# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Randeep Singh 3 0 0 0 0 3
2 Sridhar Ranganathan 0 3 0 0 0 3
3 Nicholas Thomas 2 0 0 0 0 2
4 Stephen South 1 0 1 0 0 2
5 Stuart Sheahan 1 0 0 0 0 1
6 Mark Punshon 0 1 0 0 0 1
7 Srivathsan Venkataraman 1 0 0 0 0 1
8 Vikram Raman 0 0 0 0 0 0
9 Tarlok Sangha 0 0 0 0 0 0
10 Hrishikesh Unni 0 0 0 0 0 0
11 Aman Lobana 0 0 0 0 0 0
12 Theo Mavro 0 0 0 0 0 0
13 Karthik Ramesh 0 0 0 0 0 0
14 Fanil Vemulapalli 0 0 0 0 0 0
15 Akshay Brahmbhatt 0 0 0 0 0 0
16 Raju Palagummi 0 0 0 0 0 0
17 Jaideep Reddy 0 0 0 0 0 0
18 Sawarn Singh 0 0 0 0 0 0
19 Joginder Sehgal 0 0 0 0 0 0
20 Ezat Shinwari 0 0 0 0 0 0
21 Akshay Siddannavar 0 0 0 0 0 0
22 Jatin Aneja 0 0 0 0 0 0