# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Sushant Mantri 4 0 0 0 4
2 Rajbir Sohal 3 0 1 0 4
3 Manu Jacob 3 0 0 0 3
4 Ujjawal Patel 2 0 1 0 3
5 Ravi Bal 2 0 1 0 3
6 Vijay Beniwal 1 0 2 0 3
7 Nilesh Rane 1 0 1 1 3
8 Akshay Satish 1 0 1 1 3
9 Mohammad Abubakar Hakim 2 0 0 0 2
10 Srikanth Sundaragopalan 2 0 0 0 2
11 Lovekesh Desai 2 0 0 0 2
12 Abir Chippa 2 0 0 0 2
13 Sandeep Nandal 2 0 0 0 2
14 Nikhil Chury 1 0 1 0 2
15 Deepak Rajendran 1 0 1 0 2
16 Faisal Razzaq 1 0 0 0 1
17 Manish Sudiya 1 0 0 0 1
18 Paritosh Saurav 1 0 0 0 1
19 Ayushman Dash 1 0 0 0 1
20 Amit Mishra 1 0 0 0 1
21 Ojas Shah 1 0 0 0 1
22 Vivekanand Parthiban 1 0 0 0 1
23 Sulieman Khan 1 0 0 0 1
24 Sukhvinder Singh 1 0 0 0 1
25 Sukhjeet Khaira 1 0 0 0 1
26 Srikrishna Sridhar 1 0 0 0 1
27 Raman Pahwa 1 0 0 0 1
28 Ramu Kalluri 1 0 0 0 1
29 Paramjeet Khaira 1 0 0 0 1
30 Vineeth Omkaram 1 0 0 0 1
31 Mubarak Ali 1 0 0 0 1
32 Kalyan Siruvuri 1 0 0 0 1
33 Zeeshan Wahla 1 0 0 0 1
34 Hemant Gupta 1 0 0 0 1
35 Sukhdeep Gill 1 0 0 0 1
36 Harish Krishna 1 0 0 0 1
37 Akshay Virdhe 1 0 0 0 1
38 Bharat Patil 1 0 0 0 1
39 Amit Thakur 1 0 0 0 1
40 Aamin Lakhani 1 0 0 0 1
41 Suresh Yenamandra 0 0 1 0 1
42 Rahul Singh 0 0 1 0 1
43 Praveen Reddy 0 0 1 0 1
44 Pavel Verma 0 0 1 0 1
45 Chenchuram Mannam 0 0 1 0 1
46 Damodhar Bhat 0 0 1 0 1
47 Rizwan Ali 0 0 1 0 1
48 Kushal Kapoor 0 0 1 0 1