# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Karthik Makkapati 0 7 0 2 0 9
2 Panil Patel 1 5 0 3 0 9
3 Veeresh Gaddi 4 0 0 0 0 4
4 Sukhesh Sudan 0 4 0 0 0 4
5 Gagan Singh 3 1 0 0 0 4
6 Sharuk Choudhury 0 3 0 0 0 3
7 Yash Patel Sakrodiya 3 0 0 0 0 3
8 Mahesh Boosi 2 0 1 0 0 3
9 Tarun Dhandu 0 1 2 0 0 3
10 Balaji Natarajan 0 1 0 2 0 3
11 Shrinath Natarajan 2 0 0 0 0 2
12 Nishant Patel Gadhoda 2 0 0 0 0 2
13 Arun Thinakaran 2 0 0 0 0 2
14 Imtiyaz Nabil 2 0 0 0 0 2
15 Nagender Srinivas 2 0 0 0 0 2
16 Gur Gill 2 0 0 0 0 2
17 Dhruv Patel 1 0 1 0 0 2
18 Haresh Patel Sakrodiya 1 0 0 1 0 2
19 Sheetal Patel 1 0 0 1 0 2
20 Afsar Rony 1 0 0 0 1 2
21 Nikunj Patel Pural 1 0 0 0 0 1
22 Bilal Ahmed Mohammed 1 0 0 0 0 1
23 Pavan Teja Abbaraju 1 0 0 0 0 1
24 Anup Kumar Pola 1 0 0 0 0 1
25 Vikas Purohit 1 0 0 0 0 1
26 Jatinder Singh 1 0 0 0 0 1
27 Rajesh Arroju 1 0 0 0 0 1
28 Nanjeeth Reddy 1 0 0 0 0 1
29 Mani G 1 0 0 0 0 1
30 Harit Dwivedi 1 0 0 0 0 1
31 Poorvak Patel 1 0 0 0 0 1
32 Samir Panigrahi 1 0 0 0 0 1
33 Mitul Patel 1 0 0 0 0 1
34 Harisankar Varanasi 1 0 0 0 0 1
35 Niketu Patel 1 0 0 0 0 1
36 Venkat Chidri 0 0 1 0 0 1
37 Ruchit Patel Kanknol 0 0 0 1 0 1
38 Nikhil Guntupalli 0 0 1 0 0 1
39 Naresh Gopal 0 0 1 0 0 1
40 Mayank Gusain 0 0 0 1 0 1
41 Mashuk Patel 0 0 0 0 0 0
42 Ronnie F 0 0 0 0 0 0
43 Pradeep Natarajan 0 0 0 0 0 0
44 Jay Patel South Bend 0 0 0 0 0 0
45 Varun Buge 0 0 0 0 0 0
46 Abubakar Mohammed 0 0 0 0 0 0
47 Atul Patel Amodra 0 0 0 0 0 0
48 Mani Sohi 0 0 0 0 0 0
49 Chetan Madagi 0 0 0 0 0 0
50 Praneeth B 0 0 0 0 0 0
51 Joydeep Singh 0 0 0 0 0 0
52 Sri Sai Vivek Annu 0 0 0 0 0 0
53 Kalpesh Patel Salal 0 0 0 0 0 0
54 Aravind Sabarish 0 0 0 0 0 0
55 Veera Gadipelli 0 0 0 0 0 0
56 Kugan Krishna 0 0 0 0 0 0
57 Ram Annapureddy 0 0 0 0 0 0
58 Chandrashekar Ganesh 0 0 0 0 0 0
59 Raghu Kakarala 0 0 0 0 0 0
60 Bhavik Patel Salal 0 0 0 0 0 0
61 Anil Patel 0 0 0 0 0 0
62 Abhi Konda 0 0 0 0 0 0
63 Tanmay Shah 0 0 0 0 0 0
64 Sourabh Jain 0 0 0 0 0 0
65 Pratik Mehta 0 0 0 0 0 0
66 Hanumanth Gottipati 0 0 0 0 0 0
67 Maz Hoque 0 0 0 0 0 0
68 Senthil Pandian Subramanian 0 0 0 0 0 0
69 Rahul Patel 0 0 0 0 0 0
70 Mahesh Patel Moyad 0 0 0 0 0 0
71 Rakesh Patel Moyad 0 0 0 0 0 0
72 Sandeep Gopal 0 0 0 0 0 0
73 Rajkiran Kairamkonda 0 0 0 0 0 0
74 Mehul Patel 0 0 0 0 0 0
75 Pandari Reddy Konapuri 0 0 0 0 0 0
76 Mir Angkur 0 0 0 0 0 0
77 Konil Patel Kokrol 0 0 0 0 0 0
78 Balu Swaminathan 0 0 0 0 0 0
79 Hemadri Macherla 0 0 0 0 0 0
80 Innas Al Razi 0 0 0 0 0 0
81 Jay Patel 0 0 0 0 0 0
82 Abhinav Rao 0 0 0 0 0 0
83 Raheel Mirza 0 0 0 0 0 0
84 Harsh Patel Moyad 0 0 0 0 0 0
85 Bhavik Patel 0 0 0 0 0 0
86 Sai Chandu Janga 0 0 0 0 0 0
87 Vijayasundhar Manivannan 0 0 0 0 0 0