# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Sundar Rajan Nagarathinam 3 2 1 45 37 45.00 121.62 35 0 0 0 1 0 6 0
2 Bharath Kumar 3 3 2 32 39 32.00 82.05 16 0 0 0 0 0 1 0
3 Kaushik Ramakrishna 3 3 1 25 31 12.50 80.65 10 0 0 0 0 0 0 0
4 Aditya Choudhary 3 3 0 24 37 8.00 64.86 12 0 0 0 0 0 1 0
5 Mahesh Thota 3 3 0 23 49 7.67 46.94 10 0 0 0 0 0 1 0
6 Venkata Barlanka 3 3 0 22 25 7.33 88.00 12 0 0 0 0 0 2 0
7 Dinesh Kumar Sundararajan 2 2 1 21 26 21.00 80.77 20 0 0 0 0 0 1 0
8 Sujin Jacob 2 2 0 19 24 9.50 79.17 10 0 0 0 0 0 0 0
9 Paranthaman Somasundaram 2 2 0 18 12 9.00 150.00 10 0 0 0 0 0 2 0
10 Sid T 3 3 0 14 24 4.67 58.33 9 0 0 0 0 0 0 0
11 Mani Singam 3 3 1 13 15 6.50 86.67 6 0 0 0 0 0 0 0
12 Shyam Sundar 3 1 0 11 14 11.00 78.57 11 0 0 0 0 0 1 0
13 Yadhunandhan Chandrasekaran 3 3 0 11 23 3.67 47.83 9 0 0 0 0 1 0 0
14 Gopikrishnan Raju 2 2 0 9 7 4.50 128.57 7 0 0 0 0 0 1 0
15 Rajeesh K 3 2 1 9 14 9.00 64.29 8 0 0 0 0 0 0 0
16 Abhijit Jagtap 3 3 1 8 13 4.00 61.54 4 0 0 0 0 0 0 0
17 Noor Basha John Basha 2 2 0 8 21 4.00 38.10 6 0 0 0 0 0 1 0
18 Sathis Kumar Murugesan 2 2 0 7 6 3.50 116.67 6 0 0 0 0 0 0 1
19 Allwyn Vinoth 2 2 0 7 10 3.50 70.00 7 0 0 0 0 1 1 0
20 Soumen Midya 2 2 1 7 11 7.00 63.64 4 0 0 0 0 0 0 0
21 Balaji Jayakumar Kalaiarasi 2 2 0 7 12 3.50 58.33 7 0 0 0 0 1 0 0
22 Antony Joseph 2 2 0 7 13 3.50 53.85 7 0 0 0 0 1 0 0
23 Anshul Bhargav 3 3 1 6 10 3.00 60.00 4 0 0 0 0 1 0 0
24 Ramachandran Janakiraman 3 2 1 5 6 5.00 83.33 4 0 0 0 0 0 0 0
25 Vinod Madigatla 3 2 0 5 14 2.50 35.71 4 0 0 0 0 0 0 0
26 Althaf Shaik 3 2 1 4 7 4.00 57.14 4 0 0 0 0 1 0 0
27 Harish Podugu 2 2 0 3 8 1.50 37.50 3 0 0 0 0 1 0 0
28 Prabu Karuppiah 3 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
29 Karthick Thiagarajan 2 2 0 2 5 1.00 40.00 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Rakesh Choudhari 2 2 0 2 6 1.00 33.33 2 0 0 0 0 1 0 0
31 Shankar Vijayakumar 3 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Vignesh Velmurugan 2 2 1 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Deepak Gangwar 1 1 0 1 5 1.00 20.00 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Kamalakar Challa 3 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Sarang Nilapwar 1 0 0 0 0 -- 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Sourabh Jain 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0