# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Vijay Paka 1 2 0 0 0 3
2 Senthil Raja Srinivasan 0 3 0 0 0 3
3 Anchit Sharma 0 3 0 0 0 3
4 Siva Pisupati 3 0 0 0 0 3
5 Mujeeb Shir 0 2 0 0 0 2
6 Bharath Pyla 2 0 0 0 0 2
7 Muthuraju Ponnusamy 2 0 0 0 0 2
8 Chandrashekhar Ate 2 0 0 0 0 2
9 Harris Muhammed 2 0 0 0 0 2
10 Buchi Timmapuram 2 0 0 0 0 2
11 Adarsh Gowda 2 0 0 0 0 2
12 Priyank Chauhan 2 0 0 0 0 2
13 Jitendra Raghuvanshi 2 0 0 0 0 2
14 Sameer Bhattarai 0 2 0 0 0 2
15 Arvind Pazare 0 1 0 1 0 2
16 Snehansh Akhaury 1 0 0 0 0 1
17 Sudheer Ramavath 1 0 0 0 0 1
18 Ruby Shankar Krishnam 1 0 0 0 0 1
19 Mukhtar Fazly 0 1 0 0 0 1
20 Nishant Pandey 1 0 0 0 0 1
21 Mehul Bhuva 1 0 0 0 0 1
22 Ravi Kiran 1 0 0 0 0 1
23 Akhil Shisha 1 0 0 0 0 1
24 Sampath Paripalli 1 0 0 0 0 1
25 Abhishek Dave 1 0 0 0 0 1
26 Aravindh Raj Sankara Narayanan 1 0 0 0 0 1
27 Anshul Saxena 1 0 0 0 0 1
28 Sunil Mohandas 0 1 0 0 0 1
29 Sanjay Patel 1 0 0 0 0 1
30 Abhinav Moolagundla 1 0 0 0 0 1
31 Ajay Dandamudi 0 0 0 1 0 1
32 Nagendra Thalari 0 0 0 1 0 1
33 Anand Chittor 0 0 0 1 0 1