Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Mokshesh S S
(Sunrisers)
2 2 2 41 3 0 0 0 28 132.26 0.00
2
Bhuvan Banala
(Sunrisers)
2 2 1 37 4 0 0 0 21 123.33 37.00
3
Taha Syed
(Indians)
1 1 0 35 4 1 0 0 35 166.67 35.00
4
Taha Syed
(Super Kings)
1 1 1 29 4 0 0 0 29 161.11 0.00
5
Krishan D Dhawan
(Redmond Blitz)
1 1 0 28 1 0 0 0 28 112.00 28.00
6 1 1 1 24 3 0 0 0 24 126.32 0.00
7
Mokshesh S Shaha
(Redmond Blitz)
1 1 1 23 1 0 0 0 23 127.78 0.00
8
Advik Sharma
(Kirkland Titans)
2 2 1 23 1 0 0 0 17 88.46 23.00
9
Advik S Sharma
(Kirkland Titans)
1 1 0 15 0 1 0 0 15 93.75 15.00
10
Mokshesh Shaha
(Redmond Blitz)
2 2 1 14 0 0 0 0 11 116.67 14.00
11
Krishan Dhawan
(Kirkland Titans)
1 1 1 14 1 0 0 0 14 100.00 0.00
12 1 1 1 14 0 0 0 0 14 93.33 0.00
13
Aavi Singh
(Sunrisers)
1 1 1 13 1 0 0 0 13 86.67 0.00
14
Advik Sharma
(Sunrisers)
1 1 1 12 0 0 0 0 12 80.00 0.00
15
Sreeraman Sreebalaji
(Super Kings)
1 1 0 11 0 0 0 0 11 78.57 11.00
16
Arnie Singh
(Redmond Blitz)
1 1 1 10 0 0 0 0 10 111.11 0.00
17
Yug Maheshwari
(Super Kings)
1 1 1 9 0 0 0 0 9 60.00 0.00
18
Sreeraman Sreebalaji
(Redmond Blitz)
1 1 1 8 0 0 0 0 8 88.89 0.00
19
Aryan Nannaware
(Super Kings)
1 1 0 7 0 0 0 0 7 116.67 7.00
20
Yug Maheshwari
(Indians)
1 1 1 7 0 0 0 0 7 53.85 0.00
21
Aryan Jadal
(Super Kings)
1 1 1 4 0 0 0 0 4 80.00 0.00
22
Darshan Rengarajan
(Super Kings)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
23
Arnie S Singh
(Kirkland Titans)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
24 1 1 0 2 0 0 0 0 2 50.00 2.00
25
Aavi Singh
(Indians)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 25.00 2.00
26
Zaid Khan
(Kirkland Titans)
2 1 1 1 0 0 0 0 1 100.00 0.00
27
Arnie Singh
(Kirkland Titans)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00 1.00
28
Aryan Prakash
(Indians)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 25.00 1.00
29
Ganesh R P
(Sunrisers)
2 1 0 1 0 0 0 0 1 20.00 1.00
30
Ganesh P Putluri
(Kirkland Titans)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 12.50 1.00
31
Veer Desai
(Redmond Blitz)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
32
Vishwa Gaddamanagu
(Kirkland Titans)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
33
Vishwa Gaddamanugu
(Redmond Blitz)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
34
Arjun Rao
(Sunrisers)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
35
Vishwa G
(Redmond Blitz)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
36
Siddarth S
(Sunrisers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
38
Vishwa G
(Kirkland Titans)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
39
Krishan Dhawan
(Redmond Blitz)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
41
Ganesh Surya
(Kirkland Titans)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00