# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Hardik Patel 0 4 0 0 0 4
2 Bhavesh Sura 2 0 0 0 1 3
3 Divyesh Bhakta 2 0 1 0 0 3
4 Jagesh Patel 1 1 0 1 0 3
5 Milan Patel 3 0 0 0 0 3
6 Ameer Danish 1 0 1 0 0 2
7 Bhavesh Shura 2 0 0 0 0 2
8 Mehul Patel 1 0 0 1 0 2
9 Mohammad Sobuj 2 0 0 0 0 2
10 Oli O 2 0 0 0 0 2
11 Rahul Reddy 2 0 0 0 0 2
12 Sai Sadguru 2 0 0 0 0 2
13 Sharafat Mirza 1 0 1 0 0 2
14 Shareef Shaik 2 0 0 0 0 2
15 Wasif Khan 2 0 0 0 0 2
16 Aman Zazai 0 1 0 0 0 1
17 Amit Patel 1 0 0 0 0 1
18 Hamid Khatir 1 0 0 0 0 1
19 Hardik P 1 0 0 0 0 1
20 Harsha Singam 1 0 0 0 0 1
21 Hiren Patel 1 0 0 0 0 1
22 Jignesh Patel 1 0 0 0 0 1
23 Kunal Patel 1 0 0 0 0 1
24 Mahab Rahman 1 0 0 0 0 1
25 Manish P 1 0 0 0 0 1
26 Nabil N 0 0 1 0 0 1
27 Neel Patel 1 0 0 0 0 1
28 Paresh Patel 1 0 0 0 0 1
29 Rohulla Azizi 1 0 0 0 0 1
30 Sandeep Gowda 1 0 0 0 0 1
31 Sham Naik 1 0 0 0 0 1
32 Sham Niak 1 0 0 0 0 1
33 Srikanth Bandlamudi 1 0 0 0 0 1
34 Tarun Patel 0 0 1 0 0 1
35 Venu Oleti 0 0 1 0 0 1
36 Ajay V 0 0 0 0 0 0
37 Amit Patel 0 0 0 0 0 0
38 Anzer Afghan 0 0 0 0 0 0
39 Anzer Gul Gul 0 0 0 0 0 0
40 Ashish M 0 0 0 0 0 0
41 Briijesh Singh 0 0 0 0 0 0
42 Emal K 0 0 0 0 0 0
43 Hardik Patel 0 0 0 0 0 0
44 Hemant T 0 0 0 0 0 0
45 Janish Patel 0 0 0 0 0 0
46 Kunal Patel 0 0 0 0 0 0
47 Mahab Rehman 0 0 0 0 0 0
48 Mayur Patel 0 0 0 0 0 0
49 Mayur K 0 0 0 0 0 0
50 Mehtab M 0 0 0 0 0 0
51 Mohammed Safi 0 0 0 0 0 0
52 Muhammed Shafi 0 0 0 0 0 0
53 Nikhil Patel 0 0 0 0 0 0
54 Parin Patel 0 0 0 0 0 0
55 Player 11 0 0 0 0 0 0
56 Player 11 0 0 0 0 0 0
57 Pranav Pare 0 0 0 0 0 0
58 Pritul Patel 0 0 0 0 0 0
59 Ronak Patel 0 0 0 0 0 0
60 Rushab Bhakta 0 0 0 0 0 0
61 Rushab Bhakta 0 0 0 0 0 0
62 Sai Guduru 0 0 0 0 0 0
63 Sailesh Patel 0 0 0 0 0 0
64 Sameer Bhakta 0 0 0 0 0 0
65 Sameer Abrol 0 0 0 0 0 0
66 Sandeep B 0 0 0 0 0 0
67 Sanjay Saksna 0 0 0 0 0 0
68 Sayed S 0 0 0 0 0 0
69 Shafi Bhai 0 0 0 0 0 0
70 Sham N 0 0 0 0 0 0
71 Shobuj Mohammed 0 0 0 0 0 0
72 Sri Pare 0 0 0 0 0 0
73 Srikanth N 0 0 0 0 0 0
74 Tejas Bhakta 0 0 0 0 0 0
75 Uday M 0 0 0 0 0 0
76 Uday Meka 0 0 0 0 0 0
77 Vamsee Kotha 0 0 0 0 0 0
78 Vinay Ramachandra 0 0 0 0 0 0
79 Wasif Khan 0 0 0 0 0 0
80 Wasif Khan 0 0 0 0 0 0
81 Yoga P 0 0 0 0 0 0