Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Srikanth Sundaragopalan
(Microsoft Vikings)
6 6 2 173 4 5 1 0 54 102.37 43.25
2
Damodhar Bhat
(Microsoft Vikings)
6 6 1 135 9 10 1 0 72 140.62 27.00
3
Vijay Beniwal
(Microsoft Vikings)
6 5 0 131 4 4 1 0 52 103.97 26.20
4
Deepak Rajendran
(Microsoft Vikings)
6 5 0 72 2 1 0 0 26 104.35 14.40
5
Sachin Reddy
(Microsoft Vikings)
6 5 0 68 3 3 0 0 34 147.83 13.60
6
Aravindh Sundaragopalan
(Microsoft Vikings)
5 4 2 68 4 1 1 0 51 128.30 34.00
7
Aditya Chintaluri
(Microsoft Vikings)
4 3 0 50 2 2 0 0 44 138.89 16.67
8
Ravi Bhayankaram
(Microsoft Vikings)
5 3 0 30 2 2 0 0 24 130.43 10.00
9
Jawad Jafer
(Microsoft Vikings)
1 1 0 12 0 1 0 0 12 120.00 12.00
10
Madhukar Chebrolu
(Microsoft Vikings)
5 4 1 9 0 0 0 0 7 60.00 3.00
11
Saurabh Kataria
(Microsoft Vikings)
1 1 1 7 1 0 0 0 7 140.00 0.00
12
Nital Vasavada
(Microsoft Vikings)
6 2 1 6 0 0 0 0 5 120.00 6.00
13
Ujjawal Patel
(Microsoft Vikings)
1 1 1 3 0 0 0 0 3 150.00 0.00
14
Chinmay Ajnadkar
(Microsoft Vikings)
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
15
Shankar Ramasubramanian
(Microsoft Vikings)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
16
Johnson Isaac Joseph
(Microsoft Vikings)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
17
Samarth Shah
(Microsoft Vikings)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00