# Player Mat Inns NO Runs Balls Ave SR HS 100's 75's 50's 25's 0's 4's 6's
1 Sukhen Chatterjee 2 2 1 85 75 85.00 113.33 62 0 0 1 0 0 3 1
2 Money Singh 2 2 0 58 49 29.00 118.37 49 0 0 0 1 0 6 2
3 Adarsh Eppilli 2 2 0 54 44 27.00 122.73 31 0 0 0 1 0 3 1
4 Saravanan Senthurpandian 1 1 0 42 38 42.00 110.53 42 0 0 0 1 0 1 3
5 Vijay Joseph 1 1 0 30 20 30.00 150.00 30 0 0 0 1 0 3 1
6 Satish Chennuri 1 1 0 29 30 29.00 96.67 29 0 0 0 1 0 1 1
7 Naveen Singh 1 1 1 25 20 125.00 25 0 0 0 1 0 2 0
8 Harish Vasireddy 2 2 0 23 37 11.50 62.16 16 0 0 0 0 0 3 0
9 Sudheer Koppisetty 2 2 1 23 38 23.00 60.53 21 0 0 0 0 0 0 0
10 Abhilash Sajja 1 1 0 23 43 23.00 53.49 23 0 0 0 0 0 2 0
11 Pradeep Devalla 2 2 1 18 17 18.00 105.88 10 0 0 0 0 0 2 0
12 Aravind Mandadi 2 2 0 18 24 9.00 75.00 17 0 0 0 0 0 1 0
13 Avinash Bitra 2 1 0 16 16 16.00 100.00 16 0 0 0 0 0 0 0
14 Praveenkumar Gopinath 1 1 0 11 19 11.00 57.89 11 0 0 0 0 0 1 0
15 Srinivas Dyava 2 2 1 10 7 10.00 142.86 10 0 0 0 0 1 0 0
16 Abdul Haadi Issa 1 1 1 9 11 81.82 9 0 0 0 0 0 0 0
17 Madhu Kandhepi 2 1 0 8 7 8.00 114.29 8 0 0 0 0 0 0 0
18 Hari Prasad Medikondu 1 1 0 7 18 7.00 38.89 7 0 0 0 0 0 0 0
19 Dipson Baskota 2 2 0 6 25 3.00 24.00 5 0 0 0 0 0 0 0
20 Chandrasekhar Reddy Bheemavarapu 1 1 1 4 1 400.00 4 0 0 0 0 0 1 0
21 Muthuraj Ponnusamy 1 1 0 3 4 3.00 75.00 3 0 0 0 0 0 0 0
22 Anil Achhi 2 2 0 3 8 1.50 37.50 2 0 0 0 0 0 0 0
23 Anand Kumar 1 1 0 3 15 3.00 20.00 3 0 0 0 0 0 0 0
24 Rakesh Medagoni 2 1 0 2 6 2.00 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Gowri Shankar 2 1 0 1 1 1.00 100.00 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Kalyan Tottempudi 2 1 1 1 2 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Virat Reddy Gaddam 1 1 0 1 7 1.00 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Srikanth Metpalli 1 1 0 1 9 1.00 11.11 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Deepak Suyal 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vijay Parikiti 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Apoorv Sawale 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Priyank Chauhan 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Muhammad Rizvi 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Akhil Shisha 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Anirudh Prayaga 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Senthi Thangarathinam 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vinod Patel 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Abhishek Kandrigal 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Firoz Khan 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vijayan Sundaram 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Atchuta Kota 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Achal Patel 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Jimmy Thanki 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Chandra Chevuru 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Galav Bhavsar 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Sreekanth Dharanipragada 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Rakesh Mukkera 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Jitendra Raghuvanshi 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Mangesh Ambardekar 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Chandrashekar Patlolla 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Chaithanya Valleru 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Mojiburahman Shir 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Pramod Naramreddy 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Adnan Fazal 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Abhishek Kantak 2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
56 Nitish Srikanth Kulkarni 1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
57 Mahesh Peramalla 2 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
58 Premnath Kamalanathan 1 1 1 0 2 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Aravindh Raj Sankara Narayanan 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
60 Pradeep Reddy Kalakota 1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
61 Adarsh Gowda 1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
62 Sunil Ramshetty 2 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
63 Teja Penna 1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0