# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Nishant Bharadwaj 7 0 1 0 0 8
2 Dinush Lanka Jayasooriya 5 0 1 0 0 6
3 Ahmed Ali Mir 0 3 0 0 2 5
4 Santhosh Reddy Venteru 2 0 2 0 1 5
5 Srini Adem 3 0 0 0 0 3
6 Sohail Alvi 2 0 0 1 0 3
7 Rahul Acharya 1 1 0 0 0 2
8 Muhammad Tariq Akram 2 0 0 0 0 2
9 Ahmad Zaman Qamar 1 1 0 0 0 2
10 Shoaib Kharawala 2 0 0 0 0 2
11 Ravikumar Chockalingam 1 0 0 0 0 1
12 Shishir Jai 1 0 0 0 0 1
13 Sourab Mahajan 1 0 0 0 0 1
14 Kapil Jakhar 0 0 0 1 0 1