# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Shantanu Barde 1 1 0 58 45 58.00 128.89 58 0 0 1 0 0 4 5
2 Manoj Tata^ 1 1 0 37 23 37.00 160.87 37 0 0 0 1 0 2 1
3 Digvijay Bele 1 1 0 24 18 24.00 133.33 24 0 0 0 0 0 2 2
4 Vishnu Vardhan Chundi^ 1 1 0 22 12 22.00 183.33 22 0 0 0 0 0 0 2
5 Shyam Ganta 1 1 1 22 32 -- 68.75 22 0 0 0 0 0 0 1
6 Venkat S 1 1 1 18 25 -- 72.00 18 0 0 0 0 0 1 0
7 Pranay Pidugu 1 1 0 16 14 16.00 114.29 16 0 0 0 0 0 1 1
8 Karthik Ghatti^ 1 1 0 16 23 16.00 69.57 16 0 0 0 0 0 0 0
9 Rahul Gurajala^ 1 1 0 15 8 15.00 187.50 15 0 0 0 0 0 3 0
10 Harshad Parab^ 1 1 0 13 19 13.00 68.42 13 0 0 0 0 0 0 1
11 Atish Thakur^ 1 1 0 10 16 10.00 62.50 10 0 0 0 0 0 1 0
12 Rohith Reddy Karra 1 1 0 10 18 10.00 55.56 10 0 0 0 0 0 0 0
13 Pavan Raghava Neela 1 1 0 9 16 9.00 56.25 9 0 0 0 0 0 0 0
14 Sridhar Rao Surath 1 1 0 8 8 8.00 100.00 8 0 0 0 0 0 0 1
15 Suresh Racha 1 1 0 6 12 6.00 50.00 6 0 0 0 0 0 0 0
16 Naresh Kumar Sankar Kumar 1 1 0 6 13 6.00 46.15 6 0 0 0 0 0 0 0
17 Anoop Banswar^ 1 1 0 5 9 5.00 55.56 5 0 0 0 0 0 0 0
18 Satya Injarapu^ 1 1 0 5 11 5.00 45.45 5 0 0 0 0 0 0 0
19 Nareshkumar Ramakrishnan^ 1 1 0 5 11 5.00 45.45 5 0 0 0 0 0 0 0
20 BUNTY Sham 1 1 0 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
21 Pandiarajan Chellappan 1 1 0 4 8 4.00 50.00 4 0 0 0 0 0 0 0
22 Srinivasarao Sandhati^ 1 1 0 4 11 4.00 36.36 4 0 0 0 0 0 0 0
23 Vishwaprakash Pantawane 1 1 1 3 3 -- 100.00 3 0 0 0 0 0 0 0
24 Mohan K 1 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
25 Jagadeesh J 1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
26 Abhishek Kumar 1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
27 Solomon Pulavarthi 1 1 0 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
28 Sadiq Ahmed Bahadurnaik^ 1 1 0 2 9 2.00 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
29 Suresh Baipu 1 1 0 2 9 2.00 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
30 Venkata Sai Siva Prasad Mannem 1 1 0 2 15 2.00 13.33 2 0 0 0 0 0 0 0
31 Ganesh Kanna Jegannathan 1 1 1 1 2 -- 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Hari Kiran Doppalapudi^ 1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Lokesh Arun Manikantha^ 1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Karthik Subramani^ 1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Navin Kukreja 1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Pradeep Udhan 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Jeevan Bandari 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ramakrishna Kolluri^ 1 1 1 0 1 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Misbahuddin Shaik^ 1 1 1 0 1 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Charan S 1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Gagan Shivanandappa Gowda 1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
42 Ashok Kumar Panneerselvam 1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
43 Varun Belide^ 1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
44 Hemanth Kumar 1 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0