# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sachin Jha 1 14 0 1 0 16
2 Puneet Dubey 11 0 0 1 0 12
3 Risik Rangineni 8 0 0 1 0 9
4 Ravi Patel 6 2 1 0 0 9
5 Aakash Paranjape 6 0 0 0 0 6
6 Santosh Sharma 3 0 1 0 0 4
7 Harshil Patel 0 2 0 2 0 4
8 Aakash Nagar 3 0 0 0 0 3
9 Manonkumar Krishnamoorthi 2 1 0 0 0 3
10 Ganesh Katravath 3 0 0 0 0 3
11 Kuldeep Sharma 3 0 0 0 0 3
12 Krishna Prashanth Mudumbai Sowrirajan 3 0 0 0 0 3
13 Vishnu Chaitanya 3 0 0 0 0 3
14 Ashraf Syed 1 1 0 0 0 2
15 Apurva Paranjape 1 1 0 0 0 2
16 Pranam Jain 2 0 0 0 0 2
17 Praveen Paruchuri 1 0 0 1 0 2
18 Praveen Ashokkumar 1 0 0 0 0 1
19 Varun Krish 1 0 0 0 0 1
20 Vijay Kumar 1 0 0 0 0 1
21 Ajith Ramesan 1 0 0 0 0 1