# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Jaskirat Singh 8 0 3 0 0 11
2 Deepinder Pal Singh 5 0 0 0 0 5
3 Vijay Subramanya 4 0 0 0 0 4
4 Sandeep Singh Buttar 3 0 0 0 0 3
5 Amandeep Singh 1 1 0 0 0 2
6 Bahdur Mangat 1 0 1 0 0 2
7 Daljeet Mangat 2 0 0 0 0 2
8 Hrishi Modi 2 0 0 0 0 2
9 Inderjeet Dhaliwal 2 0 0 0 0 2
10 Taha Hamid 2 0 0 0 0 2
11 Abdullah Khaleed 0 1 0 0 0 1
12 Avi Kalsotra 1 0 0 0 0 1
13 Awais Hamid 0 1 0 0 0 1
14 Hamza Hamid 1 0 0 0 0 1
15 Jimmy Nabeel 1 0 0 0 0 1
16 Majed Khan 1 0 0 0 0 1
17 Neeraj Bhardwaj 1 0 0 0 0 1
18 Saurabh Sharma 1 0 0 0 0 1
19 Tahir Khan 1 0 0 0 0 1
20 Abhay Patel 0 0 0 0 0 0
21 Ali Nabeel 0 0 0 0 0 0
22 Ankush C 0 0 0 0 0 0
23 Awais Hamid 0 0 0 0 0 0
24 Ayush Laurier 0 0 0 0 0 0
25 Ayush Laurier 0 0 0 0 0 0
26 Ghyour D 0 0 0 0 0 0
27 Gundeep Singh 0 0 0 0 0 0
28 Hamza Mirza 0 0 0 0 0 0
29 Harjeevan Singh 0 0 0 0 0 0
30 Harpal Minhas 0 0 0 0 0 0
31 Hiren Patel 0 0 0 0 0 0
32 Hrishi Modi 0 0 0 0 0 0
33 Jaiv Patel 0 0 0 0 0 0
34 Kuldeep (kole) Dhaliwal 0 0 0 0 0 0
35 Mamoon Khan 0 0 0 0 0 0
36 Mayur Navale 0 0 0 0 0 0
37 Mustafa Mohsin 0 0 0 0 0 0
38 Osama Hamid 0 0 0 0 0 0
39 Rachit Laurier 0 0 0 0 0 0
40 Robby Sharma 0 0 0 0 0 0
41 Robby Sharma 0 0 0 0 0 0
42 Sajeet Mangat 0 0 0 0 0 0
43 Sajit Huskies 0 0 0 0 0 0
44 Sanskar Laurier 0 0 0 0 0 0
45 Sanskar Laurier 0 0 0 0 0 0
46 Shiva Sharma 0 0 0 0 0 0
47 Sohaib Abidi 0 0 0 0 0 0
48 Sunny Bhullar 0 0 0 0 0 0
49 Taha Imam A 0 0 0 0 0 0
50 Talha Naeem B 0 0 0 0 0 0
51 Vijay Subramaniyam 0 0 0 0 0 0