# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Andrew Daluwatte
 SCYCA
3 368 300 20 0 0 688
2 Devam Sd
 SDCCYA
3 -14 340 20 0 0 346
3 Pranav Sd
 SDCCYA
3 76 270 0 0 0 346
4 Aditya Sd
 SDCCYA
2 201 60 0 0 0 261
5 Harika Amineni
 SCYCA
2 -3 220 0 0 0 217
6 Rayaan Bhagani
 SCYCA
3 86 110 20 0 0 216
7 Noel Sd
 SDCCYA
3 -10 180 10 0 0 180
8 Rohan K Sd
 SDCCYA
3 1 160 10 0 0 171
9 Trishul Manoj
 SCYCA
3 108 50 10 0 0 168
10 Mihir Sd
 SDCCYA
1 1 90 10 0 0 101
11 Vardaan Sd
 SDCCYA
2 0 90 0 0 0 90
12 Danyal Bhagani
 SCYCA
2 0 80 0 0 0 80
13 Kanishk Hari
 SCYCA
2 1 70 0 0 0 71
14 Hardik Mathur
 SCYCA
3 47 20 0 0 0 67
15 Siddharth Sd
 SDCCYA
3 52 0 10 0 0 62
16 Ayush Sd
 SDCCYA
3 17 30 0 0 0 47
17 Pranav Reddy Pagydyala
 SCYCA
2 6 30 0 0 0 36
18 Aniket Chakradeo
 SDCCYA
1 0 30 0 0 0 30
19 Gaurav Sd
 SDCCYA
1 26 0 0 0 0 26
20 Joel Sd
 SDCCYA
3 -6 10 20 0 0 24
21 Nikhil Mahesh
 SCYCA
2 -5 10 10 0 0 15
22 Lavanya Sd
 SDCCYA
2 1 0 0 0 0 1
23 Tharuk Siriwardena
 SCYCA
1 1 0 0 0 0 1
24 Dhruva Sd
 SDCCYA
1 0 0 0 0 0 0
25 Kinish Sd
 SDCCYA
1 0 0 0 0 0 0
26 Gargi Bhogle
 SCYCA
3 -4 0 0 0 0 -4
27 Sevitha Dassanayake
 SCYCA
2 -4 0 0 0 0 -4
28 Parijat Sd
 SDCCYA
2 -19 0 10 0 0 -9
29 Simran Bhogle
 SCYCA
2 -10 0 0 0 0 -10
30 Adharsh Prathap
 SCYCA
3 -20 0 0 0 0 -20
31 Abhinav Amineni
 SCYCA
1 0 -20 0 0 0 -20