# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Jeevan Sidhu 4 0 0 0 0 4
2 Pranav Mehta 0 4 0 0 0 4
3 Jeevan Sidhu 3 0 0 0 0 3
4 Dhruv Patel 1 1 0 0 0 2
5 Paramvir Singh 2 0 0 0 0 2
6 Siddhant Goyal 2 0 0 0 0 2
7 Tushar Chopra 2 0 0 0 0 2
8 Ahsan Shahid 0 1 0 0 0 1
9 Fawaz Hakim 1 0 0 0 0 1
10 Kush Patel 1 0 0 0 0 1
11 Shankha Chatterjee 1 0 0 0 0 1
12 Vedant Kulkarni 1 0 0 0 0 1
13 Pranav Kapoor 0 0 0 0 0 0
14 Yash Shah 0 0 0 0 0 0