# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Divyesh Bhakta Hcca 2 2 12.0 89 5 17.80 7.42 14.4 0 0 0 4 1
2 Janish Patel San Antonio 2 2 12.0 68 4 17.00 5.67 18.0 0 0 0 8 0
3 Wasif Khan Hcca 2 2 12.0 74 4 18.50 6.17 18.0 0 1 0 9 0
4 Sai Guduru Hcca 2 2 4.5 49 4 12.25 10.14 7.2 0 0 0 6 1
5 Sai Sadguru Dark Knights 2 2 9.0 92 4 23.00 10.22 13.5 0 0 0 11 0
6 Shafi Bhai Afghan Warriors 1 1 5.0 13 3 4.33 2.60 10.0 0 0 0 1 0
7 Bhavesh Sura Dark Knights 2 2 8.0 37 3 12.33 4.62 16.0 0 0 0 3 0
8 Amit Patel San Antonio 1 1 4.0 31 3 10.33 7.75 8.0 0 0 0 0 0
9 Nikhil Patel San Antonio 2 2 12.0 104 3 34.67 8.67 24.0 0 0 0 17 0
10 Mohammed Safi Dark Knights 2 2 8.0 52 2 26.00 6.50 24.0 0 0 0 6 0
11 Sameer Bhakta Hcca 1 1 6.0 46 2 23.00 7.67 18.0 0 0 0 6 0
12 Hamid Khatir Afghan Warriors 3 3 8.0 64 2 32.00 8.00 24.0 0 0 0 6 0
13 Rohulla Azizi Afghan Warriors 3 3 11.0 91 2 45.50 8.27 33.0 0 0 0 6 0
14 Shareef Sheik Afghan Warriors 3 3 6.0 54 2 27.00 9.00 18.0 0 0 0 0 0
15 Mohammad Sobuj Afghan Warriors 1 1 3.0 15 1 15.00 5.00 18.0 0 0 0 1 0
16 Ashish M Kingsmen 1 1 2.0 10 1 10.00 5.00 12.0 0 0 0 0 0
17 Mahab Rehman Afghan Warriors 2 1 1.0 6 1 6.00 6.00 6.0 0 0 0 2 0
18 Pranav Pare Dark Knights 1 1 5.0 32 1 32.00 6.40 30.0 0 0 0 6 1
19 Mehul Patel San Antonio 2 2 11.0 73 1 73.00 6.64 66.0 0 0 0 7 1
20 Sri Pare Hcca 2 2 10.0 67 1 67.00 6.70 60.0 0 0 0 3 0
21 Venu Oleti Dark Knights 2 2 7.0 47 1 47.00 6.71 42.0 0 0 0 12 0
22 Bhavesh Shura Hcca 2 2 10.0 78 1 78.00 7.80 60.0 0 0 0 9 0
23 Uday Meka Afghan Warriors 1 1 3.0 26 1 26.00 8.67 18.0 0 0 0 3 0
24 Vinay Ramachandra Hcca 1 1 3.0 26 1 26.00 8.67 18.0 0 0 0 3 0
25 Neel Patel San Antonio 1 1 5.0 44 1 44.00 8.80 30.0 0 0 0 8 0
26 Wasif Khan Kingsmen 1 1 2.0 18 1 18.00 9.00 12.0 0 0 0 0 0
27 Sayed S Afghan Warriors 2 2 5.0 53 1 53.00 10.60 30.0 0 0 0 2 0
28 Anzer Gul Gul Afghan Warriors 2 1 2.0 24 1 24.00 12.00 12.0 0 0 0 1 0
29 Anzer Afghan Afghan Warriors 2 1 2.0 24 1 24.00 12.00 12.0 0 0 0 3 0
30 Paresh Patel San Antonio 1 1 1.0 16 1 16.00 16.00 6.0 0 0 0 0 0
31 Srikanth Bandlamudi Afghan Warriors 1 1 5.0 23 0 0 4.60 0.0 0 0 0 1 0
32 Hemant T Kingsmen 1 1 4.0 28 0 0 7.00 0.0 0 0 0 2 0
33 Sandeep B Kingsmen 1 1 5.0 36 0 0 7.20 0.0 0 0 0 2 0
34 Mayur Patel San Antonio 2 1 3.0 24 0 0 8.00 0.0 0 0 0 0 0
35 Rushab Bhakta Dark Knights 2 2 4.0 32 0 0 8.00 0.0 0 0 0 3 0
36 Sanjay Saksna Kingsmen 1 1 3.0 25 0 0 8.33 0.0 0 0 0 0 0
37 Hiren Patel San Antonio 2 2 9.0 75 0 0 8.33 0.0 0 0 0 6 0
38 Hardik Patel Dark Knights 2 1 1.0 10 0 0 10.00 0.0 0 0 0 1 0
39 Wasif Khan Afghan Warriors 2 2 6.0 60 0 0 10.00 0.0 0 0 0 7 0
40 Emal K Afghan Warriors 1 1 1.0 11 0 0 11.00 0.0 0 0 0 1 0
41 Mayur K Kingsmen 1 1 3.0 34 0 0 11.33 0.0 0 0 0 0 1
42 Ameer Danish Afghan Warriors 3 2 4.0 47 0 0 11.75 0.0 0 0 0 3 1
43 Hardik P Dark Knights 2 2 3.0 38 0 0 12.67 0.0 0 0 0 4 0
44 Rushab Bhakta San Antonio 1 1 2.0 26 0 0 13.00 0.0 0 0 0 0 0
45 Uday M Kingsmen 1 1 2.0 26 0 0 13.00 0.0 0 0 0 6 0
46 Player 11 Afghan Warriors 2 1 0.5 15 0 0 18.00 0.0 0 0 0 2 0
47 Manish P Kingsmen 1 1 0.1 6 0 0 36.00 0.0 0 0 0 0 0