# Player Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Nitish Nalwade 2 0 2 2 6
2 Viral Shah 4 0 0 1 5
3 Bharath Vantari 4 0 0 0 4
4 Ashar Zia 3 0 1 0 4
5 Nihit Bajaj 3 0 1 0 4
6 Chintan Sheth 3 0 0 1 4
7 Yashesh Zaveri 3 0 1 0 4
8 Kalyan Chakravarthy 1 0 3 0 4
9 Zohaib Alvi 3 0 0 0 3
10 Manan Shah 3 0 0 0 3
11 Vitthal Kodgirwar 3 0 0 0 3
12 Sandeep Ahuja 2 0 1 0 3
13 Kumar Chittory 2 0 1 0 3
14 Mangesh Amdekar 2 0 1 0 3
15 Satish Mani 1 0 0 2 3
16 Abhinay Reddy 2 0 0 0 2
17 Pankaj Deshmukh 2 0 0 0 2
18 Rakesh Adi 2 0 0 0 2
19 Abdul Rehman 2 0 0 0 2
20 Srivatsan Venkataraman 2 0 0 0 2
21 Adarsh Ramachandra 2 0 0 0 2
22 Ajay Ahuja 2 0 0 0 2
23 Arijeet Chakraborty 2 0 0 0 2
24 Sridhar Ranganathan 1 0 1 0 2
25 Mir Alavi 1 0 1 0 2
26 Sunil Kadiwal 1 0 1 0 2
27 Harsha Vardhan Wk 1 0 0 1 2
28 Anurag Kaushik 1 0 1 0 2
29 Joginder Sehgal 1 0 1 0 2
30 Rahul Reddy 1 0 1 0 2
31 Fanil Vemulapalli 0 0 2 0 2
32 Rohit Vishwakarma 1 0 0 0 1
33 Varun Murthy 1 0 0 0 1
34 Gangaram Singh 1 0 0 0 1
35 Akash Ushir 1 0 0 0 1
36 Saurabh Nalavade 1 0 0 0 1
37 Jatin Aneja 1 0 0 0 1
38 Parth Bhatt 1 0 0 0 1
39 Vijay Chavan 1 0 0 0 1
40 Kamaldeep Singh 1 0 0 0 1
41 Vidyashankar Ramakrishnan 1 0 0 0 1
42 Gopal Iyer 1 0 0 0 1
43 Srikanth Seela 1 0 0 0 1
44 Akshay Koppula 1 0 0 0 1
45 Ram M 1 0 0 0 1
46 Jaynav Parikh 1 0 0 0 1
47 Mradul Shrivastava 1 0 0 0 1
48 Jay Chokshi 1 0 0 0 1
49 Boopathi Mp 1 0 0 0 1
50 Shailesh Rai 1 0 0 0 1
51 Achal Shah 1 0 0 0 1
52 Pratik Desai 1 0 0 0 1
53 Karthik Ramesh 1 0 0 0 1
54 Anees Memon 1 0 0 0 1
55 Rohit Mittal 1 0 0 0 1
56 Anil Sampson 1 0 0 0 1
57 Parag Katira 1 0 0 0 1
58 Jayesh Patel 1 0 0 0 1
59 Tarlok Sangha 1 0 0 0 1
60 Shalem Gungur 1 0 0 0 1
61 Praveen Shivashankar 1 0 0 0 1
62 Darshan Gandhi 1 0 0 0 1
63 Hrishikesh Unni 1 0 0 0 1
64 Sudhir Phophaliya 1 0 0 0 1
65 Roshan Menezes 1 0 0 0 1
66 Abhishek Patel 1 0 0 0 1
67 Jaideep Reddy 1 0 0 0 1
68 Uday Govindarajula 1 0 0 0 1
69 Dev M 1 0 0 0 1
70 Sourabh Makhija 1 0 0 0 1
71 Rahil Iqbal 1 0 0 0 1
72 Indranil Acharya 1 0 0 0 1
73 Sukumar J 1 0 0 0 1
74 Sahil Chauhan 1 0 0 0 1
75 Aditya Vummannagari 1 0 0 0 1
76 Sudheer Reddy Thumma 0 0 1 0 1
77 Deepak Yadav 0 0 1 0 1
78 Rahul Choudhary 0 0 1 0 1
79 Joseph Guiste 0 0 0 1 1
80 Jitesh Tandel 0 0 1 0 1
81 Saliman Rahmani 0 0 1 0 1
82 Rahul Nair 0 0 1 0 1
83 Ajinkya Mehta 0 0 0 1 1
84 Vikas N/a 0 0 1 0 1
85 Benson Thomas 0 0 1 0 1
86 Tejas Sadasivaiah 0 0 1 0 1
87 Sivakumar Kumarasamy 0 0 1 0 1
88 Umesh Kapadi 0 0 1 0 1
89 Anshul Khandelwal 0 0 1 0 1
90 Mahesh Telang 0 0 1 0 1