# Player Team Mat Inns Overs Runs Wkts Ave Econ SR Hat-trick 4W 5W Wides Nb
1 Varinder Bansro Vcc2 9 9 34.0 158 18 8.78 4.65 11.3 0 0 0 21 8
2 Vishal Kumar Vcc1 12 12 38.0 181 17 10.65 4.76 13.4 0 1 0 27 1
3 Prasanth Churukumalli Vcc1 13 13 38.4 199 17 11.71 5.15 13.6 0 0 0 28 6
4 Varinder Bansro Vcc1 14 14 46.1 236 16 14.75 5.11 17.3 0 0 0 35 2
5 Santoshkumar Mani Vcc2 13 13 30.0 205 16 12.81 6.83 11.2 0 0 0 28 5
6 Kapil Bulchandani Vcc1 9 9 31.5 180 14 12.86 5.65 13.6 0 0 0 30 3
7 Awanish Misra Vcc1 7 6 18.0 83 11 7.55 4.61 9.8 0 0 0 26 0
8 Satyaveer Satvat Vcc2 14 14 30.0 201 11 18.27 6.70 16.4 0 0 0 31 3
9 Amit Dhamija Vcc1 8 8 17.4 80 10 8.00 4.53 10.6 0 0 0 16 0
10 Kapil Bulchandani Vcc2 7 7 23.3 149 10 14.90 6.34 14.1 0 1 0 27 1
11 Prasanth Churukumalli Vcc2 9 8 27.3 198 10 19.80 7.20 16.5 0 0 1 24 5
12 Ramesh Solanki Vcc2 6 6 18.0 78 9 8.67 4.33 12.0 0 1 0 29 0
13 Kapil Grover Vcc1 6 6 14.0 70 9 7.78 5.00 9.3 0 1 0 20 4
14 Jaiteerth Patil Vcc1 8 8 18.5 107 8 13.38 5.68 14.1 0 0 0 23 2
15 Avinash Sharma Vcc2 16 15 28.0 174 8 21.75 6.21 21.0 0 0 0 32 1
16 Susmit Patel Vcc2 11 10 24.0 144 7 20.57 6.00 20.6 0 0 0 11 1
17 Kalyan Gogineni Vcc2 9 8 23.5 152 7 21.71 6.38 20.4 0 0 0 15 3
18 Shivam Gupta Vcc1 5 5 13.0 57 6 9.50 4.38 13.0 0 1 0 7 0
19 Niaz Abdul Vcc1 6 6 17.0 102 6 17.00 6.00 17.0 0 0 0 8 3
20 Uma Kagitha Vcc2 11 10 12.0 104 6 17.33 8.67 12.0 0 0 0 10 5
21 Tushar K Vcc1 7 7 14.5 83 5 16.60 5.60 17.8 0 0 0 15 2
22 Niaz Abdul Hum Kisise Kum Nahin 3 3 7.0 42 5 8.40 6.00 8.4 0 0 0 2 3
23 Awanish Misra Vcc2 4 4 14.0 93 5 18.60 6.64 16.8 0 0 0 34 2
24 Santoshkumar Mani Vcc1 7 6 15.0 102 5 20.40 6.80 18.0 0 0 0 14 1
25 Kalyan Gogineni Vcc1 12 11 23.0 157 5 31.40 6.83 27.6 0 0 0 8 1
26 Dharmesh Kumar Vcc1 7 7 10.3 76 5 15.20 7.24 12.6 0 0 0 5 1
27 Shivam Gupta Vcc2 4 4 11.0 49 4 12.25 4.45 16.5 0 0 0 3 0
28 Madhu P Vcc2 5 5 11.0 53 4 13.25 4.82 16.5 0 0 0 2 0
29 Raghu Ranganath Vcc2 5 5 10.4 56 4 14.00 5.25 16.0 0 0 0 6 2
30 Parvinder Bansro Vcc1 4 4 7.0 38 4 9.50 5.43 10.5 0 0 0 3 1
31 Dharmesh Kumar Vcc2 12 12 16.5 98 4 24.50 5.82 25.2 0 0 0 7 2
32 Raj Dhingra Vcc2 4 4 6.0 35 4 8.75 5.83 9.0 0 0 0 4 1
33 Amit Dhamija Vcc2 3 3 9.0 54 4 13.50 6.00 13.5 0 0 0 9 2
34 Ishvdeep Singh Bhatia Vcc2 5 5 7.2 47 4 11.75 6.41 11.0 0 0 0 0 1
35 Charan Mareedu Vcc1 2 2 8.0 54 4 13.50 6.75 12.0 0 0 0 10 0
36 Jeetendra Singh Vcc2 10 10 23.0 159 4 39.75 6.91 34.5 0 0 0 25 2
37 Ishvdeep Singh Bhatia Vcc1 8 8 14.0 110 4 27.50 7.86 21.0 0 0 0 8 2
38 Kalyan Gogineni Hum Kisise Kum Nahin 2 2 5.0 12 3 4.00 2.40 10.0 0 0 0 1 0
39 Vishal Kumar Khotey Sikkey 3 3 7.0 21 3 7.00 3.00 14.0 0 0 0 7 0
40 Jamil Rahman Vcc2 2 2 8.0 30 3 10.00 3.75 16.0 0 0 0 5 0
41 Siva Nathan Vcc2 5 5 6.0 25 3 8.33 4.17 12.0 0 0 0 3 0
42 Utpal Kasture Vcc1 2 2 5.0 21 3 7.00 4.20 10.0 0 0 0 1 0
43 Saurabh Kumar Vcc2 1 1 3.0 14 3 4.67 4.67 6.0 0 0 0 2 0
44 Jeetendra Singh Vcc1 7 7 16.0 79 3 26.33 4.94 32.0 0 0 0 16 1
45 Vishal Kumar Vcc2 4 4 14.5 79 3 26.33 5.33 29.7 0 0 0 18 1
46 Anand Borse Vcc2 1 1 3.0 16 3 5.33 5.33 6.0 0 0 0 0 0
47 Robby Singh Vcc1 2 2 6.0 33 3 11.00 5.50 12.0 0 0 0 9 1
48 Amit Gupta Vcc1 7 6 7.5 47 3 15.67 6.00 15.7 0 0 0 1 4
49 Amit Gupta Vcc2 6 6 10.0 62 3 20.67 6.20 20.0 0 0 0 11 4
50 Tushar K Khotey Sikkey 2 2 3.0 19 3 6.33 6.33 6.0 0 0 0 1 0
51 Sujit Gokhle Vcc2 6 4 6.0 39 3 13.00 6.50 12.0 0 0 0 8 2
52 Rahul Ramakrishnan Vcc2 8 8 10.0 65 3 21.67 6.50 20.0 0 0 0 13 1
53 Prasad Pai Hum Kisise Kum Nahin 2 2 3.5 25 3 8.33 6.52 7.7 0 0 0 7 0
54 Nadeem Mohamed Vcc2 6 6 12.0 79 3 26.33 6.58 24.0 0 0 0 9 3
55 Rajesh B Vcc2 3 3 8.0 54 3 18.00 6.75 16.0 0 0 0 7 1
56 Sangram Sabnis Vcc2 4 4 6.0 42 3 14.00 7.00 12.0 0 0 0 8 1
57 Ramesh Solanki Vcc1 4 3 11.1 79 3 26.33 7.07 22.3 0 0 0 13 0
58 Avinash Sharma Vcc1 4 4 7.0 54 3 18.00 7.71 14.0 0 0 0 10 1
59 Madhu P Vcc1 3 3 6.0 50 3 16.67 8.33 12.0 0 0 0 5 0
60 Sameer Deshmukh Vcc2 8 4 4.0 38 3 12.67 9.50 8.0 0 0 0 11 3
61 Piyush Patel Team Uma 1 1 3.0 6 2 3.00 2.00 9.0 0 0 0 0 0
62 Satyaveer Satvat Hum Kisise Kum Nahin 2 2 3.0 11 2 5.50 3.67 9.0 0 0 0 3 0
63 Parikshit Desai Vcc2 1 1 4.0 20 2 10.00 5.00 12.0 0 0 0 1 0
64 Jaiteerth Patil Vcc2 2 2 4.0 22 2 11.00 5.50 12.0 0 0 0 7 0
65 Niaz Abdul Vcc2 3 3 7.0 45 2 22.50 6.43 21.0 0 0 0 1 0
66 Jaiteerth Patil Khotey Sikkey 2 2 3.0 20 2 10.00 6.67 9.0 0 0 0 3 0
67 Barun Prasad Vcc1 7 7 8.0 54 2 27.00 6.75 24.0 0 0 0 9 3
68 Umesh D Patel Vcc1 4 4 5.0 36 2 18.00 7.20 15.0 0 0 0 10 1
69 Uma Kagitha Vcc1 10 8 12.0 89 2 44.50 7.42 36.0 0 0 0 14 5
70 Kapil Bulchandani Khotey Sikkey 2 2 5.0 38 2 19.00 7.60 15.0 0 0 0 8 1
71 Tushar K Hum Kisise Kum Nahin 1 1 2.0 17 2 8.50 8.50 6.0 0 0 0 1 1
72 Naveen Gattoju Vcc1 8 5 5.1 44 2 22.00 8.52 15.5 0 0 0 3 3
73 Satyaveer Satvat Vcc1 8 8 11.0 99 2 49.50 9.00 33.0 0 0 0 26 3
74 Sujit Gokhle Vcc1 10 4 5.0 47 2 23.50 9.40 15.0 0 0 0 9 1
75 Gaurang Mehta Vcc1 1 1 3.0 5 1 5.00 1.67 18.0 0 0 0 1 0
76 Jeetendra Singh Hum Kisise Kum Nahin 1 1 2.0 6 1 6.00 3.00 12.0 0 0 0 5 0
77 Nadeem Mohamed Hum Kisise Kum Nahin 3 1 1.0 3 1 3.00 3.00 6.0 0 0 0 1 0
78 Kapil Bulchandani Hum Kisise Kum Nahin 1 1 3.0 9 1 9.00 3.00 18.0 0 0 0 4 0
79 Dharmesh Kumar Khotey Sikkey 1 1 1.0 3 1 3.00 3.00 6.0 0 0 0 0 0
80 Varinder Bansro Khotey Sikkey 1 1 3.0 9 1 9.00 3.00 18.0 0 0 0 1 0
81 Mukul Nadkarni Vcc1 2 2 4.0 13 1 13.00 3.25 24.0 0 0 0 1 0
82 Kalyan Gogineni Team Somu 1 1 3.0 10 1 10.00 3.33 18.0 0 0 0 0 0
83 Piyush Patel Vcc1 1 1 2.2 10 1 10.00 4.29 14.0 0 0 0 1 1
84 Prasanth Churukumalli Khotey Sikkey 1 1 3.0 13 1 13.00 4.33 18.0 0 0 0 2 0
85 Omkar N Hum Kisise Kum Nahin 2 1 2.0 9 1 9.00 4.50 12.0 0 0 0 2 1
86 Ramakrishnan Sockalingam Vcc2 3 3 7.0 32 1 32.00 4.57 42.0 0 0 0 2 0
87 Jamil Common Vcc2 1 1 4.0 19 1 19.00 4.75 24.0 0 0 0 1 0
88 Sangram Sabnis Vcc1 4 4 6.0 29 1 29.00 4.83 36.0 0 0 0 7 0
89 Satyaveer Satvat Khotey Sikkey 1 1 3.0 15 1 15.00 5.00 18.0 0 0 0 4 0
90 Parvinder Bansro Vcc2 2 2 3.0 15 1 15.00 5.00 18.0 0 0 0 1 0
91 Prasad Pai Vcc2 1 1 3.0 16 1 16.00 5.33 18.0 0 0 0 4 0
92 Dinesh Aurora Vcc2 5 3 5.0 30 1 30.00 6.00 30.0 0 0 0 6 0
93 Robby Singh Vcc2 4 4 6.0 37 1 37.00 6.17 36.0 0 0 0 3 2
94 Miah Minhazuddin Vcc2 1 1 2.0 13 1 13.00 6.50 12.0 0 0 0 0 1
95 Sameer Deshmukh Vcc1 10 6 7.0 46 1 46.00 6.57 42.0 0 0 0 4 4
96 Naveen Gattoju Vcc2 4 3 6.0 40 1 40.00 6.67 36.0 0 0 0 6 2
97 Susmit Patel Hum Kisise Kum Nahin 2 2 3.3 24 1 24.00 6.86 21.0 0 0 0 6 0
98 Barun Prasad Vcc2 7 7 8.0 55 1 55.00 6.88 48.0 0 0 0 8 1
99 Uma Kagitha Hum Kisise Kum Nahin 2 1 1.0 7 1 7.00 7.00 6.0 0 0 0 2 1
100 Rahul Ramakrishnan Vcc1 8 8 14.0 104 1 104.00 7.43 84.0 0 0 0 20 2
101 Dharmesh Kumar Team Somu 1 1 2.0 15 1 15.00 7.50 12.0 0 0 0 0 0
102 Umesh D Patel Vcc2 4 3 3.0 23 1 23.00 7.67 18.0 0 0 0 3 2
103 Nadeem Mohamed Vcc1 7 7 11.0 85 1 85.00 7.73 66.0 0 0 0 8 2
104 Robby Common Vcc1 1 1 1.0 8 1 8.00 8.00 6.0 0 0 0 0 0
105 Rajesh B Vcc1 1 1 1.0 8 1 8.00 8.00 6.0 0 0 0 0 0
106 Parth Thakore Vcc1 1 1 2.2 19 1 19.00 8.14 14.0 0 0 0 1 1
107 Dinesh Aurora Vcc1 10 6 8.0 68 1 68.00 8.50 48.0 0 0 0 6 3
108 Siva Nathan Vcc1 4 2 2.0 17 1 17.00 8.50 12.0 0 0 0 1 1
109 Mukul Nadkarni Vcc2 4 2 7.0 61 1 61.00 8.71 42.0 0 0 0 10 1
110 Satyaveer Satvat Team Somu 1 1 2.0 18 1 18.00 9.00 12.0 0 0 0 1 0
111 Jay P Vcc1 1 1 1.0 9 1 9.00 9.00 6.0 0 0 0 6 0
112 Mukesh Lotlikar Vcc2 2 2 1.2 13 1 13.00 9.75 8.0 0 0 0 5 0
113 Nehan Mohamed Vcc1 5 3 3.0 34 1 34.00 11.33 18.0 0 0 0 9 1
114 Shubhankar Common Vcc2 1 1 1.0 12 1 12.00 12.00 6.0 0 0 0 3 1
115 Vinay Boinipalli Vcc2 1 1 1.0 12 1 12.00 12.00 6.0 0 0 0 2 1
116 Sandeep Shiva Vcc2 1 1 1.0 13 1 13.00 13.00 6.0 0 0 0 2 2
117 Siva Nathan Team Somu 1 1 2.0 28 1 28.00 14.00 12.0 0 0 0 1 1
118 Uma Kagitha Team Uma 1 1 1.0 16 1 16.00 16.00 6.0 0 0 0 1 1
119 Mayur Savaliya Vcc2 1 1 1.0 1 0 0 1.00 0.0 0 0 0 1 0
120 Raj Dhingra Khotey Sikkey 3 2 2.0 5 0 0 2.50 0.0 0 0 0 1 0
121 Sameer Deshmukh Khotey Sikkey 3 1 1.0 3 0 0 3.00 0.0 0 0 0 0 1
122 Aravind Nuthalapati Vcc1 1 1 1.0 3 0 0 3.00 0.0 0 0 0 1 1
123 Ramesh Solanki Hum Kisise Kum Nahin 1 1 3.0 12 0 0 4.00 0.0 0 0 0 1 0
124 Substitute Player Two Vcc2 9 1 1.0 4 0 0 4.00 0.0 0 0 0 0 0
125 Susmit Patel Vcc1 2 2 5.0 21 0 0 4.20 0.0 0 0 0 0 0
126 Tushar K Team Uma 1 1 2.0 9 0 0 4.50 0.0 0 0 0 0 0
127 Aravind Nuthalapati Vcc2 1 1 2.0 9 0 0 4.50 0.0 0 0 0 0 0
128 Siva Nathan Khotey Sikkey 2 2 2.0 9 0 0 4.50 0.0 0 0 0 1 0
129 Kapil Grover Khotey Sikkey 2 2 3.0 14 0 0 4.67 0.0 0 0 0 0 0
130 Rakshit Rathi Vcc2 1 1 1.5 9 0 0 4.91 0.0 0 0 0 3 0
131 Umesh Wason Vcc2 1 1 4.0 20 0 0 5.00 0.0 0 0 0 5 0
132 Omkar N Vcc1 1 1 1.0 5 0 0 5.00 0.0 0 0 0 0 1
133 Shivam Gupta Hum Kisise Kum Nahin 1 1 3.0 16 0 0 5.33 0.0 0 0 0 1 0
134 Ramakrishnan Sockalingam Khotey Sikkey 2 2 1.4 9 0 0 5.40 0.0 0 0 0 1 0
135 Jeetendra Singh Khotey Sikkey 2 2 2.0 11 0 0 5.50 0.0 0 0 0 0 0
136 Yash Mirajkar Vcc2 6 2 2.0 11 0 0 5.50 0.0 0 0 0 1 0
137 Asharaf Halid Vcc1 1 1 3.0 18 0 0 6.00 0.0 0 0 0 2 0
138 Miah Minhazuddin Hum Kisise Kum Nahin 2 1 1.0 6 0 0 6.00 0.0 0 0 0 1 0
139 Mukesh Lotlikar Vcc1 1 1 1.0 7 0 0 7.00 0.0 0 0 0 1 0
140 Om Common Team Uma 1 1 1.0 7 0 0 7.00 0.0 0 0 0 0 1
141 Kapil Grover Hum Kisise Kum Nahin 1 1 2.0 14 0 0 7.00 0.0 0 0 0 1 1
142 Kapil Grover Vcc2 1 1 2.0 15 0 0 7.50 0.0 0 0 0 3 1
143 Manish Joshi Vcc2 1 1 1.0 8 0 0 8.00 0.0 0 0 0 0 1
144 Santoshkumar Mani Khotey Sikkey 1 1 1.0 8 0 0 8.00 0.0 0 0 0 0 0
145 Abdul Samad Vcc1 1 1 3.0 24 0 0 8.00 0.0 0 0 0 8 0
146 Milton Detroja Vcc2 2 2 2.0 17 0 0 8.50 0.0 0 0 0 4 0
147 Siva Common Vcc2 1 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 3 1
148 Avinash Sharma Hum Kisise Kum Nahin 1 1 1.0 9 0 0 9.00 0.0 0 0 0 0 0
149 Tushar K Vcc2 1 1 2.0 19 0 0 9.50 0.0 0 0 0 1 0
150 Miah Minhazuddin Vcc1 1 1 1.0 10 0 0 10.00 0.0 0 0 0 2 1
151 Nadeem Mohamed Team Uma 1 1 2.0 20 0 0 10.00 0.0 0 0 0 1 1
152 Jaiteerth Patil Hum Kisise Kum Nahin 1 1 1.0 10 0 0 10.00 0.0 0 0 0 1 0
153 Dinesh Aurora Team Somu 1 1 2.0 22 0 0 11.00 0.0 0 0 0 1 1
154 Uma Kagitha Khotey Sikkey 1 1 1.0 11 0 0 11.00 0.0 0 0 0 0 1
155 Kalyan Gogineni Khotey Sikkey 1 1 2.0 23 0 0 11.50 0.0 0 0 0 6 0
156 Siva Nathan Vcc1 1 1 1.0 12 0 0 12.00 0.0 0 0 0 1 0
157 Avinash Sharma Team Uma 1 1 1.0 12 0 0 12.00 0.0 0 0 0 7 1
158 Nehan Common Vcc1 1 1 1.0 12 0 0 12.00 0.0 0 0 0 2 4
159 Yash Mirajkar Vcc1 3 2 2.0 25 0 0 12.50 0.0 0 0 0 2 0
160 Raj Dhingra Team Uma 1 1 2.0 25 0 0 12.50 0.0 0 0 0 0 0
161 Ramakrishnan Sockalingam Team Somu 1 1 1.0 14 0 0 14.00 0.0 0 0 0 1 1
162 Nehan Mohamed Vcc2 2 2 2.0 30 0 0 15.00 0.0 0 0 0 2 2
163 Sandeep Shiva Vcc1 2 2 2.0 36 0 0 18.00 0.0 0 0 0 13 1