# Player Team Matches Batting Bowling Fielding Other MOM # Total
1 Rajeesh K Eagles 3 9 230 40 50 1 329
2 Kamalakar Challa Eagles 3 0 260 10 50 1 320
3 Karthick Thiagarajan Blazing Stars 2 2 260 0 0 0 262
4 Shankar Vijayakumar Eagles 3 1 210 30 0 0 241
5 Mani Singam Starks 3 13 210 10 0 0 233
6 Sundar Rajan Nagarathinam Eagles 3 121 40 10 50 1 221
7 Harish Podugu Starks 2 -7 140 10 50 1 193
8 Prabu Karuppiah Eagles 3 2 160 30 0 0 192
9 Allwyn Vinoth Blazing Stars 2 -2 90 30 0 0 118
10 Venkata Barlanka Starks 3 44 20 40 0 0 104
11 Althaf Shaik Eagles 3 -6 0 110 0 0 104
12 Sujin Jacob Blazing Stars 2 39 50 0 0 0 89
13 Anshul Bhargav Starks 3 -4 80 0 0 0 76
14 Bharath Kumar Eagles 3 43 0 30 0 0 73
15 Paranthaman Somasundaram Blazing Stars 2 60 0 10 0 0 70
16 Abhijit Jagtap Starks 3 8 50 10 0 0 68
17 Dinesh Kumar Sundararajan Starks 2 42 0 10 0 0 52
18 Balaji JK Blazing Stars 2 -3 0 50 0 0 47
19 Aditya Choudhary Eagles 3 35 0 10 0 0 45
20 Shyam Sundar Eagles 3 22 20 0 0 0 42
21 Gopi K Blazing Stars 2 10 0 30 0 0 40
22 Sathis Kumar Murugesan Blazing Stars 2 9 20 10 0 0 39
23 Soumen Midya Blazing Stars 2 7 30 0 0 0 37
24 Kaushik Ramakrishna Starks 3 35 0 0 0 0 35
25 Ramachandran Janakiraman Eagles 3 5 20 10 0 0 35
26 Mahesh Thota Starks 3 24 -10 20 0 0 34
27 Yadhunandhan Chandrasekaran Starks 3 1 0 30 0 0 31
28 Siddharth T Starks 3 14 0 10 0 0 24
29 Noor Basha John Basha Blazing Stars 2 -1 0 10 0 0 9
30 Vignesh Velmurugan Blazing Stars 2 1 0 0 0 0 1
31 Deepak Gangwar Starks 1 1 0 0 0 0 1
32 Sarang Nilapwar Starks 1 0 0 0 0 0 0
33 Antony Joseph Blazing Stars 2 -3 0 0 0 0 -3
34 Vinod Madigatla Eagles 3 -5 0 0 0 0 -5
35 Rakesh Choudhari Starks 2 -8 0 0 0 0 -8
36 Sourabh Jain Starks 1 -10 0 0 0 0 -10