# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Vikas Alluri 2 0 2 0 4
2 Purushotham Maladi 1 0 3 0 4
3 Pranay Chand Katakam 3 0 0 0 3
4 Bhaskar Vullanki 2 0 0 0 2
5 Bala Krishna Sreeram 2 0 0 0 2
6 Manish Boolchandani 2 0 0 0 2
7 Ranjeet Singh 2 0 0 0 2
8 Yallamanda Ala 2 0 0 0 2
9 Avinash Peesari 2 0 0 0 2
10 Anil Vikky 1 0 1 0 2
11 Shri Kasa 1 0 0 0 1
12 Priyank Jain 1 0 0 0 1
13 Raja Shekhar 1 0 0 0 1
14 Ravi Yaramachu 1 0 0 0 1
15 Sai Kiran Yatagiri 1 0 0 0 1
16 Ramprakash Subramanian 1 0 0 0 1
17 Avinash Paduri 1 0 0 0 1
18 Pramod Aluru 1 0 0 0 1
19 Kiran Vishwanath 1 0 0 0 1
20 Feroz Shaik 1 0 0 0 1
21 Teja Prabhala 1 0 0 0 1
22 Alex Campolieto 1 0 0 0 1
23 Ritu Singh 1 0 0 0 1
24 Marraju chinna 1 0 0 0 1
25 Pramod Bandari 1 0 0 0 1
26 Mahesh Bandari 1 0 0 0 1
27 Sri Vishnu Addanki 1 0 0 0 1
28 Kotesh Chintha 1 0 0 0 1
29 Satish Maddipoti 1 0 0 0 1
30 Shyam Nalwade 0 0 1 0 1
31 Kishore Katabathuni 0 1 0 0 1
32 Ranjot Bawa 0 0 0 1 1
33 Senthil Ramasamy 0 0 0 1 1
34 Vivek Rathore 0 0 1 0 1
35 Banu K 0 0 1 0 1