# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Wajahat Nawaz 2 0 0 0 0 2
2 Asmar Najam 2 0 0 0 0 2
3 Akshay Patel 1 0 1 0 0 2
4 Venkatesh Naidu 1 0 0 0 0 1
5 Rizwan Arshad 1 0 0 0 0 1
6 Faizan Seedat 1 0 0 0 0 1
7 Manu Singh 1 0 0 0 0 1
8 Ferhan Ali 1 0 0 0 0 1
9 Ahmad Zaman Qamar 1 0 0 0 0 1
10 Jay Desai 1 0 0 0 0 1
11 Umair Azeem 0 0 1 0 0 1
12 Ankit Kumar 0 0 0 0 0 0
13 Affan Ansari 0 0 0 0 0 0
14 Absar Najam 0 0 0 0 0 0
15 Sunny Sharma 0 0 0 0 0 0
16 Pratikkumar Chaudhari 0 0 0 0 0 0
17 Sumanth Reddy Bhimi Reddy 0 0 0 0 0 0
18 Harshil Vyas 0 0 0 0 0 0
19 Khawar Ali 0 0 0 0 0 0
20 Ashraf Syed 0 0 0 0 0 0
21 Jay Patel 0 0 0 0 0 0
22 Dhruv Patel 0 0 0 0 0 0
23 Usman Malik 0 0 0 0 0 0
24 Arjun Kumar 0 0 0 0 0 0
25 Anupam Prasad 0 0 0 0 0 0
26 Saquib Chowdury 0 0 0 0 0 0
27 Amit Patel (85) 0 0 0 0 0 0
28 Umer Khan 0 0 0 0 0 0
29 Sunilkumar Patel 0 0 0 0 0 0
30 Arif Mustafa 0 0 0 0 0 0
31 Rahul Patel 0 0 0 0 0 0
32 Aamir Shahzad 0 0 0 0 0 0
33 Karan Kumar 0 0 0 0 0 0
34 Revanth Yarlagadda 0 0 0 0 0 0
35 Snehal Patel (25) 0 0 0 0 0 0
36 Surjit (jay) Singh 0 0 0 0 0 0