# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sandeep Pathuri 5 2 1 1 0 9
2 Sapan Bhakta 7 0 2 0 0 9
3 Jyoti Singh 3 3 1 1 1 9
4 Riaz Shaikh 3 3 0 0 0 6
5 Visakh Patel 4 0 1 0 0 5
6 Bhadresh Mandani 3 0 0 2 0 5
7 Sanjiv Patel 4 0 0 0 0 4
8 Prasanna Padmanabhan 3 0 0 0 0 3
9 Sunny Singh 2 0 0 0 0 2
10 Rajan Kochar 2 0 0 0 0 2
11 Tarang Patel 2 0 0 0 0 2
12 Mihir Talsania 2 0 0 0 0 2
13 Vidit Phanse 0 1 0 0 1 2
14 Siddharth Modali 0 1 0 0 0 1
15 Santosh Hindurao 1 0 0 0 0 1
16 Sachin Muddasani 1 0 0 0 0 1
17 Sumit Kumar 1 0 0 0 0 1
18 Madanagopal Damodaran 1 0 0 0 0 1
19 Ramakrishna Debbadi 0 0 0 0 1 1
20 Kunj Patel 0 0 0 0 0 0
21 Samir Patel 0 0 0 0 0 0
22 Jignesh Patel 0 0 0 0 0 0
23 Ashish Tokhi 0 0 0 0 0 0
24 Kanti Bhakta 0 0 0 0 0 0
25 Abhineet Kumar 0 0 0 0 0 0