# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Surya Teja Ravula 6 4 3 44 54 44.00 81.48 18 0 0 0 0 0 1 1
2 Aditya Reddy 4 3 1 29 36 14.50 80.56 18 0 0 0 0 0 0 0
3 Karthik Shetty 6 4 0 21 23 5.25 91.30 17 0 0 0 0 1 0 2
4 Vamsi Kiran Kolla 6 5 0 19 17 3.80 111.76 12 0 0 0 0 2 0 2
5 Prakash Sripada 6 5 1 19 38 4.75 50.00 10 0 0 0 0 0 0 0
6 Sankar Edala 3 2 2 8 9 -- 88.89 7 0 0 0 0 0 0 0
7 Bharath Reddy Bollapu 3 2 1 3 11 3.00 27.27 2 0 0 0 0 0 0 0
8 Sudhakar Boda 7 4 2 3 14 1.50 21.43 2 0 0 0 0 0 0 0