# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 U T 4 0 0 0 0 4
2 Mubashir Tariq Mohammed 1 0 0 2 0 3
3 Nisar Ansari 2 0 1 0 0 3
4 Asrar Khan 1 0 0 1 0 2
5 Sumit Deb 1 0 1 0 0 2
6 Viraj Deshpande 2 0 0 0 0 2
7 Aakash Ramachandran 1 0 0 0 0 1
8 Abdul Khader 1 0 0 0 0 1
9 Abhishek Dhar 1 0 0 0 0 1
10 Amay Sankhe 1 0 0 0 0 1
11 Anil Gandham 1 0 0 0 0 1
12 Arun Singal 0 0 1 0 0 1
13 Awais Maqbool 1 0 0 0 0 1
14 Gokul Ln 0 0 1 0 0 1
15 Harman Singh Sahni 1 0 0 0 0 1
16 Madhav Rajkondawar 0 0 0 0 1 1
17 Ravi Kundurthi 1 0 0 0 0 1
18 Rias Mohammed 0 0 1 0 0 1
19 Tharif Afzal 0 0 0 1 0 1
20 Umair Ahsan 0 0 1 0 0 1
21 Arun Singal 0 0 0 0 0 0
22 Ashraf Ali Mohammed 0 0 0 0 0 0
23 Faheed Subhani 0 0 0 0 0 0
24 Faisal Khan 0 0 0 0 0 0
25 Jacob Staff 0 0 0 0 0 0
26 Khursheed Mir 0 0 0 0 0 0
27 Mayuresh Gokhale 0 0 0 0 0 0
28 Meet Singh 0 0 0 0 0 0
29 Mohammed Farooq 0 0 0 0 0 0
30 Mubashir Tariq Mohammed 0 0 0 0 0 0
31 Muhammed Memon 0 0 0 0 0 0
32 Nithin Mahesh 0 0 0 0 0 0
33 Omer Lone 0 0 0 0 0 0
34 Rahul Singh 0 0 0 0 0 0
35 Rahul Kumar 0 0 0 0 0 0
36 Rahul Kumar 0 0 0 0 0 0
37 Rajeev Massand 0 0 0 0 0 0
38 Rajeev Pachala 0 0 0 0 0 0
39 Rishab Mohan 0 0 0 0 0 0
40 Saeed Nazeer 0 0 0 0 0 0
41 Sahil Kancherla 0 0 0 0 0 0
42 Sanket Nayak 0 0 0 0 0 0
43 Sunil B 0 0 0 0 0 0
44 Usman Zubair 0 0 0 0 0 0
45 Varun Wadhwani 0 0 0 0 0 0
46 Venkatesh Sethuraman 0 0 0 0 0 0
47 Vinod Kumar 0 0 0 0 0 0
48 Vinod Chandana 0 0 0 0 0 0
49 Vipul Mishra 0 0 0 0 0 0
50 Vishwa Gaddamanugu 0 0 0 0 0 0
51 Yash Kulkarni 0 0 0 0 0 0