# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Jeffrey John 16 15 1 333 207 23.79 160.87 110 1 0 0 4 2 24 16
2 Adityakumar Kasunadhuni 11 11 1 261 245 26.10 106.53 63 0 0 2 3 1 10 8
3 Neeraj Agrawal 15 15 1 238 249 17.00 95.58 71 0 0 1 2 1 18 7
4 Madhav Venkateswaran 13 13 3 143 186 14.30 76.88 31 0 0 0 1 0 7 0
5 Venkat Chanjeevaram 11 11 0 136 190 12.36 71.58 32 0 0 0 2 2 7 0
6 Sivaram Kaushik 14 14 0 114 179 8.14 63.69 23 0 0 0 0 3 4 2
7 Anandkumar Venkatachari 14 13 2 99 136 9.00 72.79 38 0 0 0 1 2 6 1
8 Raman Subramanian 15 13 5 55 92 6.88 59.78 15 0 0 0 0 2 0 1
9 Kiran Reddy Kandadi 13 12 2 50 84 5.00 59.52 16 0 0 0 0 5 3 0
10 Anurag Vutukuri 13 9 3 29 65 4.83 44.62 17 0 0 0 0 2 1 0
11 Ansad Mohamed 9 6 1 19 40 3.80 47.50 7 0 0 0 0 1 0 0
12 Karthik Krishnan 12 5 4 7 23 7.00 30.43 3 0 0 0 0 0 0 0
13 Swarnaker Kolgur 4 2 1 6 13 6.00 46.15 5 0 0 0 0 0 0 0
14 Prem Arvind 9 6 0 5 22 0.83 22.73 2 0 0 0 0 2 0 0
15 Prasannaah Hadagali 1 1 1 4 3 133.33 4 0 0 0 0 0 0 0
16 Ravi Kiran Reddy Karra 4 2 0 4 7 2.00 57.14 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Prithvi Srikanth 4 2 1 3 15 3.00 20.00 2 0 0 0 0 0 0 0