# Player Team Matches Batting Bowling Fielding Other MOM # Total
1 Krut Patel Cc Ga State 4 339 90 30 0 0 459
2 Raj Patel Cc Ga State 4 136 230 20 50 1 436
3 Siddharth Parmar Atlanta Super Kings 1 227 10 20 50 1 307
4 Pradeep Nanjundaiah Shakti CC 1 208 20 10 50 1 288
5 Jwalant (JV) Vakil Atlanta Panthers 2 63 200 0 0 0 263
6 Himanshu Patel Atlanta Panthers 1 256 0 0 0 0 256
7 Heer Patel Cc Ga State 3 98 80 20 0 0 198
8 Darshan Shah Cc Ga State 4 188 0 10 0 0 198
9 Augustine Brandon Atlanta Super Kings 1 92 80 10 0 0 182
10 Bhupen Patel Cc Ga State 4 105 20 20 0 0 145
11 Parth(HULK) Patel Cc Ga State 1 82 50 10 0 0 142
12 Zubair Ahmed Atlanta Warriors 1 0 90 0 50 1 140
13 Ali Rasidi Atlanta Panthers 1 77 40 10 0 0 127
14 Shiv Rana Cc Ga State 2 88 0 20 0 0 108
15 Karthik Gudlavaletti Shakti CC 1 90 0 10 0 0 100
16 Pavan Prajapati Atlanta Super Kings 1 54 20 20 0 0 94
17 Nasik Khan Atlanta Warriors 4 21 70 0 0 0 91
18 Adnan Rao Atlanta Warriors 1 74 10 0 0 0 84
19 Jeremy De Lima Shakti CC 1 63 0 20 0 0 83
20 Hiren Patel Cc Ga State 3 82 0 0 0 0 82
21 Sriram Arunachalam Shakti CC 1 70 0 10 0 0 80
22 Bhanu Ancha Atlanta Panthers 1 0 60 20 0 0 80
23 Niraj Patel Cc Ga State 4 36 10 30 0 0 76
24 Pavan Prajapati Atlanta Panthers 1 5 40 20 0 0 65
25 Rahul Verma Cc Ga State 1 0 60 0 0 0 60
26 Hasnain Suranii Atlanta Panthers 1 30 30 0 0 0 60
27 Romash Munna Atlanta Super Kings 1 59 0 0 0 0 59
28 Santhosh Kumar Shakti CC 1 0 30 20 0 0 50
29 Sathviks Shetty Shakti CC 1 0 30 10 0 0 40
30 Irfan Khan Atlanta Warriors 1 40 0 0 0 0 40
31 Bhavin Patel Cc Ga State 2 -10 50 0 0 0 40
32 Hassan Khan Atlanta Warriors 1 0 20 20 0 0 40
33 Veer Parmar Atlanta Super Kings 1 10 20 10 0 0 40
34 Kashif Khan Atlanta Warriors 1 23 0 10 0 0 33
35 Vasu Verma Cc Ga State 1 23 0 10 0 0 33
36 Sharad Mehta Atlanta Super Kings 1 22 0 10 0 0 32
37 Ruchit Patel Cc Ga State 3 40 -10 0 0 0 30
38 Salman Baig Atlanta Warriors 1 0 30 0 0 0 30
39 Sreenath Kolachur Shakti CC 1 0 30 0 0 0 30
40 Mo Khan Atlanta Warriors 1 24 0 0 0 0 24
41 Joseph Rossan Atlanta Super Kings 1 1 20 0 0 0 21
42 Sujoy Bhandari Atlanta Panthers 1 1 20 0 0 0 21
43 Rishi Jala Atlanta Panthers 1 10 0 10 0 0 20
44 Omar Keen Cc Ga State 1 7 10 0 0 0 17
45 Shaheed Motani Atlanta Warriors 1 15 0 0 0 0 15
46 Dhruv Parikh Cc Ga State 1 2 10 0 0 0 12
47 Akhil Posa Shakti CC 1 0 10 0 0 0 10
48 Nasir Javaid Atlanta Warriors 1 0 0 10 0 0 10
49 Muthu Kumar Shakti CC 1 0 10 0 0 0 10
50 Prabhav Pradeep Shakti CC 1 0 10 0 0 0 10
51 Karthick Balu Atlanta Panthers 1 4 0 0 0 0 4
52 Yash Shah Cc Ga State 2 4 0 0 0 0 4
53 Mukesh Patel Atlanta Super Kings 1 3 0 0 0 0 3
54 Rizwan Khan Atlanta Warriors 1 -10 0 10 0 0 0
55 Devanand Ramdeen Atlanta Super Kings 1 -10 0 10 0 0 0
56 Salomon Mursalim Atlanta Super Kings 1 -4 0 0 0 0 -4
57 Zaid Siddiqui Cc Ga State 2 -10 0 0 0 0 -10
58 Krishna Gavirneni Atlanta Panthers 1 2 -30 10 0 0 -18
59 Ranjit Ponguleti Atlanta Panthers 1 -10 -10 0 0 0 -20
60 Jagadeesh Vinnakota Atlanta Panthers 1 -10 -10 0 0 0 -20
61 Sagar Das Shakti CC 1 0 -30 0 0 0 -30