# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Bharat C. V. 3 3 1 39 27 19.50 144.44 23 0 0 0 0 0 3 2
2 Chiranjeevi Sivaa Rajaneni 3 2 1 21 17 21.00 123.53 13 0 0 0 0 0 1 2
3 Puneet Goyal 2 2 2 20 11 -- 181.82 11 0 0 0 0 0 1 2
4 Darshan Pathak 3 3 0 13 26 4.33 50.00 6 0 0 0 0 0 1 0
5 Shashi Tiwari 3 3 0 10 22 3.33 45.45 7 0 0 0 0 1 0 0
6 Sumeet Goyal 3 3 1 7 16 3.50 43.75 4 0 0 0 0 1 0 0
7 Sorabh Khurana 1 1 0 1 7 1.00 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Rakesh Gundapaneni 3 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0