# Player Team Matches Batting Bowling Fielding Other MOM # Total
1 Rohit Kakani Rasika Raja's 7 210 40 30 150 3 430
2 Boopathy Velumani Polaris 7 12 280 20 100 2 412
3 Anurag Gupta Polaris 7 23 220 100 50 1 393
4 Raja Shekhar Rasika Raja's 7 24 210 70 50 1 354
5 Niraj Giri Avengers 6 139 200 10 0 0 349
6 Saipratap Palagani Rasika Raja's 7 17 180 100 50 1 347
7 Ravi Sharma Avengers 5 57 160 0 100 2 317
8 Sohel Mokashi Polaris 7 106 130 30 50 1 316
9 Karthik Banala Mandtagdaam 6 52 170 30 50 1 302
10 Sandy A Mandtagdaam 6 -20 160 100 50 1 290
11 Prasad Gante Avengers 4 -7 210 30 50 1 283
12 Hrushikesh Reddy F2 Team 4 28 90 90 0 0 208
13 Pavankalyan Nukala F2 Team 5 73 80 40 0 0 193
14 Sri Harsha Avengers 6 60 20 60 50 1 190
15 Vicky Banttu Rasika Raja's 7 3 160 20 0 0 183
16 Kiransingh Rajput Ccc 5 -1 50 80 50 1 179
17 Ajay Poli F2 Team 5 12 80 80 0 0 172
18 Preetham Kumar Rasika Raja's 3 51 50 20 50 1 171
19 Kamlesh Banala Mandtagdaam 6 46 70 40 0 0 156
20 Srinathraju Vyasabhattu Mandtagdaam 6 18 70 30 0 0 118
21 Ameer Hassan Ccc 4 52 60 0 0 0 112
22 Vinay Kumar Rasika Raja's 4 -15 110 10 0 0 105
23 Jude Sundararaj Polaris 7 45 0 60 0 0 105
24 Ratan Kumar Banala Mandtagdaam 6 17 0 20 50 1 87
25 Jaikumar Subbaraj Ccc 5 -4 80 10 0 0 86
26 Ranjith Masiragani Avengers 5 5 40 20 0 0 65
27 Ravi Sharma Polaris 4 1 60 0 0 0 61
28 Bharath Thota F2 Team 5 -33 50 30 0 0 47
29 Dinesh Chowdary F2 Team 5 -5 20 30 0 0 45
30 Balbir Singh Ccc 5 -20 60 0 0 0 40
31 Gopal Sangani Avengers 5 -2 10 30 0 0 38
32 Vikas Kulkarni Polaris 3 5 20 10 0 0 35
33 Rahul Dwivedi Ccc 5 14 0 10 0 0 24
34 Dummy3 Dummy3 Mandtagdaam 4 12 0 0 0 0 12
35 Dummy1 Dummy1 Avengers 3 0 0 10 0 0 10
36 Anudeep Polam Ccc 5 -12 0 20 0 0 8
37 Dummy 10 Polaris 7 2 0 0 0 0 2
38 Dummy11 11 Ccc 1 0 0 0 0 0 0
39 Krishnasagar Kolagani Mandtagdaam 1 0 0 0 0 0 0
40 Dummy5 Dummy5 Rasika Raja's 5 -10 0 0 0 0 -10
41 Dummy2 Dummy2 F2 Team 5 -17 0 0 0 0 -17