# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Zeeshan Jawa 9 9 1 240 189 30.00 126.98 62 0 1 4 0 19 10
2 Srirup Das 9 8 1 182 180 26.00 101.11 74 0 2 0 0 12 8
3 Yash Rolyan 10 10 1 136 111 15.11 122.52 60 0 1 1 1 9 9
4 Dipen Shah 6 6 0 80 85 13.33 94.12 40 0 0 1 1 4 2
5 Nanda Kishore Kothinti 10 10 0 73 88 7.30 82.95 17 0 0 0 1 4 1
6 Quaiyum Khan 7 6 2 61 65 15.25 93.85 32 0 0 1 0 5 0
7 Venkatesh Auzumeedi 7 7 0 59 70 8.43 84.29 32 0 0 1 3 6 1
8 Irfan Mohammed 6 6 1 56 52 11.20 107.69 33 0 0 1 2 2 5
9 Santhosh Kumar Chamarajanagar Govinda Nayaka 7 6 1 36 47 7.20 76.60 14 0 0 0 1 2 1
10 Amit Barde 6 5 0 32 40 6.40 80.00 18 0 0 0 1 3 0
11 Vinayak Dharmadhikari 6 6 2 26 45 6.50 57.78 12 0 0 0 0 0 0
12 Vinod Bora 4 4 1 18 43 6.00 41.86 7 0 0 0 0 0 0
13 Abhijit Menon 7 5 0 15 30 3.00 50.00 7 0 0 0 2 0 0
14 Murali Sudershanam 5 5 0 15 31 3.00 48.39 9 0 0 0 1 1 0
15 Mahesh Nerlekar 4 4 0 10 33 2.50 30.30 5 0 0 0 1 1 0
16 Gangaraju Lolapu 7 4 3 5 7 5.00 71.43 5 0 0 0 1 0 0