# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Mohit Bhandari 5 1 0 1 7
2 Dharma Mehta 3 0 1 2 6
3 Cyrus Patel 4 0 1 0 5
4 Zain Haider 4 0 1 0 5
5 Rohankumar Patil 3 0 2 0 5
6 Pratik Koshiya 4 0 0 0 4
7 Manishkant Mahto 3 0 1 0 4
8 Enam Shah 3 0 1 0 4
9 Surender Kumar 3 0 1 0 4
10 Suteekshan Bhat 2 0 1 1 4
11 Kamalpreet Singh Gujral 2 2 0 0 4
12 Niranjan Pujari 1 0 3 0 4
13 Shivam Varma 3 0 0 0 3
14 Rohan Phatak 3 0 0 0 3
15 Ajinkya Avachat 3 0 0 0 3
16 King Pramoth Chandrashekar 3 0 0 0 3
17 Abhishek A V Kumar 2 0 1 0 3
18 Abhijit Palve 2 0 1 0 3
19 Shivansh Mehta 2 1 0 0 3
20 Waqas Haider 1 0 2 0 3
21 Raj Adhiya 1 0 0 2 3
22 Mohit Kudalkar 1 0 2 0 3
23 Charmil Lokhandwala 2 0 0 0 2
24 Nilay Shah 2 0 0 0 2
25 Aman Sihmar 2 0 0 0 2
26 Paras Zaveri 2 0 0 0 2
27 Sourabh Dravid 2 0 0 0 2
28 Stefan D'costa 1 0 1 0 2
29 Abhishek Gawande 1 0 1 0 2
30 Pranay Bhandarkar 1 0 1 0 2
31 Ravi Chegondi 1 0 1 0 2
32 Rohan Chhajed 1 0 1 0 2
33 Varun Raparla 1 1 0 0 2
34 Ravi Hindocha 0 2 0 0 2
35 Anuj Gorasia 0 1 1 0 2
36 Subburam Ponnuramkrishnan 1 0 0 0 1
37 Deepak Rtp 1 0 0 0 1
38 Paras Goswami 1 0 0 0 1
39 Visharad Topa 1 0 0 0 1
40 Rohan Abraham 1 0 0 0 1
41 Bairava Raman Hariharan 1 0 0 0 1
42 Prateek Sharma 1 0 0 0 1
43 Bikram Patnaik 1 0 0 0 1
44 Udit Desai 1 0 0 0 1
45 Shantanu Indra 1 0 0 0 1
46 Karthick Phillip Nagarajan 1 0 0 0 1
47 Viraaj Bhullar 0 0 1 0 1
48 Yash Tamakuwala 0 0 1 0 1
49 Mithun Mitra 0 1 0 0 1