Batting stats

Most Runs
# Player Group Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Group Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Rahil Patel
(Lions)
A 5 5 0 106 9 1 0 0 30 108.16 21.20
2
Lauron Francois
(Charotar CC)
A 5 5 0 104 11 2 0 0 40 133.33 20.80
3
Pratap Thuraka
(Sunrisers)
B 4 3 1 101 13 0 1 0 50 134.67 50.50
4
Zawar Bajwa
(Charotar CC)
A 4 4 0 98 9 0 0 0 48 134.25 24.50
5 A 4 4 1 84 4 4 0 0 37 168.00 28.00
6
Sajeev Sadanandan
(Kerala Kombans Hrma)
B 5 5 0 81 5 2 0 0 31 120.90 16.20
7
Brahma Telukuntla
(Sunrisers)
B 4 2 2 79 4 2 0 0 48 123.44 --
8
Kapil Purohit
(Charotar CC)
A 5 5 0 74 8 4 0 0 30 164.44 14.80
9
Mayur G
(Bayside CC)
A 3 3 1 74 5 0 0 0 38 123.33 37.00
10
Nelson Xavier
(Kerala Kombans Hrma)
B 5 5 1 69 4 2 0 0 25 109.52 17.25
11
Keono Sh
(Kissu's SeaHawks)
A 2 2 0 68 10 0 0 0 44 147.83 34.00
12
Arun Ghosh
(Kerala Kombans Hrma)
B 3 3 1 66 5 2 0 0 37 124.53 33.00
13
Vigneswaran V S
(Superkings)
A 4 4 0 66 6 0 0 0 28 104.76 16.50
14
Giridharan Ganeshkumar
(Virginia Super Kings)
B 4 4 1 62 4 0 0 0 29 81.58 20.67
15
Varun Jannaikoda
(Virginia Beach Warriors)
A 1 1 1 61 8 0 1 0 61 138.64 --
16
Kaushal Patel
(Charotar CC)
A 5 5 0 60 3 1 0 0 22 109.09 12.00
17
Raghu Vegesna
(Virginia Beach Warriors)
A 4 4 0 58 1 2 0 0 33 105.45 14.50
18 A 4 4 0 57 2 4 0 0 36 105.56 14.25
19
Prem Kumar
(Bayside CC)
A 4 4 2 56 5 2 0 0 29 119.15 28.00
20
Dylan Laubscher
(Kissu's SeaHawks)
A 2 2 1 54 5 1 0 0 34 122.73 54.00
21
Raj Venkat Pallapu
(Virginia Beach Warriors)
A 4 4 0 52 4 0 0 0 39 108.33 13.00
22
Alpesh Patel
(Swaminarayan)
B 5 5 1 52 0 0 0 0 15 69.33 13.00
23 A 4 4 0 51 4 1 0 0 29 100.00 12.75
24
Sreedharan Thaveethu
(Kerala Kombans Hrma)
B 5 5 0 51 2 0 0 0 36 98.08 10.20
25
George Rawle
(Charotar CC)
A 4 4 1 50 3 2 0 0 28 106.38 16.67
26 A 5 5 2 49 2 0 0 0 26 80.33 16.33
27 B 3 2 0 48 3 3 0 0 33 150.00 24.00
28 A 3 2 0 46 3 0 0 0 33 127.78 23.00
29
Sougat Seahawks
(Kissu's SeaHawks)
A 2 2 0 45 2 0 0 0 42 102.27 22.50
30
Saikumar Ponnaganti
(Kerala Kombans Hrma)
B 5 5 0 44 3 1 0 0 14 91.67 8.80
31
Bapli ICC
(Superkings)
A 4 3 0 43 3 0 0 0 27 95.56 14.33
32
Amrish Patel
(Swaminarayan)
B 5 5 2 42 3 0 0 0 18 107.69 14.00
33
Abhinay Arram
(Virginia Beach Warriors)
A 3 3 0 41 2 0 0 0 16 78.85 13.67
34
Siva Velappan
(Bayside CC)
A 4 4 0 40 4 0 0 0 14 108.11 10.00
35
Hardik Patel
(Swaminarayan)
B 3 3 0 40 3 0 0 0 29 86.96 13.33
36
Sreekanth Nair
(Kerala Kombans Hrma)
B 5 5 0 40 3 0 0 0 21 75.47 8.00
37
Debarshi Dey
(Kissu's SeaHawks)
A 4 4 0 39 2 0 0 0 30 95.12 9.75
38
Naveen Vidiyala
(Kerala Kombans Hrma)
B 5 5 3 39 1 2 0 0 11 88.64 19.50
39
Bhavesh VA BEACH
(Swaminarayan)
B 5 5 0 37 1 0 0 0 18 67.27 7.40
40
Naz Amini
(Sunrisers)
B 3 3 0 36 2 0 0 0 19 97.30 12.00
41
Milan Agarwal
(Kissu's SeaHawks)
A 1 1 0 36 2 0 0 0 36 83.72 36.00
42
Ranadheer Dubbapally
(Virginia Beach Warriors)
A 4 4 0 35 4 0 0 0 14 129.63 8.75
43
Ramkumar Durairaj
(Virginia Super Kings)
B 2 2 1 33 2 2 0 0 21 165.00 33.00
44
Sri Krishna Juvvadi
(Virginia Beach Warriors)
A 4 4 1 33 1 0 0 0 26 82.50 11.00
45
Srinivas Adiki
(Superkings)
A 3 3 0 31 1 0 0 0 13 83.78 10.33
46
Ravi Chander
(Bayside CC)
A 3 3 0 29 4 0 0 0 10 116.00 9.67
47
Jawahar Jayaraman
(Virginia Super Kings)
B 2 2 2 29 2 1 0 0 27 116.00 --
48 B 1 1 0 29 3 0 0 0 29 93.55 29.00
49
Abhinav Reddy Abbadi
(Virginia Beach Warriors)
A 3 3 0 28 2 2 0 0 14 147.37 9.33
50 B 3 2 1 26 1 1 0 0 25 118.18 26.00
51
Chirag Patel Sct
(Swaminarayan)
B 2 2 0 26 3 0 0 0 15 108.33 13.00
52
Vimal Patel
(Lions)
A 4 4 1 26 0 0 0 0 14 72.22 8.67
53
Amit Jain
(Bayside CC)
A 4 3 1 25 2 0 0 0 12 92.59 12.50
54 B 4 3 0 24 1 1 0 0 20 100.00 8.00
55 B 4 4 0 24 1 0 0 0 10 75.00 6.00
56 A 4 4 2 23 2 0 0 0 12 109.52 11.50
57
Darshan Gazzar
(Swaminarayan)
B 2 2 1 23 3 0 0 0 15 100.00 23.00
58
Lakshmanan Ska
(Virginia Super Kings)
B 2 2 0 23 2 0 0 0 17 69.70 11.50
59
Monil Patel
(Dboyz)
B 2 2 0 22 1 0 0 0 21 100.00 11.00
60
Venkat Tpraj
(Superkings)
A 1 1 0 21 0 0 0 0 21 87.50 21.00
61
Nisaraj Dharmarajan
(Kerala Kombans Hrma)
B 5 3 1 20 2 1 0 0 8 222.22 10.00
62 A 5 4 1 20 1 1 0 0 16 125.00 6.67
63 A 3 3 0 20 0 2 0 0 10 117.65 6.67
64
Anupam Manish
(Kissu's SeaHawks)
A 4 4 1 20 1 1 0 0 6 105.26 6.67
65
Varun J
(Virginia Beach Warriors)
A 2 2 0 19 2 0 0 0 12 105.56 9.50
66
Sarthwik Bollu
(Kissu's SeaHawks)
A 3 3 1 19 0 0 0 0 11 73.08 9.50
67
Ravi Ccc
(Charotar CC)
A 2 2 1 18 2 0 0 0 14 150.00 18.00
68 B 1 1 0 18 2 0 0 0 18 100.00 18.00
69
Lepakshi G
(Sunrisers)
B 4 4 1 18 1 0 0 0 10 52.94 6.00
70
Hari Superkings
(Superkings)
A 3 3 2 17 1 0 0 0 7 113.33 17.00
71
Jaggu Vbw
(Virginia Beach Warriors)
A 3 3 0 17 0 0 0 0 8 94.44 5.67
72
Balram Yadav
(Sunrisers)
B 3 2 1 17 0 1 0 0 11 89.47 17.00
73
Ashwin Arram
(Kissu's SeaHawks)
A 1 1 0 17 1 0 0 0 17 89.47 17.00
74
Ramdoss Kombans
(Superkings)
A 3 3 1 17 0 0 0 0 11 85.00 8.50
75
Dilip Patel
(Swaminarayan)
B 5 3 0 17 0 0 0 0 13 58.62 5.67
76
Ramnath Pantangi
(Virginia Super Kings)
B 3 3 0 17 0 0 0 0 9 51.52 5.67
77
Vijayaraj Muthukrishnan
(Kerala Kombans Hrma)
B 4 2 2 16 2 0 0 0 9 200.00 --
78
J D Patel
(Lions)
A 5 4 0 16 1 0 0 0 10 114.29 4.00
79
Vinay Vuppala
(Virginia Super Kings)
B 4 2 2 16 1 0 0 0 15 114.29 --
80 B 4 3 0 15 1 0 0 0 14 93.75 5.00
81
Krishnateja Nuguri
(Virginia Beach Warriors)
A 4 3 1 14 0 0 0 0 7 100.00 7.00
82
Aravind Babu
(Superkings)
A 2 2 0 13 2 0 0 0 8 108.33 6.50
83 A 3 3 0 13 1 0 0 0 5 76.47 4.33
84
Ashish Vachhani
(Bayside CC)
A 3 2 1 12 1 0 0 0 10 120.00 12.00
85
Sandeep Vsk
(Virginia Super Kings)
B 2 2 0 12 0 0 0 0 9 70.59 6.00
86 B 2 1 0 11 0 1 0 0 11 137.50 11.00
87
Abhinay K
(Superkings)
A 4 3 0 11 1 0 0 0 8 73.33 3.67
88
Sai Bhairamoni
(Sunrisers)
B 2 2 0 11 0 0 0 0 6 61.11 5.50
89
Kaushal Rajoria
(Kissu's SeaHawks)
A 4 2 1 10 1 0 0 0 6 125.00 10.00
90 A 4 3 2 10 0 0 0 0 6 76.92 10.00
91
Peter Patel
(Charotar CC)
A 1 1 0 10 0 0 0 0 10 76.92 10.00
92
Jay Patel
(Dboyz)
B 2 2 0 10 1 0 0 0 8 66.67 5.00
93
Montu Patel
(Swaminarayan)
B 4 4 0 10 0 0 0 0 5 58.82 2.50
94
Manpreet Singh
(Kissu's SeaHawks)
A 1 1 0 9 2 0 0 0 9 225.00 9.00
95 B 1 1 0 9 2 0 0 0 9 180.00 9.00
96
Sunny Amin
(Dboyz)
B 3 2 2 9 0 0 0 0 9 128.57 --
97
Bharani Vsk
(Virginia Super Kings)
B 1 1 0 9 0 0 0 0 9 112.50 9.00
98
Ani Chudasama
(Bayside CC)
A 1 1 0 9 1 0 0 0 9 100.00 9.00
99
Anil Udumula
(Sunrisers)
B 4 2 1 9 1 0 0 0 5 81.82 9.00
100
Yogesh Patel
(Swaminarayan)
B 5 3 1 9 0 0 0 0 5 69.23 4.50
101
Nishanth Karra
(Bayside CC)
A 3 2 0 9 0 0 0 0 9 69.23 4.50
102
Raja Vsk
(Virginia Super Kings)
B 2 1 0 9 0 0 0 0 9 50.00 9.00
103
Pratyush Goutham Kalva
(Virginia Beach Warriors)
A 1 1 1 8 0 0 0 0 8 133.33 --
104
Karan Ccc
(Charotar CC)
A 2 2 0 8 0 1 0 0 7 100.00 4.00
105
Prabin Bensam
(Kerala Kombans Hrma)
B 5 3 2 8 0 0 0 0 7 100.00 8.00
106
Pradeep Sudini
(Bayside CC)
A 2 1 0 8 0 0 0 0 8 80.00 8.00
107
Amit Kumar
(Kissu's SeaHawks)
A 4 3 1 8 0 0 0 0 6 80.00 4.00
108
Murali Krishnan
(Virginia Super Kings)
B 2 1 0 8 1 0 0 0 8 72.73 8.00
109
Chanrakant Patel
(Swaminarayan)
B 2 2 1 7 0 0 0 0 4 100.00 7.00
110
Yogendra Patil
(Charotar CC)
A 3 3 1 7 1 0 0 0 4 63.64 3.50
111
Rasik Patel
(Swaminarayan)
B 2 2 2 7 0 0 0 0 5 46.67 --
112
Ankit Patel
(Dboyz)
B 1 1 0 6 1 0 0 0 6 100.00 6.00
113
Rudy Patel
(Dboyz)
B 2 1 1 6 0 0 0 0 6 66.67 --
114
Navin Agrawal
(Kissu's SeaHawks)
A 3 1 0 6 1 0 0 0 6 54.55 6.00
115
Anirudh Reddy
(Charotar CC)
A 2 2 0 6 0 0 0 0 5 54.55 3.00
116
Qais Vsk
(Virginia Super Kings)
B 2 2 0 6 0 0 0 0 4 42.86 3.00
117
Amar Vsk
(Virginia Super Kings)
B 2 2 0 5 0 0 0 0 5 62.50 2.50
118
Adi Wahi
(Kissu's SeaHawks)
A 3 3 0 5 0 0 0 0 4 55.56 1.67
119 B 1 1 0 5 0 0 0 0 5 55.56 5.00
120
Aditya Pandit
(Bayside CC)
A 1 1 0 5 0 0 0 0 5 55.56 5.00
121
Omprakash Namani
(Sunrisers)
B 2 2 1 5 0 0 0 0 3 45.45 5.00
122
Dhrumil Patel
(Charotar CC)
A 5 4 2 5 0 0 0 0 3 26.32 2.50
123
Kashyap Pantangi
(Virginia Super Kings)
B 3 2 0 5 0 0 0 0 3 26.32 2.50
124
Ram Javvaji
(Bayside CC)
A 1 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
125
Feroz Sunrisers
(Sunrisers)
B 1 1 0 4 0 0 0 0 4 80.00 4.00
126
Amit Singh
(Kissu's SeaHawks)
A 2 2 1 4 0 0 0 0 3 66.67 4.00
127 A 2 2 0 4 0 0 0 0 4 57.14 2.00
128
Sameer Kulkarni
(Sunrisers)
B 4 2 1 4 1 0 0 0 4 50.00 4.00
129
Anil Vsk
(Virginia Super Kings)
B 3 1 0 4 0 0 0 0 4 50.00 4.00
130 B 4 3 0 4 0 0 0 0 2 36.36 1.33
131
Rakesh Reddy
(Bayside CC)
A 4 3 2 4 0 0 0 0 4 36.36 4.00
132
Sunny Wb
(Dboyz)
B 2 2 0 4 0 0 0 0 2 36.36 2.00
133
Mitul Patel
(Dboyz)
B 2 1 0 4 0 0 0 0 4 33.33 4.00
134
Ankush Jain
(Charotar CC)
A 2 2 1 3 0 0 0 0 3 75.00 3.00
135
Jit Patel (sct) Patel
(Swaminarayan)
B 2 1 1 3 0 0 0 0 3 75.00 --
136 B 3 2 1 3 0 0 0 0 2 60.00 3.00
137
Karthick Rajasingh
(Superkings)
A 3 1 0 3 0 0 0 0 3 60.00 3.00
138
Ashirwad Saxena
(Kissu's SeaHawks)
A 2 1 0 3 0 0 0 0 3 42.86 3.00
139
Hiten Patel
(Charotar CC)
A 4 4 0 3 0 0 0 0 3 42.86 0.75
140 B 2 1 0 3 0 0 0 0 3 30.00 3.00
141
Nakul Vbw
(Virginia Beach Warriors)
A 2 1 0 2 0 0 0 0 2 200.00 2.00
142
Bibek Paudel
(Kissu's SeaHawks)
A 2 1 1 2 0 0 0 0 2 100.00 --
143
Terry Superkings
(Superkings)
A 1 1 1 2 0 0 0 0 2 100.00 --
144 A 5 2 1 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
145
Priyank Patel
(Charotar CC)
A 1 1 1 2 0 0 0 0 2 66.67 --
146
Jimmy Patel
(Dboyz)
B 3 2 0 2 0 0 0 0 1 40.00 1.00
147
Rahood Vsk
(Virginia Super Kings)
B 2 1 0 2 0 0 0 0 2 40.00 2.00
148 B 1 1 0 2 0 0 0 0 2 40.00 2.00
149
Shaf Vsk
(Virginia Super Kings)
B 1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
150
Rahul Patel
(Dboyz)
B 2 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
151
Sajan Surti
(Lions)
A 3 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
152 A 4 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
153
Rajesh Rathinam
(Superkings)
A 1 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
154
Rahul Patel
(Charotar CC)
A 1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
155
Ritesh Patel
(Swaminarayan)
B 2 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
156
Faizal Vohara
(Charotar CC)
A 1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
157
Tushar (Lalji) Patel
(Charotar CC)
A 1 1 0 1 0 0 0 0 1 20.00 1.00
158
Ranadeep Ankem
(Sunrisers)
B 2 1 0 1 0 0 0 0 1 20.00 1.00
159
Vishwa Sunrisers
(Sunrisers)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
160 B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
161
Lijo George
(Kerala Kombans Hrma)
B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
162
Majety Venkata
(Bayside CC)
A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
163
Sreejith Chandran
(Kerala Kombans Hrma)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
164
Shashi Jakkidi
(Virginia Beach Warriors)
A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
165
Ashok Kumar Tummepalli
(Virginia Super Kings)
B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
166
Hiren Patel
(Dboyz)
B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
167
Pradeep Mathew
(Kerala Kombans Hrma)
B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
168
Raghu Shukla
(Kissu's SeaHawks)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
169
Rahul Manchala
(Virginia Beach Warriors)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
170
Brijesh Patel (sct)
(Swaminarayan)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
171 B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
172
Syed Hussain
(Superkings)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
173
Mahesh Vaddepally
(Sunrisers)
B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
174
Avinash Reddy
(Charotar CC)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
175
Viral Patel
(Lions)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
176
Lohith Salukuti
(Virginia Beach Warriors)
A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
177
Shrikant Sh
(Kissu's SeaHawks)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
178
Harshit Joshi
(Charotar CC)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
179
Apurv Modi
(Virginia Super Kings)
B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
180 A 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
181
Rafi Aboobacker
(Kerala Kombans Hrma)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
182
Ashish Vbw
(Virginia Beach Warriors)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
183
Kranthi Beeram
(Virginia Beach Warriors)
A 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
184
Dinesh Strikers
(Superkings)
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
185
Tej Patel (sct)
(Swaminarayan)
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
186
Nitin Patel
(Charotar CC)
A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
187 B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
188
Akhil Akhil
(Charotar CC)
A 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
189
Varun Sadasivam
(Bayside CC)
A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
190 A 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
191
Ravi Kishore Hanumanthu
(Virginia Super Kings)
B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
192
Shukla Sh
(Kissu's SeaHawks)
A 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
193
Mike Patel
(Charotar CC)
A 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
194 B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
195
Dheeraj Strikers
(Superkings)
A 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00