# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sachin Jha 1 15 0 1 1 18
2 Puneet Dubey 10 0 0 1 0 11
3 Aakash Paranjape 9 0 0 0 0 9
4 Ravi Patel 6 2 1 0 0 9
5 Aakash Nagar 8 0 0 0 0 8
6 Risik Rangineni 7 0 0 1 0 8
7 Kuldeep Sharma 4 1 0 0 0 5
8 Santosh Sharma 4 0 1 0 0 5
9 Ganesh Katravath 4 0 0 0 0 4
10 Vishnu Chaitanya 3 0 0 0 0 3
11 Manonkumar Krishnamoorthi 2 1 0 0 0 3
12 Apurva Paranjape 2 1 0 0 0 3
13 Harshil Patel 0 1 0 2 0 3
14 Krishna Prashanth Mudumbai Sowrirajan 2 0 0 0 0 2
15 Ashraf Syed 1 1 0 0 0 2
16 Vijay Kumar 2 0 0 0 0 2
17 Pranam Jain 2 0 0 0 0 2
18 Praveen Paruchuri 1 0 0 1 0 2
19 Ajith Ramesan 1 0 0 0 0 1
20 Praveen Ashokkumar 1 0 0 0 0 1
21 Varun Krish 1 0 0 0 0 1
22 Chittaranjan Reddy 0 0 0 0 0 0