# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Ahmed Kaseri 5 0 3 0 0 8
2 Nanda Kishore Maddineni 1 3 0 0 4 8
3 Naveed Mohammed 3 2 0 0 0 5
4 Leon Hyde 4 1 0 0 0 5
5 Randy Brown 5 0 0 0 0 5
6 Prasanth Dommuraju 3 1 0 1 0 5
7 Meet P 3 0 1 0 1 5
8 Moizuddin Mohammed 4 0 0 0 0 4
9 Ahtesham Uddin Syed 3 1 0 0 0 4
10 Zarif Gul 4 0 0 0 0 4
11 Yousuf Mohammed 4 0 0 0 0 4
12 Jaimin Patel 3 0 0 0 1 4
13 Bunty Joshi 1 2 0 0 0 3
14 Noor Syed 3 0 0 0 0 3
15 Sami Mohammed 3 0 0 0 0 3
16 Ahmedullah Adil 3 0 0 0 0 3
17 Hamza Patel 1 2 0 0 0 3
18 Shaik Ahmed 3 0 0 0 0 3
19 Farhan Mohammed 2 1 0 0 0 3
20 Zaheer Syed 2 0 1 0 0 3
21 Hamed Mohammed 1 0 1 0 1 3
22 Ibrahim Ali 1 0 0 0 2 3
23 Mohammad Fahad 2 0 0 0 0 2
24 Vikas Patel 2 0 0 0 0 2
25 Humayoun Butt 2 0 0 0 0 2
26 Saqib Syed 2 0 0 0 0 2
27 Amol Musale 2 0 0 0 0 2
28 Tahir Khan 2 0 0 0 0 2
29 Faisal Afg 2 0 0 0 0 2
30 Osman Syed 2 0 0 0 0 2
31 Farhan Syed Hasmi 2 0 0 0 0 2
32 Abdul Rahim Samjoo 2 0 0 0 0 2
33 Hafeez Hussain 2 0 0 0 0 2
34 Rahul Jadhav 2 0 0 0 0 2
35 Praveen Kumar 1 1 0 0 0 2
36 Jaihoon Amiri 2 0 0 0 0 2
37 Suresh Patnaik 1 1 0 0 0 2
38 Waqar Siddiqui 0 2 0 0 0 2
39 Usman Siddiqui 0 1 0 0 1 2
40 Adil Parvez 1 0 0 1 0 2
41 Manish Varma 0 1 0 0 1 2
42 Abdul Rauf 1 0 1 0 0 2
43 Danny Tandur 0 0 2 0 0 2
44 Nusrath Arsalan 0 1 0 0 0 1
45 Samiullah Missing!! 1 0 0 0 0 1
46 Hamza Mohammed 1 0 0 0 0 1
47 Khurram Syed 1 0 0 0 0 1
48 Umer Siddiqui 1 0 0 0 0 1
49 Usama Azmi 0 1 0 0 0 1
50 Nasar Hayat 1 0 0 0 0 1
51 Shamim Choudary 1 0 0 0 0 1
52 Ovais Siddiqui 1 0 0 0 0 1
53 Khaled Mohammed 1 0 0 0 0 1
54 Ahmed Bangloria 1 0 0 0 0 1
55 Omer Shaheen 1 0 0 0 0 1
56 Ali Hasan 0 1 0 0 0 1
57 Abdul Affan Mohammed 0 1 0 0 0 1
58 Wajahat Ali 1 0 0 0 0 1
59 Naser Ali 1 0 0 0 0 1
60 Mohabat Arman 0 1 0 0 0 1
61 Moeez Ahmed 1 0 0 0 0 1
62 Deepak Velayudhan 1 0 0 0 0 1
63 Pardeep No Name 1 0 0 0 0 1
64 Hanif Patel 0 0 0 0 1 1
65 Jaimin Junior Mer 0 0 0 0 1 1
66 Venkatesulu Gorthi 0 0 1 0 0 1
67 Murtuza Kamal 0 0 1 0 0 1
68 Asjad Ali 0 0 1 0 0 1
69 Md Jony 0 0 1 0 0 1
70 Abdul Kareem Mohammed 0 0 0 0 0 0
71 Bhavin Patel 0 0 0 0 0 0
72 Shujaat Hussain Mohammed 0 0 0 0 0 0
73 Gaurang Damley 0 0 0 0 0 0
74 Shehriyaar Parekh 0 0 0 0 0 0
75 Asif Ali 0 0 0 0 0 0
76 Ashirullah Khan 0 0 0 0 0 0
77 Mudassir Ali Syed 0 0 0 0 0 0
78 Mohammad Yousuf 0 0 0 0 0 0
79 Chintal Parikh 0 0 0 0 0 0
80 Naveed No Name 0 0 0 0 0 0
81 Mehdi Khan 0 0 0 0 0 0
82 Yasser Syed 0 0 0 0 0 0
83 Fahad Lodhi 0 0 0 0 0 0
84 Afroze Sediqi 0 0 0 0 0 0
85 Abdullah Shaikh 0 0 0 0 0 0
86 Iragam Reddy 0 0 0 0 0 0
87 Asgar Syed 0 0 0 0 0 0
88 Hadi Bhuya 0 0 0 0 0 0
89 Usman Saleem 0 0 0 0 0 0
90 Amir Sahibi 0 0 0 0 0 0
91 Bilal Hashmi 0 0 0 0 0 0
92 Pratik Patel 0 0 0 0 0 0
93 Omar Syed 0 0 0 0 0 0
94 Ghurry Sing 0 0 0 0 0 0
95 Umama Azmi 0 0 0 0 0 0
96 Moosa Mohammed 0 0 0 0 0 0
97 Mohammad Hussam 0 0 0 0 0 0
98 Gokul Ram 0 0 0 0 0 0
99 Asad Mirza 0 0 0 0 0 0
100 Amit Rampurkar 0 0 0 0 0 0
101 Ather Syed 0 0 0 0 0 0
102 Jibran Mohammed Hussain 0 0 0 0 0 0
103 Mukram Khan 0 0 0 0 0 0
104 Kashif Khundmiri 0 0 0 0 0 0
105 Mir Mubashir Ali 0 0 0 0 0 0
106 Ankush Keskar 0 0 0 0 0 0
107 Harris Ahmed 0 0 0 0 0 0
108 Ahmed Syed 0 0 0 0 0 0