# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Dinesh Keerthi 2 0 0 0 0 2
2 Srinivas Busireddy 1 0 1 0 0 2
3 Ashish Vaidya 1 0 0 0 0 1
4 Bala Indukuri 1 0 0 0 0 1
5 Kiran Reddy 1 0 0 0 0 1
6 Vishnu Kethireddy 1 0 0 0 0 1
7 Abhinav Agarwal 0 0 0 0 0 0
8 Abhishek Kumar 0 0 0 0 0 0
9 Akberali Alwani 0 0 0 0 0 0
10 Alex Percival 0 0 0 0 0 0
11 Amit Kumar Giri 0 0 0 0 0 0
12 Anil Patel 0 0 0 0 0 0
13 Ankit Shah 0 0 0 0 0 0
14 Asif Bhalamwala 0 0 0 0 0 0
15 Binoy Shah 0 0 0 0 0 0
16 Dharmesh Das 0 0 0 0 0 0
17 Divya Patel 0 0 0 0 0 0
18 Divyesh Patel 0 0 0 0 0 0
19 Dwight Dias 0 0 0 0 0 0
20 Girish Ramakrishna 0 0 0 0 0 0
21 Harshad Patel 0 0 0 0 0 0
22 Harshit Shroff 0 0 0 0 0 0
23 Hemang Patel 0 0 0 0 0 0
24 Hemant Patel 0 0 0 0 0 0
25 Hitesh Patel 0 0 0 0 0 0
26 Kalpesh Das 0 0 0 0 0 0
27 Kenny Patel 0 0 0 0 0 0
28 Kevin Patel 0 0 0 0 0 0
29 Kishan Patel 0 0 0 0 0 0
30 Kumash Joshi 0 0 0 0 0 0
31 Lalit Kumar 0 0 0 0 0 0
32 Madan Kumar 0 0 0 0 0 0
33 Maheshwar Nareddy 0 0 0 0 0 0
34 Manju Gowda 0 0 0 0 0 0
35 Mike Shah 0 0 0 0 0 0
36 Minal Patel 0 0 0 0 0 0
37 Mohsin Khan Feroz 0 0 0 0 0 0
38 Neil Bright 0 0 0 0 0 0
39 Nikhil Soman 0 0 0 0 0 0
40 Nilesh Desai 0 0 0 0 0 0
41 Nishad Karekar 0 0 0 0 0 0
42 Nitin Patel 0 0 0 0 0 0
43 Pankaj Patel 0 0 0 0 0 0
44 Pinakin Patel 0 0 0 0 0 0
45 Rafiq Rupani 0 0 0 0 0 0
46 Raj Patel 0 0 0 0 0 0
47 Raj Patel 0 0 0 0 0 0
48 Ricardo Powell 0 0 0 0 0 0
49 Ricky Shah 0 0 0 0 0 0
50 SURENDRA BAGCHAN 0 0 0 0 0 0
51 Sam Das 0 0 0 0 0 0
52 Sammy Patel 0 0 0 0 0 0
53 Sandeep Ghadok 0 0 0 0 0 0
54 Santosh Kanala 0 0 0 0 0 0
55 Sarthak Patel 0 0 0 0 0 0
56 Satish Pavuluri 0 0 0 0 0 0
57 Sohail Khan 0 0 0 0 0 0
58 Sohail Mohammad 0 0 0 0 0 0
59 Suryakant Sharma 0 0 0 0 0 0
60 Tejas Bhakta 0 0 0 0 0 0
61 Vicky Yadav 0 0 0 0 0 0
62 Vimal Patel 0 0 0 0 0 0
63 Vinay Raghu 0 0 0 0 0 0
64 Vinoj Korrapati 0 0 0 0 0 0
65 Vishal Chheda 0 0 0 0 0 0
66 Vishal Depala 0 0 0 0 0 0