# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Nishant Bharadwaj 7 0 1 0 0 8
2 Dinush Lanka Jayasooriya 5 0 1 0 0 6
3 Ahmed Ali Mir 0 3 0 0 3 6
4 Santhosh Reddy 2 0 2 0 1 5
5 Srini Adem 4 0 0 0 0 4
6 Sohail Alvi 3 0 0 1 0 4
7 Rahul Acharya 2 1 0 0 0 3
8 Muhammad Tariq Akram 3 0 0 0 0 3
9 Shishir Jai 2 0 1 0 0 3
10 Suneel Reddy 2 0 0 0 0 2
11 Shoaib Kharawala 2 0 0 0 0 2
12 Sourab Mahajan 2 0 0 0 0 2
13 Ahmad Zaman Qamar 1 1 0 0 0 2
14 Ravikumar Chockalingam 1 0 0 0 0 1
15 Kapil Jakhar 0 0 0 1 0 1
16 Dheeraj Reddy 0 0 0 0 0 0
17 Jayesh Giri 0 0 0 0 0 0
18 Mehedi Rezan 0 0 0 0 0 0
19 Basit Zaidi 0 0 0 0 0 0