1 0 51 97.27 21.92
5 13 13 0 279 18 5 0 0 39 101.09 21.46
6
Atche Dasari
(Broncos)
13 13 1 265 15 2 2 0 56 87.17 22.08
7
Ankur Desai
(GB Stars)
11 11 0 262 14 16 1 0 56 100.77 23.82
8
Vinay Srikantiah
(Blue Whales)
11 11 2 257 22 1 2 0 73 95.90 28.56
9 13 13 0 252 17 11 0 0 43 110.04 19.38
10
Tushar Kolhe
(Spartans)
12 11 0 239 17 12 0 0 49 123.20 21.73
11 12 11 1 226 10 2 0 0 39 107.62 22.60
12
Chirag Patel
(Ligers)
12 12 1 217 20 4 0 0 37 80.07 19.73
13 11 11 0 206 16 8 1 0 53 107.85 18.73
14 14 14 0 206 8 9 0 0 40 105.64 14.71
15
Chirayu Shah
(Codeworks Hawks)
10 10 1 199 15 3 1 0 58 97.55 22.11
16 12 12 3 196 16 10 0 0 35 138.03 21.78
17
Kranthi Maddi
(Sunrisers)
10 10 1 195 15 1 0 0 37 91.12 21.67
18 12 12 0 194 14 4 0 0 38 86.61 16.17
19
Pankaj Jagadale
(GB Stars)
10 10 2 193 14 10 1 0 62 115.57 24.12
20
Uday Kumar Vala
(Blue Whales)
12 12 2 193 14 8 1 0 51 91.90 19.30
21 14 12 3 193 14 3 0 0 34 85.78 21.44
22
Shantosh Reddy
(Pegasus)
9 9 2 192 8 16 0 0 34 148.84 27.43
23
Sudheer Ch
(Broncos)
10 10 2 192 9 4 1 0 53 90.57 24.00
24
Ashish Nigote
(Spartans)
10 9 4 188 18 4 0 0 42 125.33 37.60
25
Himanshu Laad
(Dark Horse)
12 11 2 185 6 0 0 0 42 76.13 20.56
26
Jil Sheth
(Sunrisers)
10 10 0 184 10 17 1 0 61 155.93 18.40
27
Dinesh Mukka
(Broncos)
13 12 2 183 6 6 0 0 40 91.04 18.30
28
Jay Patel
(GB Stars)
13 11 4 179 16 12 2 0 67 140.94 25.57
29
Jignesh P
(Ligers)
13 11 3 179 11 10 1 0 52 93.23 22.38
30 13 13 2 177 9 12 1 0 55 128.26 16.09
31
Shajahan Shaik
(Spartans)
12 11 0 176 13 1 0 0 38 75.21 16.00
32
Shiva Patel
(Ligers)
12 11 2 175 5 16 1 0 58 124.11 19.44
33
Nikhil Chand
(YCW Dragon Strikers)
7 7 2 175 11 2 2 0 59 100.00 35.00
34
Balaji Narayanan
(Dark Horse)
11 11 1 173 17 2 0 0 31 93.01 17.30
35
Hitesh Patel
(GB Stars)
13 11 3 169 9 12 1 0 61 140.83 21.12
36
Ankit Dhyani
(Sharks)
12 12 2 169 16 6 0 0 39 109.03 16.90
37 12 12 3 168 14 6 1 0 52 111.26 18.67
38
Roshan Chetry
(Spartans)
12 10 3 165 11 2 0 0 48 105.77 23.57
39 13 13 0 164 11 6 1 0 58 87.70 12.62
40 12 11 3 163 10 4 1 0 50 85.34 20.38
41
Jannu Venkatesh
(Chargers)
13 13 2 162 11 6 1 0 60 91.01 14.73
42 9 8 2 158 12 8 0 0 42 112.86 26.33
43 11 11 3 152 3 7 0 0 39 76.77 19.00
44
Deepak Ahuja
(GB Stars)
11 11 0 151 15 1 0 0 41 74.02 13.73
45
Quaiyum Khan
(Codeworks Hawks)
10 10 3 150 11 3 0 0 38 85.71 21.43
46
Selva Kumar
(Stallions)
13 11 5 149 10 8 0 0 31 144.66 24.83
47
Maulik Bhatt
(Ligers)
11 11 0 149 10 0 0 0 36 76.41 13.55
48
Kulbir Singh
(Pegasus)
12 11 1 148 8 4 1 0 52 77.08 14.80
49
Sachin Tomar
(GB Stars)
9 9 0 146 6 6 0 0 34 91.25 16.22
50
Kashif Qurishi
(Codeworks Hawks)
11 11 1 140 14 0 0 0 48 81.40 14.00
51 9 9 0 138 13 0 0 0 38 84.66 15.33
52 9 9 1 134 7 5 1 0 56 80.24 16.75
53
Dilip Vignesh
(GB Stars)
9 9 1 133 8 6 0 0 37 81.60 16.62
54 11 11 1 131 7 4 1 0 55 97.04 13.10
55 11 9 0 127 9 8 0 0 28 100.79 14.11
56
Riten Patel
(GB Stars)
10 8 0 123 4 8 0 0 36 120.59 15.38
57
Bharat Bansal
(YCW Dragon Strikers)
12 11 0 122 7 3 0 0 27 62.56 11.09
58 13 10 2 121 6 9 0 0 33 131.52 15.12
59 11 8 1 119 3 1 0 0 39 71.26 17.00
60
Rahul Murthy
(Sunrisers)
9 9 0 119 7 0 0 0 27 67.61 13.22
61
Ritesh Mody
(Sharks)
12 12 4 118 7 2 0 0 21 104.42 14.75
62
Raja babu Nethi
(Milwaukee Capitals)
12 11 1 118 7 0 0 0 25 73.29 11.80
63
Rakesh Rehan
(Spartans)
12 9 3 117 10 5 0 0 33 105.41 19.50
64 11 10 1 117 8 7 0 0 34 90.70 13.00
65
Sridhar Dhodda
(Broncos)
13 12 4 116 7 5 0 0 34 102.65 14.50
66
Rohit Relan
(Lions)
14 13 2 114 9 2 0 0 26 86.36 10.36
67
Mahesh Mahi
(Broncos)
10 8 1 112 6 2 0 0 30 99.12 16.00
68
Arun P G
(Lions)
14 11 2 112 9 0 1 0 50 87.50 12.44
69 11 10 1 111 5 2 0 0 32 71.61 12.33
70 11 11 0 111 8 0 0 0 25 71.15 10.09
71 14 13 1 110 9 6 0 0 26 120.88 9.17
72 10 9 2 109 7 0 0 0 38 89.34 15.57
73
Ramu Naik
(Blue Whales)
12 11 1 108 5 2 1 0 54 76.06 10.80
74
Khawar Ali
(Spartans)
6 6 0 107 9 5 0 0 46 124.42 17.83
75 6 6 1 106 7 5 0 0 49 99.07 21.20
76
Samuel Melvin
(Pegasus)
8 8 1 105 10 3 0 0 29 88.98 15.00
77
Syed Abhinash
(Unicorn)
12 9 1 103 12 1 0 0 42 118.39 12.88
78
Ravi Pallanti
(Milwaukee Capitals)
12 11 0 103 9 1 0 0 25 85.12 9.36
79
Sagar Patel
(Ligers)
12 12 0 103 4 3 0 0 19 81.10 8.58
80
Bharath Popuri
(Blue Whales)
12 12 1 103 3 5 0 0 22 73.57 9.36
81
Sai Teja
(Chargers)
8 8 1 101 6 3 0 0 35 83.47 14.43
82
Venkat Yerubandi
(Sunrisers)
11 11 0 101 4 2 0 0 20 81.45 9.18
83
Akshay Darhe
(Sharks)
10 10 0 95 6 2 0 0 32 80.51 9.50
84
Sachin Surve
(YCW Dragon Strikers)
5 5 1 91 6 5 1 0 50 116.67 22.75
85 12 9 2 89 7 0 0 0 29 82.41 12.71
86
Sandeep Salunkhe
(Dark Horse)
9 9 1 85 5 0 0 0 25 84.16 10.62
87
Ajay S
(Unicorn)
9 9 0 85 5 0 0 0 22 77.98 9.44
88 12 12 0 85 2 5 0 0 41 72.03 7.08
89
Anudeep G
(Broncos)
9 5 1 82 2 0 0 0 43 100.00 20.50
90
Satish Senapathy
(Blue Whales)
7 6 0 81 1 0 0 0 34 62.79 13.50
91
Zubair Dhala
(Unicorn)
6 6 0 80 5 1 0 0 23 100.00 13.33
92
Irfan Mohammed
(Codeworks Hawks)
11 11 1 80 1 6 0 0 27 81.63 8.00
93
Parthiban N K
(Broncos)
11 7 3 80 4 0 0 0 32 63.49 20.00
94
Mitchel Dua
(Spartans)
10 9 3 79 6 1 0 0 25 98.75 13.17
95 12 10 1 79 5 2 0 0 18 79.80 8.78
96
Watson Lopes
(Dark Horse)
11 10 1 78 6 3 0 0 30 113.04 8.67
97
Naveen Kumar
(Milwaukee Capitals)
12 11 2 77 2 0 0 0 29 53.10 8.56
98
Shaji Vn
(Unicorn)
3 3 1 76 3 2 1 0 61 98.70 38.00
99
Nikhil Pasula
(Codeworks Hawks)
7 7 1 76 3 0 0 0 25 80.00 12.67
100
Jatin Singh
(Spartans)
9 7 0 75 4 3 0 0 24 84.27 10.71
101
Nanda Kishore Kothinti
(Codeworks Hawks)
6 6 2 73 5 4 0 0 35 102.82 18.25
102
Atif Sagir
(Codeworks Hawks)
6 5 0 72 7 4 0 0 25 167.44 14.40
103
Shreyas Patel
(YCW Dragon Strikers)
10 10 1 71 3 3 0 0 32 95.95 7.89
104
Manish Agarwal
(YCW Dragon Strikers)
10 9 3 68 3 0 0 0 23 73.91 11.33
105
Amandeep Singh
(Milwaukee Capitals)
10 9 1 67 5 2 0 0 24 70.53 8.38
106
Harendra Verma
(Sunrisers)
11 7 1 66 6 1 0 0 22 89.19 11.00
107
Pratik Marik
(Pegasus)
10 8 0 64 1 1 0 0 21 71.11 8.00
108
Manveer Nagra
(YCW Dragon Strikers)
9 8 1 63 4 2 0 0 16 91.30 9.00
109
Rakesh Gaddam
(Broncos)
10 4 4 63 7 0 0 0 27 86.30 --
110
Rohit Raghu
(Sunrisers)
9 9 1 62 1 1 0 0 14 75.61 7.75
111
Vishwa Prasad
(Chargers)
9 6 0 61 2 0 0 0 25 95.31 10.17
112
Anand Pandya
(YCW Dragon Strikers)
11 11 1 61 7 1 0 0 28 69.32 6.10
113
Santhosh Gopal
(Stallions)
14 12 2 60 4 3 0 0 17 115.38 6.00
114
Pradeep Yellamaraju
(YCW Dragon Strikers)
8 8 0 60 3 1 0 0 19 81.08 7.50
115
Shalin Patel
(Ligers)
12 10 1 60 8 0 0 0 25 76.92 6.67
116
Hari Banda
(Broncos)
7 6 2 59 3 3 0 0 40 122.92 14.75
117
Ramdas Kadam
(Dark Horse)
11 8 1 58 1 0 0 0 17 65.17 8.29
118
Prasad Ginjupalli
(Blue Whales)
11 7 0 55 3 1 0 0 22 70.51 7.86
119
Kartik Patel
(Ligers)
10 9 2 54 3 0 0 0 12 72.97 7.71
120
Ram Pullabhatla
(Codeworks Hawks)
11 8 0 53 3 0 0 0 11 82.81 6.62
121
Atul Ojha
(Sharks)
12 8 5 53 3 0 0 0 19 80.30 17.67
122
Kaushik Gadicherla
(Codeworks Hawks)
6 6 1 53 3 0 0 0 36 69.74 10.60
123 8 6 0 52 1 0 0 0 48 76.47 8.67
124
Amit Khanna
(YCW Dragon Strikers)
10 9 1 52 1 0 0 0 12 65.82 6.50
125
Jawahar Pusuloori
(Milwaukee Capitals)
9 8 0 52 0 0 0 0 17 42.28 6.50
126
Kesh Dodda
(Blue Whales)
12 9 1 49 5 1 0 0 19 76.56 6.12
127 4 1 0 47 2 2 0 0 47 95.92 47.00
128
Prasadu Mahanti
(Codeworks Hawks)
7 6 0 47 2 1 0 0 13 75.81 7.83
129
Abdullah Noman
(YCW Dragon Strikers)
4 4 0 46 1 1 0 0 28 83.64 11.50
130
Tarun Pant
(Codeworks Hawks)
10 10 3 45 4 0 0 0 15 56.25 6.43
131
Lavesh Patel
(Ligers)
9 9 3 44 1 1 0 0 9 74.58 7.33
132 11 5 2 44 2 0 0 0 38 65.67 14.67
133
Kousik Chavali
(Chargers)
10 7 5 44 3 0 0 0 20 65.67 22.00
134
Sukhbir Singh
(Chargers)
10 8 1 42 3 0 0 0 15 77.78 6.00
135
Karthik P
(Sunrisers)
10 10 4 42 0 0 0 0 11 60.00 7.00
136
Harish Naik S
(Milwaukee Capitals)
8 6 0 41 1 0 0 0 28 64.06 6.83
137 7 5 2 40 3 2 0 0 14 88.89 13.33
138
Dileep Sunkara
(Blue Whales)
12 9 3 40 2 0 0 0 10 54.79 6.67
139
Osman Ali
(Blue Whales)
2 2 0 39 2 1 0 0 22 95.12 19.50
140 3 3 1 39 1 0 0 0 21 58.21 19.50
141 12 11 5 37 1 0 0 0 8 43.02 6.17
142
Sesha Radaganti
(YCW Dragon Strikers)
9 9 1 36 3 0 0 0 14 55.38 4.50
143
Taral Patel
(Ligers)
7 7 0 36 2 0 0 0 17 49.32 5.14
144
Abdullah Mamun
(YCW Dragon Strikers)
4 3 1 34 3 0 0 0 29 97.14 17.00
145 10 6 0 34 1 0 0 0 24 64.15 5.67
146
Kartik Grover
(GB Stars)
9 7 1 33 1 1 0 0 29 80.49 5.50
147 8 4 0 33 3 0 0 0 24 78.57 8.25
148
Viral Patel
(Pegasus)
11 9 3 33 4 0 0 0 10 57.89 5.50
149
Vamsee Karasala
(Chargers)
9 9 1 33 0 2 0 0 20 56.90 4.12
150
Sanchit Jain
(GB Stars)
13 7 4 32 1 1 0 0 11 103.23 10.67
151
Junaid Shafique
(Codeworks Hawks)
5 4 0 31 2 2 0 0 16 140.91 7.75
152
Venkat Sharab
(Chargers)
10 8 3 31 1 2 0 0 12 103.33 6.20
153
Amit Patil
(Sharks)
5 5 0 31 2 0 0 0 14 79.49 6.20
154
Manish Pawar
(Pegasus)
7 7 2 31 2 0 0 0 7 56.36 6.20
155 9 6 2 30 0 2 0 0 14 100.00 7.50
156 4 4 0 30 1 1 0 0 25 71.43 7.50
157
Sukumar Konduru
(Blue Whales)
10 6 3 30 1 0 0 0 11 69.77 10.00
158
Chris Mendes
(Sharks)
6 5 1 30 0 0 0 0 20 56.60 7.50
159
Vibin K V
(Unicorn)
3 3 0 29 1 0 0 0 14 78.38 9.67
160
Trinath Teratipally
(Blue Whales)
7 6 2 28 1 0 0 0 13 68.29 7.00
161 9 7 0 27 1 1 0 0 9 52.94 3.86
162
Sreekar Jillela
(Milwaukee Capitals)
7 7 1 27 1 0 0 0 11 34.18 4.50
163
Raja Singh
(Milwaukee Capitals)
6 4 1 26 1 1 0 0 19 96.30 8.67
164 8 7 2 26 0 0 0 0 12 68.42 5.20
165
Gangaraju Lolapu
(Codeworks Hawks)
10 6 4 25 0 0 0 0 10 78.12 12.50
166
Kuldeep Singh
(Chargers)
3 3 0 24 2 0 0 0 21 77.42 8.00
167
Harsha Raghaula
(Blue Whales)
5 2 0 24 0 0 0 0 23 64.86 12.00
168 4 4 1 23 1 0 0 0 16 41.07 7.67
169 3 3 1 22 6 0 0 0 14 137.50 11.00
170
Naresh Sakinaala
(Codeworks Hawks)
8 6 3 22 2 0 0 0 20 78.57 7.33
171 5 5 1 22 2 0 0 0 9 59.46 5.50
172
Sunny Patel
(Ligers)
7 7 0 22 1 0 0 0 7 46.81 3.14
173 10 7 1 22 0 1 0 0 9 43.14 3.67
174 9 4 4 21 1 0 0 0 9 75.00 --
175
Chandra Kothamasu
(Sunrisers)
5 5 0 21 2 0 0 0 10 65.62 4.20
176
Jeril Jose
(Sharks)
9 6 0 21 0 0 0 0 8 50.00 3.50
177
Karthikeyan T
(Pegasus)
5 4 0 21 2 0 0 0 18 41.18 5.25
178
Venkat Vaidya
(YCW Dragon Strikers)
8 5 1 20 1 0 0 0 11 66.67 5.00
179
Mohit Sakhuja
(Milwaukee Capitals)
4 4 0 20 0 0 0 0 15 64.52 5.00
180
Gurdeep Singh
(Dark Horse)
9 7 1 20 0 0 0 0 6 55.56 3.33
181
Nihar 28
(Sunrisers)
4 4 0 20 1 0 0 0 12 48.78 5.00
182 7 6 2 20 0 0 0 0 9 41.67 5.00
183
Gurlal Singh
(Milwaukee Capitals)
4 4 0 20 1 0 0 0 9 40.00 5.00
184
Vinay Sheshadri
(Dark Horse)
7 6 3 19 1 0 0 0 6 67.86 6.33
185
Karthik Josyula
(Milwaukee Capitals)
5 3 1 19 0 0 0 0 9 55.88 9.50
186
Rajesh Ghaywat
(Pegasus)
12 9 6 18 0 0 0 0 6 50.00 6.00
187
Mahadev Manjunath
(Sunrisers)
3 2 0 17 0 1 0 0 16 85.00 8.50
188
Kaushal S
(Ligers)
4 3 2 17 1 0 0 0 15 85.00 17.00
189 10 3 2 17 0 1 0 0 15 80.95 17.00
190
Bharath Adde
(Stallions)
11 7 0 17 0 1 0 0 8 70.83 2.43
191
Kamal Kumar
(Broncos)
4 4 0 17 0 0 0 0 10 51.52 4.25
192
Jayanth Para
(Ligers)
13 10 1 17 1 0 0 0 5 40.48 1.89
193
Subbu Narukurti
(Sunrisers)
3 3 0 16 1 0 0 0 8 53.33 5.33
194
Anvesh Kanneganti
(Milwaukee Capitals)
6 5 0 16 1 0 0 0 8 50.00 3.20
195
Kaushik Patel
(Milwaukee Capitals)
3 3 0 15 1 0 0 0 8 71.43 5.00
196
Sanat Mishra
(Dark Horse)
3 2 0 15 1 0 0 0 13 65.22 7.50
197 7 5 2 15 0 0 0 0 6 65.22 5.00
198
Pauras Sawant
(YCW Dragon Strikers)
4 3 0 15 0 0 0 0 8 57.69 5.00
199 11 5 1 15 0 0 0 0 9 55.56 3.75
200
Srinivas Akula
(Milwaukee Capitals)
6 5 0 15 1 0 0 0 11 51.72 3.00
201
Kalaiselvan Kalaimani
(YCW Dragon Strikers)
11 8 2 14 0 0 0 0 6 77.78 2.33
202
Pratheesh Polly
(Blue Whales)
1 1 0 13 3 0 0 0 13 144.44 13.00
203
Kashyap Malkan
(YCW Dragon Strikers)
6 4 0 13 0 1 0 0 8 86.67 3.25
204
Jimit Patel
(Ligers)
1 1 0 13 0 0 0 0 13 72.22 13.00
205 9 5 2 13 2 0 0 0 12 72.22 4.33
206 14 7 1 13 1 0 0 0 6 61.90 2.17
207
Harry Singh
(Spartans)
7 6 2 13 0 0 0 0 7 44.83 3.25
208 5 3 1 13 1 0 0 0 12 43.33 6.50
209 8 6 2 13 0 0 0 0 7 35.14 3.25
210
Vikas Raavi
(Pegasus)
3 2 0 12 0 0 0 0 9 66.67 6.00
211
Osaid Ahmad
(GB Stars)
7 4 0 11 1 0 0 0 7 45.83 2.75
212 10 8 3 11 0 0 0 0 3 35.48 2.20
213
Rajesh Reddy
(Blue Whales)
6 4 1 11 0 0 0 0 6 26.83 3.67
214
Parth Dogra
(Sharks)
5 5 0 11 0 0 0 0 3 25.00 2.20
215
Ronak Patel
(Ligers)
4 4 2 10 0 0 0 0 8 47.62 5.00
216
Mahesh Kamath
(Sunrisers)
4 2 1 10 0 0 0 0 6 33.33 10.00
217
Ahmed-Shah Gowspeer
(Codeworks Hawks)
1 1 0 9 0 0 0 0 9 64.29 9.00
218
Zia Khan
(Dark Horse)
4 3 0 8 0 0 0 0 7 72.73 2.67
219
Sunil Batra
(Unicorn)
8 5 1 8 0 0 0 0 4 29.63 2.00
220
Lalith Chalasani
(Milwaukee Capitals)
8 8 3 8 0 0 0 0 5 27.59 1.60
221 9 6 3 8 0 0 0 0 4 25.81 2.67
222
Pradip Patel
(Spartans)
8 3 1 7 0 0 0 0 6 87.50 3.50
223
Krishna Reddy
(Blue Whales)
7 3 2 7 0 0 0 0 4 70.00 7.00
224 1 1 0 7 0 0 0 0 7 50.00 7.00
225 12 6 3 7 0 0 0 0 3 31.82 2.33
226 1 1 0 6 0 0 0 0 6 46.15 6.00
227
Pardeep Bhatia
(Pegasus)
4 4 1 6 0 0 0 0 4 35.29 2.00
228
Gangadhar Nalluri
(Sunrisers)
8 5 3 6 0 0 0 0 2 31.58 3.00
229
Kashyap Shah
(Sunrisers)
4 4 0 6 0 0 0 0 3 24.00 1.50
230
Kiran Vaka
(Milwaukee Capitals)
9 6 0 6 0 0 0 0 4 16.67 1.00
231
Devan Patel
(Sharks)
6 5 0 5 0 0 0 0 3 45.45 1.00
232
Aminur Rahman
(GB Stars)
12 4 2 5 0 0 0 0 2 31.25 2.50
233 7 3 1 5 0 0 0 0 2 25.00 2.50
234
Alok Malkan
(YCW Dragon Strikers)
6 4 2 5 0 0 0 0 2 23.81 2.50
235 9 5 1 5 0 0 0 0 2 20.00 1.25
236
Balaji Narayan
(Milwaukee Capitals)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 66.67 4.00
237
Vijay Valluri
(Milwaukee Capitals)
3 2 0 4 0 0 0 0 3 50.00 2.00
238 4 2 0 4 0 0 0 0 3 40.00 2.00
239
Kunal Singh
(Unicorn)
7 6 0 4 0 0 0 0 3 19.05 0.67
240
Suhas Gavhane
(Stallions)
4 3 2 3 0 0 0 0 3 75.00 3.00
241
Rohit Thapar
(Pegasus)
1 1 1 3 0 0 0 0 3 60.00 --
242 1 1 0 3 0 0 0 0 3 50.00 3.00
243
Prem Kumar G
(Broncos)
4 2 0 3 0 0 0 0 2 37.50 1.50
244
Shaishav Mehta
(Dark Horse)
5 2 2 3 0 0 0 0 2 30.00 --
245
Munir Bhatti
(Dark Horse)
2 1 0 3 0 0 0 0 3 27.27 3.00
246
Harsh Parikh
(Milwaukee Capitals)
6 4 1 3 0 0 0 0 2 15.79 1.00
247
Uvanuv Vishnu
(Stallions)
2 1 1 2 0 0 0 0 2 100.00 --
248 2 2 0 2 0 0 0 0 2 50.00 1.00
249
Srikanth Atluri
(Blue Whales)
2 2 2 2 0 0 0 0 2 33.33 --
250 2 2 1 2 0 0 0 0 1 25.00 2.00
251
Gautham Murali
(Dark Horse)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
252
Sumit Garg
(Lions)
6 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
253
Vraj Shah
(GB Stars)
1 1 1 1 0 0 0 0 1 33.33 --
254 6 2 1 1 0 0 0 0 1 20.00 1.00
255 3 1 0 1 0 0 0 0 1 20.00 1.00
256
Balaji Kulothungan
(Dark Horse)
4 1 0 1 0 0 0 0 1 14.29 1.00
257
Dhwani Patel
(Sharks)
2 2 0 1 0 0 0 0 1 14.29 0.50
258 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
259
Anand Patel
(GB Stars)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
260
Bhanu Alluri
(Spartans)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
261
Ranbir Shergill
(GB Stars)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
262 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
263 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
264
Gautham T
(Broncos)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
265 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
266
Karthik Murali
(Dark Horse)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
267
Mohan Kalyan M
(Sunrisers)
3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
268
Sivaram Nagarajan
(Milwaukee Capitals)
4 4 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
269 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
270
Ravi Kumar
(Chargers)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
271 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00