# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Umair Tajammul 4 0 0 0 0 4
2 Nisar Ansari 2 0 1 0 0 3
3 Mubashir Tariq Mohammed 1 0 0 2 0 3
4 Viraj Deshpande 2 0 0 0 0 2
5 Sumit Deb 1 0 1 0 0 2
6 Asrar Khan 1 0 0 1 0 2
7 Abdul Khader 1 0 0 0 0 1
8 Amay Sankhe 1 0 0 0 0 1
9 Harman Singh Sahni 1 0 0 0 0 1
10 Abhishek Dhar 1 0 0 0 0 1
11 Anil Gandham 1 0 0 0 0 1
12 Awais Maqbool 1 0 0 0 0 1
13 Ravi Kundurthi 1 0 0 0 0 1
14 Aakash Ramachandran 1 0 0 0 0 1
15 Gokul Ln 0 0 1 0 0 1
16 Umair Ahsan 0 0 1 0 0 1
17 Riasuddin Mohammed 0 0 1 0 0 1
18 Madhav Rajkondawar 0 0 0 0 1 1
19 Tharif Afzal 0 0 0 1 0 1
20 Arun Singal 0 0 1 0 0 1
21 Sahil Kancherla 0 0 0 0 0 0
22 Faheed Subhani 0 0 0 0 0 0
23 Vishwa Gaddamanugu 0 0 0 0 0 0
24 Vipul Mishra 0 0 0 0 0 0
25 Saeed Nazeer 0 0 0 0 0 0
26 Rahul Kumar 0 0 0 0 0 0
27 Rishab Mohan 0 0 0 0 0 0
28 Usman Zubair 0 0 0 0 0 0
29 Khursheed Mir 0 0 0 0 0 0
30 Mohammed Farooq 0 0 0 0 0 0
31 Venkatesh Sethuraman 0 0 0 0 0 0
32 Vinod Kumar 0 0 0 0 0 0
33 Mayuresh Gokhale 0 0 0 0 0 0
34 Rahul Singh 0 0 0 0 0 0
35 Mubashir Tariq Mohammed 0 0 0 0 0 0
36 Rajeev Pachala 0 0 0 0 0 0
37 Sunil B 0 0 0 0 0 0
38 Arun Singal 0 0 0 0 0 0
39 Vinod Chandana 0 0 0 0 0 0
40 Yash Kulkarni 0 0 0 0 0 0
41 Sanket Nayak 0 0 0 0 0 0
42 Varun Wadhwani 0 0 0 0 0 0
43 Rajeev Massand 0 0 0 0 0 0
44 Omer Lone 0 0 0 0 0 0
45 Ashraf Ali Mohammed 0 0 0 0 0 0
46 Nithin Mahesh 0 0 0 0 0 0
47 Jacob Staff 0 0 0 0 0 0
48 Meet Singh 0 0 0 0 0 0
49 Muhammed Memon 0 0 0 0 0 0
50 Faisal Khan 0 0 0 0 0 0
51 Rahul Kumar 0 0 0 0 0 0