# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Hrushikesh Reddy 4 0 2 1 0 7
2 Sandy A 3 0 3 1 0 7
3 Anurag Gupta 2 0 4 0 0 6
4 Saipratap Palagani 1 0 4 1 0 6
5 Ajay Poli 1 0 3 1 0 5
6 Raja Shekhar 2 0 2 1 0 5
7 Kiransingh Rajput 0 0 4 0 0 4
8 Sri Harsha 1 0 2 1 0 4
9 Jude Sundararaj 0 0 3 0 0 3
10 Kamlesh Banala 1 0 1 1 0 3
11 Karthik Banala 0 0 0 3 0 3
12 Pavankalyan Nukala 1 0 1 1 0 3
13 Rohit Kakani 3 0 0 0 0 3
14 Bharath Thota 1 0 1 0 0 2
15 Dinesh Chowdary 0 0 1 1 0 2
16 Gopal Sangani 1 0 1 0 0 2
17 Prasad Gante 1 0 1 0 0 2
18 Ranjith Masiragani 1 0 0 1 0 2
19 Ratan Kumar Banala 1 0 0 1 0 2
20 Sohel Mokashi 1 0 1 0 0 2
21 Srinathraju Vyasabhattu 1 0 1 0 0 2
22 Anudeep Polam 0 0 1 0 0 1
23 Boopathy Velumani 0 0 1 0 0 1
24 Dummy1 Dummy1 1 0 0 0 0 1
25 Jaikumar Subbaraj 1 0 0 0 0 1
26 Niraj Giri 1 0 0 0 0 1
27 Preetham Kumar 0 0 1 0 0 1
28 Rahul Dwivedi 1 0 0 0 0 1
29 Vicky Banttu 0 0 1 0 0 1
30 Vikas Kulkarni 1 0 0 0 0 1
31 Vinay Kumar 1 0 0 0 0 1
32 Ameer Hassan 0 0 0 0 0 0
33 Balbir Singh 0 0 0 0 0 0
34 Dummy 10 0 0 0 0 0 0
35 Dummy11 11 0 0 0 0 0 0
36 Dummy2 Dummy2 0 0 0 0 0 0
37 Dummy3 Dummy3 0 0 0 0 0 0
38 Dummy5 Dummy5 0 0 0 0 0 0
39 Krishnasagar Kolagani 0 0 0 0 0 0
40 Ravi Sharma 0 0 0 0 0 0
41 Ravi Sharma 0 0 0 0 0 0