# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Kartik Manda 1 0 0 1 0 2
2 Siva Ponnati 1 0 1 0 0 2
3 Hashim A 0 0 0 1 0 1
4 Jibreel Rana 1 0 0 0 0 1
5 Nauman Khan 0 0 0 1 0 1
6 Sai Kanuru 1 0 0 0 0 1
7 Salman Khan 1 0 0 0 0 1
8 Shrivatsa Ravikumar 0 0 0 1 0 1
9 Umar Bhai 1 0 0 0 0 1
10 Aditya N S 0 0 0 0 0 0
11 Ahmed S 0 0 0 0 0 0
12 Ankush Agrawal 0 0 0 0 0 0
13 Arslan Malik 0 0 0 0 0 0
14 Arun R 0 0 0 0 0 0
15 Ashwin B 0 0 0 0 0 0
16 Fazal R 0 0 0 0 0 0
17 Hanmesh G 0 0 0 0 0 0
18 Iftikar H 0 0 0 0 0 0
19 Karthik Vellanki 0 0 0 0 0 0
20 Ketan Mittal 0 0 0 0 0 0
21 Saqib R 0 0 0 0 0 0
22 Zeeshan F 0 0 0 0 0 0