# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Varinder Bansro 5 9 1 5 3 23
2 Santoshkumar Mani 6 9 0 2 2 19
3 Santoshkumar Mani 3 8 2 2 0 15
4 Jeetendra Singh 5 3 2 3 0 13
5 Varinder Bansro 5 5 2 1 0 13
6 Jeetendra Singh 1 7 1 0 3 12
7 Kalyan Gogineni 8 1 0 3 0 12
8 Somu Kumar 2 5 1 1 3 12
9 Kalyan Gogineni 2 3 2 2 2 11
10 Nadeem Mohamed 6 3 0 0 1 10
11 Ishvdeep Singh Bhatia 7 0 0 2 0 9
12 Avinash Sharma 5 0 1 1 1 8
13 Mukul Nadkarni 2 4 0 2 0 8
14 Sameer Deshmukh 3 3 0 1 1 8
15 Sameer Deshmukh 3 2 0 3 0 8
16 Susmit Patel 5 0 0 2 0 7
17 Dharmesh Kumar 5 1 0 0 0 6
18 Dharmesh Kumar 6 0 0 0 0 6
19 Nadeem Mohamed 4 0 0 2 0 6
20 Ramesh Solanki 6 0 0 0 0 6
21 Utpal Kasture 4 1 0 1 0 6
22 Vishal Kumar 4 1 1 0 0 6
23 Kapil Grover 4 0 0 1 0 5
24 Madhu P 3 0 0 2 0 5
25 Naveen Gattoju 2 2 0 1 0 5
26 Prasanth Churukumalli 3 0 0 2 0 5
27 Somu Kumar 0 4 0 1 0 5
28 Barun Prasad 2 1 0 1 0 4
29 Dinesh Aurora 4 0 0 0 0 4
30 Meeran Mohideen 3 0 1 0 0 4
31 Nadeem Mohamed 0 4 0 0 0 4
32 Niaz Abdul 3 0 0 1 0 4
33 Prasanth Churukumalli 3 0 0 1 0 4
34 Raghu Ranganath 4 0 0 0 0 4
35 Ramesh Solanki 4 0 0 0 0 4
36 Amit Dhamija 2 1 0 0 0 3
37 Amit Gupta 2 0 0 1 0 3
38 Awanish Misra 3 0 0 0 0 3
39 Jaiteerth Patil 3 0 0 0 0 3
40 Kapil Bulchandani 1 0 1 1 0 3
41 Mukesh Lotlikar 2 0 0 1 0 3
42 Mukul Nadkarni 0 3 0 0 0 3
43 Niaz Abdul 1 2 0 0 0 3
44 Rakshit Rathi 2 0 1 0 0 3
45 Satyaveer Satvat 2 1 0 0 0 3
46 Awanish Misra 2 0 0 0 0 2
47 Barun Prasad 1 0 0 1 0 2
48 Dinesh Aurora 2 0 0 0 0 2
49 Dinesh Aurora 2 0 0 0 0 2
50 Jaiteerth Patil 2 0 0 0 0 2
51 Jamil Rahman 2 0 0 0 0 2
52 Kapil Bulchandani 2 0 0 0 0 2
53 Kapil Grover 1 0 1 0 0 2
54 Miah Minhazuddin 0 2 0 0 0 2
55 Milton Detroja 1 0 0 1 0 2
56 Mukesh Lotlikar 2 0 0 0 0 2
57 Naveen Gattoju 1 1 0 0 0 2
58 Rahul Ramakrishnan 2 0 0 0 0 2
59 Rahul Ramakrishnan 2 0 0 0 0 2
60 Robby Singh 1 0 0 1 0 2
61 Sameer Deshmukh 1 1 0 0 0 2
62 Sandeep Shiva 2 0 0 0 0 2
63 Sangram Sabnis 2 0 0 0 0 2
64 Satyaveer Satvat 1 0 1 0 0 2
65 Shubhankar Killol 2 0 0 0 0 2
66 Siva Nathan 2 0 0 0 0 2
67 Somu Kumar 0 1 0 0 1 2
68 Substitute Player Two 1 0 0 1 0 2
69 Susmit Patel 1 0 0 1 0 2
70 Tushar K 1 0 1 0 0 2
71 Uma Kagitha 0 0 0 2 0 2
72 Umesh D Patel 2 0 0 0 0 2
73 Umesh D Patel 0 0 0 2 0 2
74 Vishal Kumar 0 1 0 1 0 2
75 Amit Dhamija 1 0 0 0 0 1
76 Amit Gupta 1 0 0 0 0 1
77 Aravind Nuthalapati 0 0 1 0 0 1
78 Asharaf Halid 1 0 0 0 0 1
79 Avinash Sharma 0 1 0 0 0 1
80 Avinash Sharma 1 0 0 0 0 1
81 Dinesh Aurora 1 0 0 0 0 1
82 Ishvdeep Singh Bhatia 1 0 0 0 0 1
83 Jeetendra Singh 1 0 0 0 0 1
84 Kalyan Gogineni 1 0 0 0 0 1
85 Kalyan Gogineni 0 0 1 0 0 1
86 Madhu P 1 0 0 0 0 1
87 Parvinder Bansro 1 0 0 0 0 1
88 Parvinder Bansro 0 0 0 1 0 1
89 Piyush Patel 1 0 0 0 0 1
90 Prasad Pai 1 0 0 0 0 1
91 Prasanth Churukumalli 0 0 0 1 0 1
92 Raj Dhingra 1 0 0 0 0 1
93 Ramakrishnan Sockalingam 0 1 0 0 0 1
94 Robby Singh 0 0 0 1 0 1
95 Sangram Sabnis 0 0 0 1 0 1
96 Siva Nathan 0 0 1 0 0 1
97 Sri Mirajkar 1 0 0 0 0 1
98 Substitute Player One 1 0 0 0 0 1
99 Sujit Gokhle 1 0 0 0 0 1
100 Sujit Gokhle 0 0 0 1 0 1
101 Tushar K 0 1 0 0 0 1
102 Tushar K 1 0 0 0 0 1
103 Uma Kagitha 0 0 0 1 0 1
104 Umesh Wason 1 0 0 0 0 1
105 Vishal Kumar 1 0 0 0 0 1
106 Yash Mirajkar 1 0 0 0 0 1
107 Yash Mirajkar 0 0 1 0 0 1
108 Abdul Samad 0 0 0 0 0 0
109 Anand Borse 0 0 0 0 0 0
110 Aravind Nuthalapati 0 0 0 0 0 0
111 Avinash Sharma 0 0 0 0 0 0
112 Charan Mareedu 0 0 0 0 0 0
113 Dharmesh Kumar 0 0 0 0 0 0
114 Dharmesh Kumar 0 0 0 0 0 0
115 Gaurang Mehta 0 0 0 0 0 0
116 Ishvinder Sethi 0 0 0 0 0 0
117 Jaiteerth Patil 0 0 0 0 0 0
118 Jaiteerth Patil 0 0 0 0 0 0
119 Jamil Common 0 0 0 0 0 0
120 Jay P 0 0 0 0 0 0
121 Jeetendra Singh 0 0 0 0 0 0
122 Kalyan Gogineni 0 0 0 0 0 0
123 Kapil Grover 0 0 0 0 0 0
124 Kapil Grover 0 0 0 0 0 0
125 Kapil Bulchandani 0 0 0 0 0 0
126 Kapil Bulchandani 0 0 0 0 0 0
127 Kiran Kodimela 0 0 0 0 0 0
128 Manish Joshi 0 0 0 0 0 0
129 Mayur Savaliya 0 0 0 0 0 0
130 Miah Minhazuddin 0 0 0 0 0 0
131 Miah Minhazuddin 0 0 0 0 0 0
132 Mohamed Aaqil 0 0 0 0 0 0
133 Nadeem Mohamed 0 0 0 0 0 0
134 Nehan Mohamed 0 0 0 0 0 0
135 Nehan Common 0 0 0 0 0 0
136 Nehan Mohamed 0 0 0 0 0 0
137 Nehan Common 0 0 0 0 0 0
138 Niaz Abdul 0 0 0 0 0 0
139 Om Common 0 0 0 0 0 0
140 Omkar N 0 0 0 0 0 0
141 Omkar N 0 0 0 0 0 0
142 Omkar N 0 0 0 0 0 0
143 Parikshit Desai 0 0 0 0 0 0
144 Parth Thakore 0 0 0 0 0 0
145 Partha Sarkar 0 0 0 0 0 0
146 Piyush Patel 0 0 0 0 0 0
147 Prasad Pai 0 0 0 0 0 0
148 Puru P 0 0 0 0 0 0
149 Raj Dhingra 0 0 0 0 0 0
150 Raj Dhingra 0 0 0 0 0 0
151 Rajesh B 0 0 0 0 0 0
152 Rajesh B 0 0 0 0 0 0
153 Ramakrishnan Sockalingam 0 0 0 0 0 0
154 Ramakrishnan Sockalingam 0 0 0 0 0 0
155 Ramesh Solanki 0 0 0 0 0 0
156 Ramkumar Pitchumani 0 0 0 0 0 0
157 Robby Common 0 0 0 0 0 0
158 Sandeep Shiva 0 0 0 0 0 0
159 Santoshkumar Mani 0 0 0 0 0 0
160 Satyaveer Satvat 0 0 0 0 0 0
161 Satyaveer Satvat 0 0 0 0 0 0
162 Satyaveer Satvat 0 0 0 0 0 0
163 Saurabh Kumar 0 0 0 0 0 0
164 Shivam Gupta 0 0 0 0 0 0
165 Shivam Gupta 0 0 0 0 0 0
166 Shivam Gupta 0 0 0 0 0 0
167 Shubhankar Common 0 0 0 0 0 0
168 Siva Nathan 0 0 0 0 0 0
169 Siva Nathan 0 0 0 0 0 0
170 Siva Common 0 0 0 0 0 0
171 Siva Nathan 0 0 0 0 0 0
172 Siva Nathan 0 0 0 0 0 0
173 Somu Kumar 0 0 0 0 0 0
174 Sri Mirajkar 0 0 0 0 0 0
175 Sri Mirajkar 0 0 0 0 0 0
176 Sri Mirajkar 0 0 0 0 0 0
177 Srimirajkar Common 0 0 0 0 0 0
178 Substitute Player One 0 0 0 0 0 0
179 Substitute Player Two 0 0 0 0 0 0
180 Substitute Player One 0 0 0 0 0 0
181 Substitute Player Two 0 0 0 0 0 0
182 Susmit Patel 0 0 0 0 0 0
183 Tushar K 0 0 0 0 0 0
184 Tushar K 0 0 0 0 0 0
185 Uma Kagitha 0 0 0 0 0 0
186 Uma Kagitha 0 0 0 0 0 0
187 Uma Kagitha 0 0 0 0 0 0
188 Varinder Bansro 0 0 0 0 0 0
189 Vilish V 0 0 0 0 0 0
190 Vinay Boinipalli 0 0 0 0 0 0
191 Yash Mirajkar 0 0 0 0 0 0
192 Yogesh Manglani 0 0 0 0 0 0
193 Yogesh Manglani 0 0 0 0 0 0