# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Rajaneesh Gullapalli 5 5 1 164 109 41.00 150.46 59 0 0 2 1 1 11 9
2 Sravanth Kumar 6 6 0 104 90 17.33 115.56 28 0 0 0 2 0 7 3
3 Venkat Padala 2 2 0 60 64 30.00 93.75 49 0 0 0 1 0 5 1
4 Lakshmi Kumar M 3 3 1 56 93 28.00 60.22 34 0 0 0 1 0 4 0
5 Karteek Pusuluri 4 4 0 52 58 13.00 89.66 30 0 0 0 1 1 6 1
6 Uday Kumar Vala 5 5 0 52 79 10.40 65.82 16 0 0 0 0 0 3 2
7 Shanmuka Chaitanya Katragadda 4 4 1 49 36 16.33 136.11 21 0 0 0 0 1 2 3
8 Manish Bhatoya 3 3 0 49 42 16.33 116.67 38 0 0 0 1 0 2 4
9 Tushar Patel 3 3 0 44 53 14.67 83.02 22 0 0 0 0 1 3 1
10 Naresh Kodali 1 1 0 40 58 40.00 68.97 40 0 0 0 1 0 1 1
11 Jay Patel 3 3 1 38 44 19.00 86.36 36 0 0 0 1 0 3 2
12 Joel Stephen 3 3 0 36 32 12.00 112.50 23 0 0 0 0 1 4 1
13 Chaitanya Dharmapuri 3 3 0 32 52 10.67 61.54 24 0 0 0 0 0 2 0
14 Harish Ramachandran 1 1 0 31 33 31.00 93.94 31 0 0 0 1 0 1 0
15 Vinay Bodige 4 3 1 31 43 15.50 72.09 18 0 0 0 0 1 2 1
16 Santosh Gudipally 2 2 0 30 23 15.00 130.43 15 0 0 0 0 0 4 1
17 Rajesh Mali 1 1 0 29 30 29.00 96.67 29 0 0 0 1 0 3 0
18 Ashwin Madiraju 1 1 0 29 33 29.00 87.88 29 0 0 0 1 0 2 0
19 Swatang Patel 3 3 0 29 35 9.67 82.86 14 0 0 0 0 0 2 1
20 Maninder Singh 2 2 0 29 51 14.50 56.86 19 0 0 0 0 0 1 0
21 Nikhil Bellamkonda 1 1 0 28 30 28.00 93.33 28 0 0 0 1 0 1 1
22 Roshan Chetry 2 1 0 28 44 28.00 63.64 28 0 0 0 1 0 1 0
23 Prasad Ginjupalli 6 5 1 28 50 7.00 56.00 9 0 0 0 0 0 0 0
24 Praneeth Bathini 1 1 1 27 11 -- 245.45 27 0 0 0 1 0 1 3
25 Ankur Desai 1 1 0 27 25 27.00 108.00 27 0 0 0 1 0 3 0
26 Tushar Kolhe 2 2 1 27 29 27.00 93.10 17 0 0 0 0 0 3 1
27 Pankaj Jagadale 1 1 0 27 29 27.00 93.10 27 0 0 0 1 0 1 2
28 Deepak Ahuja 3 3 0 27 36 9.00 75.00 11 0 0 0 0 0 1 0
29 Roshan Chetry 1 1 0 26 49 26.00 53.06 26 0 0 0 1 0 0 0
30 Mansur Buhari 1 1 0 25 18 25.00 138.89 25 0 0 0 1 0 1 2
31 Maninder Singh 1 1 1 25 25 -- 100.00 25 0 0 0 1 0 1 0
32 Shajahan Mohamed 1 1 1 25 26 -- 96.15 25 0 0 0 1 0 1 1
33 Sumeet Patel 2 2 0 25 28 12.50 89.29 25 0 0 0 1 1 2 0
34 Osaid Ahmad 1 1 1 25 33 -- 75.76 25 0 0 0 1 0 1 0
35 Dinesh Natesan 2 2 0 24 22 12.00 109.09 24 0 0 0 0 1 1 2
36 Rahul Lall 1 1 0 24 34 24.00 70.59 24 0 0 0 0 0 1 0
37 Santosh Gudipally 1 1 0 23 23 23.00 100.00 23 0 0 0 0 0 2 0
38 Ramakrishna Vaddy 1 1 0 23 24 23.00 95.83 23 0 0 0 0 0 3 1
39 Uthej Reddy Nossam 1 1 0 20 14 20.00 142.86 20 0 0 0 0 0 3 0
40 Sai Krishna 1 1 0 20 43 20.00 46.51 20 0 0 0 0 0 0 0
41 Sahil Banger 1 1 1 19 13 -- 146.15 19 0 0 0 0 0 2 0
42 Prabu Muthu 1 1 0 19 22 19.00 86.36 19 0 0 0 0 0 2 0
43 Dhakshi Duruvan 1 1 0 19 25 19.00 76.00 19 0 0 0 0 0 1 0
44 Gopikrishna Sridhara 3 3 0 19 30 6.33 63.33 18 0 0 0 0 1 0 0
45 Jeevan Reddy 3 2 0 19 32 9.50 59.38 13 0 0 0 0 0 1 0
46 Ganesh Jayachandran 2 2 0 18 30 9.00 60.00 10 0 0 0 0 0 2 1
47 Ashwin Madiraju 3 3 0 17 27 5.67 62.96 14 0 0 0 0 1 2 0
48 Sateesh Thota 1 1 0 17 34 17.00 50.00 17 0 0 0 0 0 1 0
49 Pavan Kank 4 4 0 16 19 4.00 84.21 15 0 0 0 0 2 0 1
50 Rakesh Rehan 2 2 0 16 22 8.00 72.73 14 0 0 0 0 0 2 0
51 Manish Bhatoya 1 1 0 15 12 15.00 125.00 15 0 0 0 0 0 2 0
52 Shajahan Mohamed 1 1 0 15 15 15.00 100.00 15 0 0 0 0 0 1 0
53 Ramireddy Katterapalle 3 3 0 15 23 5.00 65.22 9 0 0 0 0 0 2 0
54 ravitej pujari 2 2 0 15 24 7.50 62.50 9 0 0 0 0 0 1 0
55 Bharadwaz Kari 1 1 0 14 16 14.00 87.50 14 0 0 0 0 0 2 0
56 Naga Sivaraj 1 1 0 14 18 14.00 77.78 14 0 0 0 0 0 0 0
57 Atit Choudhari 1 1 0 14 19 14.00 73.68 14 0 0 0 0 0 0 0
58 Santosh Yerramalla 2 2 1 14 20 14.00 70.00 11 0 0 0 0 0 1 0
59 Jithin Puzhakkal 4 4 0 14 29 3.50 48.28 5 0 0 0 0 1 0 0
60 Vikram Sams 1 1 1 13 16 -- 81.25 13 0 0 0 0 0 0 0
61 Satish Kalikevaye 2 1 0 12 10 12.00 120.00 12 0 0 0 0 0 0 1
62 Rakesh Rehan 1 1 0 12 16 12.00 75.00 12 0 0 0 0 0 1 1
63 Vijay Kasturi 1 1 0 12 27 12.00 44.44 12 0 0 0 0 0 0 0
64 Rama Vadde 1 1 0 12 27 12.00 44.44 12 0 0 0 0 0 1 0
65 Swatang Patel 1 1 1 11 10 -- 110.00 11 0 0 0 0 0 1 0
66 Pradeep Guntaka 1 1 0 11 13 11.00 84.62 11 0 0 0 0 0 1 0
67 Sirish Ameerichetty 1 1 0 11 14 11.00 78.57 11 0 0 0 0 0 0 0
68 Debabrata Das 2 2 0 11 16 5.50 68.75 7 0 0 0 0 0 0 0
69 Kartheek Chiluka 1 1 0 11 18 11.00 61.11 11 0 0 0 0 0 0 0
70 Pratik Patel 2 2 2 10 7 -- 142.86 9 0 0 0 0 0 0 0
71 Sateesh Thota 1 1 0 10 9 10.00 111.11 10 0 0 0 0 0 2 0
72 Dinesh Kesavan 1 1 0 10 13 10.00 76.92 10 0 0 0 0 0 1 0
73 Debabrata Das 1 1 0 10 13 10.00 76.92 10 0 0 0 0 0 1 0
74 Navdeep Singh 1 1 0 10 14 10.00 71.43 10 0 0 0 0 0 0 0
75 Raghu Kollolla 1 1 1 10 14 -- 71.43 10 0 0 0 0 0 0 0
76 Mugunthan Chandran 3 3 0 10 18 3.33 55.56 9 0 0 0 0 1 0 0
77 Mohan Babu 3 3 1 10 26 5.00 38.46 5 0 0 0 0 0 0 0
78 Kaniyout Ranjan Jesuratnam 1 1 0 9 8 9.00 112.50 9 0 0 0 0 0 1 0
79 Vishal Kolipaka 1 1 0 9 13 9.00 69.23 9 0 0 0 0 0 0 0
80 Suresh Ilangopal 2 2 0 9 17 4.50 52.94 5 0 0 0 0 0 0 0
81 Dinesh Kesavan 1 1 0 9 18 9.00 50.00 9 0 0 0 0 0 0 0
82 Tushar Kolhe 1 1 0 9 21 9.00 42.86 9 0 0 0 0 0 0 0
83 Naveen Aindla 2 1 1 8 4 -- 200.00 8 0 0 0 0 0 0 0
84 Deepak Ahuja 1 1 1 8 7 -- 114.29 8 0 0 0 0 0 0 0
85 Ravi Puchala 2 2 0 8 11 4.00 72.73 6 0 0 0 0 0 0 0
86 Lakshman Va 2 2 0 8 15 4.00 53.33 7 0 0 0 0 0 0 0
87 Sumeet Sindagi 1 1 0 8 16 8.00 50.00 8 0 0 0 0 0 1 0
88 Nilesh Patel 1 1 0 8 19 8.00 42.11 8 0 0 0 0 0 0 0
89 Rajesh Moola 1 1 0 8 21 8.00 38.10 8 0 0 0 0 0 0 0
90 Nilesh Patel 1 1 1 7 8 -- 87.50 7 0 0 0 0 0 0 0
91 Amarnadh Oleti 1 1 0 7 8 7.00 87.50 7 0 0 0 0 0 0 0
92 Sridhar Subramaniam 2 2 0 7 9 3.50 77.78 7 0 0 0 0 1 1 0
93 Atul Ojha 1 1 0 7 12 7.00 58.33 7 0 0 0 0 0 0 0
94 Sunil Veravalli 5 3 2 7 13 7.00 53.85 3 0 0 0 0 0 0 0
95 Shajahan Mohamed 1 1 0 7 13 7.00 53.85 7 0 0 0 0 0 0 0
96 Vinayak Pothineni 1 1 0 7 14 7.00 50.00 7 0 0 0 0 0 0 0
97 Ganesh Sharma 1 1 0 7 14 7.00 50.00 7 0 0 0 0 0 0 0
98 Kamal Bollempalli 1 1 0 7 15 7.00 46.67 7 0 0 0 0 0 0 0
99 Naresh Kodali 1 1 0 7 17 7.00 41.18 7 0 0 0 0 0 0 0
100 Sai Krishna 1 1 0 7 18 7.00 38.89 7 0 0 0 0 0 0 0
101 Aravind Subramaniam 1 1 1 6 6 -- 100.00 6 0 0 0 0 0 0 0
102 Karthik Tadepalli 1 1 0 6 7 6.00 85.71 6 0 0 0 0 0 0 0
103 Dinesh Kesavan 1 1 0 6 8 6.00 75.00 6 0 0 0 0 0 0 0
104 Kaushik kourkanti 2 2 0 6 10 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
105 Ravi Teja Pola 1 1 0 6 10 6.00 60.00 6 0 0 0 0 0 0 0
106 Nallamilli Manikanta 1 1 0 6 11 6.00 54.55 6 0 0 0 0 0 0 0
107 Sridhar Subramaniam 1 1 0 6 12 6.00 50.00 6 0 0 0 0 0 0 0
108 Jayakrishna Bobba 1 1 1 5 5 -- 100.00 5 0 0 0 0 0 0 0
109 Kartheek Chiluka 1 1 0 5 7 5.00 71.43 5 0 0 0 0 0 0 0
110 Devendar Gandra 1 1 1 5 7 -- 71.43 5 0 0 0 0 0 0 0
111 Naresh Kodali 1 1 1 5 8 -- 62.50 5 0 0 0 0 0 0 0
112 Mugunthan Chandran 1 1 0 5 8 5.00 62.50 5 0 0 0 0 0 0 0
113 Karthik Tadepalli 1 1 0 5 11 5.00 45.45 5 0 0 0 0 0 0 0
114 Rama Vadde 1 1 0 5 12 5.00 41.67 5 0 0 0 0 0 0 0
115 Kaniyout Ranjan Jesuratnam 1 1 0 5 14 5.00 35.71 5 0 0 0 0 0 0 0
116 Ravi Teja Pola 1 1 0 5 16 5.00 31.25 5 0 0 0 0 0 0 0
117 Naveen Pina 2 1 0 4 2 4.00 200.00 4 0 0 0 0 0 0 0
118 Abhinav Gona 1 1 1 4 2 -- 200.00 4 0 0 0 0 0 1 0
119 Amarnadh Oleti 1 1 0 4 6 4.00 66.67 4 0 0 0 0 0 0 0
120 Phanindra Palety 2 1 0 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 0 0 0
121 Raghavender Anpur 1 1 0 4 8 4.00 50.00 4 0 0 0 0 0 0 0
122 Chandrasekhar Mothali 1 1 0 4 9 4.00 44.44 4 0 0 0 0 0 0 0
123 Balaji Dharmalingam 1 1 0 4 10 4.00 40.00 4 0 0 0 0 0 0 0
124 Avinash A 1 1 0 4 10 4.00 40.00 4 0 0 0 0 0 0 0
125 Arjun K 1 1 0 4 12 4.00 33.33 4 0 0 0 0 0 0 0
126 Ravi Teja Katragunta 2 2 1 4 14 4.00 28.57 3 0 0 0 0 0 0 0
127 Adarsh Dhesikan 1 1 0 4 19 4.00 21.05 4 0 0 0 0 0 0 0
128 Vipinkrishna Thadi 2 1 0 3 3 3.00 100.00 3 0 0 0 0 0 0 0
129 Navdeep Singh 1 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
130 Sankar Rangarajan 1 1 0 3 5 3.00 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
131 Sirish Ameerichetty 1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
132 Dhakshi Duruvan 1 1 0 3 6 3.00 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
133 Narayana N 1 1 1 3 6 -- 50.00 3 0 0 0 0 0 0 0
134 Pravinbabu Natarajan 2 2 1 3 8 3.00 37.50 3 0 0 0 0 1 0 0
135 Najib Zaman 1 1 0 3 8 3.00 37.50 3 0 0 0 0 0 0 0
136 Sandeep Reddy Tummuru 1 1 0 3 11 3.00 27.27 3 0 0 0 0 0 0 0
137 Surya Prakash 1 1 0 3 11 3.00 27.27 3 0 0 0 0 0 0 0
138 Rajendra Tadvi 1 1 0 3 13 3.00 23.08 3 0 0 0 0 0 0 0
139 Aravind Subramaniam 1 1 0 3 13 3.00 23.08 3 0 0 0 0 0 0 0
140 Shahul Azad 1 1 1 2 1 -- 200.00 2 0 0 0 0 0 0 0
141 Mallikarjuan Pawgad Mutt 3 1 0 2 2 2.00 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
142 Harikrishna Surapaneni 1 1 0 2 2 2.00 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
143 Rajesh Reddy 3 1 1 2 3 -- 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
144 Rajendra Tadvi 1 1 1 2 3 -- 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
145 Mihir Sanghadia 2 2 0 2 3 1.00 66.67 2 0 0 0 0 1 0 0
146 Rahul Lall 1 1 0 2 3 2.00 66.67 2 0 0 0 0 0 0 0
147 Surya Prakash 1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
148 Praveen Santhanam 1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
149 Sameer Mecci 1 1 1 2 7 -- 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
150 Nilesh Patel 1 1 0 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
151 Nikhil Bellamkonda 1 1 1 2 7 -- 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
152 Anurag Pandit 1 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
153 Dheeraj Guntur 1 1 0 2 8 2.00 25.00 2 0 0 0 0 0 0 0
154 Santhanakrishnan Vijayakrishnan 1 1 0 2 9 2.00 22.22 2 0 0 0 0 0 0 0
155 Sankaranarayanan Tn 1 1 0 2 10 2.00 20.00 2 0 0 0 0 0 0 0
156 Suraj Shah 1 1 0 2 12 2.00 16.67 2 0 0 0 0 0 0 0
157 Azhar Khan 3 3 1 2 14 1.00 14.29 2 0 0 0 0 1 0 0
158 Sankaranarayanan Tn 1 1 0 2 16 2.00 12.50 2 0 0 0 0 0 0 0
159 Sanjay Kunala 1 1 1 2 19 -- 10.53 2 0 0 0 0 0 0 0
160 Shahul Azad 1 1 1 1 1 -- 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
161 Maninder Singh 1 1 0 1 1 1.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
162 Sandeep Reddy Tummuru 1 1 1 1 2 -- 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
163 Osaid Ahmad 1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
164 Raghu Kollolla 1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
165 Sriram Narayanasamy 2 2 0 1 3 0.50 33.33 1 0 0 0 0 1 0 0
166 Arjun K 1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
167 Kartheek Chiluka 1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
168 Pratik Patel 1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
169 Jeevan Reddy 1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
170 Kaniyout Ranjan Jesuratnam 1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
171 Arun Dhamodharan 1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
172 Arjun Singh 1 1 0 1 4 1.00 25.00 1 0 0 0 0 0 0 0
173 Pavan Veluvola 1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
174 Pavan Veluvola 1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
175 Suraj Shah 1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
176 Manoj Madamanchi 1 1 0 1 10 1.00 10.00 1 0 0 0 0 0 0 0
177 Satish Kalikevaye 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Vipinkrishna Thadi 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Vinod Rajpurohit 1 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Atit Choudhari 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Arif Shareef Mohammed 1 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Surya Prakash 1 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Pratik Patel 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Srikanth Chennamaneni 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Sumanth Polala 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Shahul Azad 1 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Dheeraj Guntur 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Sagheer Ahmed 1 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Harikrishna Surapaneni 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
190 Mahesh Patel 1 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Rajesh Kumar Raju 1 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Manoj Madamanchi 1 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
193 Mohan Babu 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Vinod Rajpurohit 1 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Sagheer Ahmed 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Ramireddy Katterapalle 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Sameer Mecci 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Arif Shareef Mohammed 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Anurag Pandit 1 1 1 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Nagabhushanam K 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Senthil Kumar Velusamy 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Naveen Aindla 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Azhar Khan 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Shiv Kaushik 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Rajesh Moola 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Atit Choudhari 2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
207 Subbaiah Namburi 3 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
208 Krishna Paluri 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
209 Bob Jacob 2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
210 Dheeraj Guntur 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
211 Pradeep Guntaka 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
212 Raghavender Anpur 1 1 1 0 1 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Arjun Singh 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
214 Rajan Patel 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
215 Habeeb Mohammad 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
216 Anurag Pandit 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
217 Raghavan Mohan 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
218 Aravind Subramaniam 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
219 Sagheer Ahmed 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
220 Sai Krishna 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
221 Uthej Reddy Nossam 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
222 Vishal Kolipaka 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
223 Rakesh Rehan 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
224 Habeeb Mohammad 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
225 Rajesh Moola 1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
226 Osaid Ahmad 1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
227 Sriharsha Karampudi 1 1 0 0 7 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0