# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Karan Kumar
 Eagles
3 2 0 171 181 85.50 94.48 115 1 0 0 1 0 8 10
2 Manan Patel
 Challengers
3 2 0 120 70 60.00 171.43 115 1 0 0 0 1 8 7
3 Ibrahim Khaleel
 Chicago United
2 2 0 85 66 42.50 128.79 59 0 0 1 1 0 2 11
4 Niraj Patel
 Chicago United
2 1 0 85 96 85.00 88.54 69 0 0 1 0 0 0 4
5 Faraz Iyoob
 Eagles
3 3 0 85 103 28.33 82.52 35 0 0 0 2 0 3 5
6 Hasan Bemat
 Chicago United
2 1 0 84 102 84.00 82.35 53 0 0 1 1 0 0 7
7 Urvish Desai
 Challengers
3 3 0 78 106 26.00 73.58 30 0 0 0 2 0 1 10
8 Puneet Dubey
 Rovers
2 1 0 72 85 72.00 84.71 70 0 0 1 0 0 1 2
9 Yaseen Bahmaid Sheikh
 Chicago United
2 2 0 72 87 36.00 82.76 65 0 0 1 0 0 0 3
10 Ravi Patel
 Rovers
2 2 0 70 23 35.00 304.35 60 0 0 1 0 0 7 2
11 Imran Syed
 Pak Gymkhana
1 0 0 69 32 215.62 69 0 0 1 0 0 7 2
12 Sukesh Adhikari
 Challengers
3 2 1 57 129 57.00 44.19 34 0 0 0 1 0 1 0
13 Prakyath Jaladhar
 Eagles
3 3 0 56 81 18.67 69.14 21 0 0 0 0 0 0 2
14 Jay Desai
 Challengers
3 3 0 56 86 18.67 65.12 53 0 0 1 0 1 0 3
15 Sohail Alvi
 St Louis
1 1 0 55 73 55.00 75.34 55 0 0 1 0 0 1 2
16 Daxx Patel
 Challengers
3 2 0 54 47 27.00 114.89 38 0 0 0 1 0 2 6
17 Shayan Ali
 Pak Gymkhana
1 1 0 53 97 53.00 54.64 53 0 0 1 0 0 0 2
18 Salman Ahmed
 Pak Gymkhana
1 1 0 48 52 48.00 92.31 48 0 0 0 1 0 2 3
19 Sachin Jha
 Rovers
2 2 0 45 60 22.50 75.00 34 0 0 0 1 0 0 3
20 Aditya Malhotra
 Eagles
3 3 0 44 39 14.67 112.82 32 0 0 0 1 1 3 2
21 Lakshmikumar Rajaramachandran
 Challengers
2 2 0 44 51 22.00 86.27 26 0 0 0 1 0 2 0
22 Chirag R Patel
 Challengers
3 3 0 44 76 14.67 57.89 29 0 0 0 1 0 1 2
23 Santosh Sharma
 Rovers
2 2 0 36 32 18.00 112.50 19 0 0 0 0 0 2 3
24 Aakash Nagar
 Rovers
2 2 0 34 61 17.00 55.74 18 0 0 0 0 0 0 2
25 Rohit Balpande
 Challengers
3 3 0 34 66 11.33 51.52 19 0 0 0 0 0 0 3
26 Vini Chopra
 United
1 1 0 32 39 32.00 82.05 32 0 0 0 1 0 0 4
27 Abhijit Joshi
 Chicago United
2 2 0 30 21 15.00 142.86 30 0 0 0 1 1 1 3
28 Mitul Patel
 Eagles
3 3 0 30 50 10.00 60.00 14 0 0 0 0 0 0 0
29 Risik Rangineni
 Rovers
2 2 0 30 76 15.00 39.47 26 0 0 0 1 0 0 1
30 Harshil Patel
 Rovers
2 2 1 27 40 27.00 67.50 22 0 0 0 0 0 0 1
31 Bhavesh Amin
 Challengers
2 2 0 25 25 12.50 100.00 23 0 0 0 0 0 1 3
32 Sapan Bhakta
 St Louis
1 1 0 25 25 25.00 100.00 25 0 0 0 1 0 0 1
33 Dinush Lanka Jayasooriya
 St Louis
1 1 0 24 12 24.00 200.00 24 0 0 0 0 0 2 1
34 Vijay Radhakrishna
 Challengers
2 2 0 23 25 11.50 92.00 21 0 0 0 0 0 1 1
35 Shahmeer Khaliqdina
 Pak Gymkhana
1 1 0 23 37 23.00 62.16 23 0 0 0 0 0 1 0
36 Talha Mohsin
 United
1 1 0 22 20 22.00 110.00 22 0 0 0 0 0 1 1
37 Sikander Soleja
 United
1 0 0 21 26 80.77 21 0 0 0 0 0 0 3
38 Donnieke Perrin
 Chicago United
1 1 0 20 38 20.00 52.63 20 0 0 0 0 0 0 2
39 Nirav Amin
 Challengers
3 2 1 19 22 19.00 86.36 15 0 0 0 0 0 0 0
40 Pranam Jain
 Rovers
1 0 0 17 9 188.89 17 0 0 0 0 0 1 1
41 Khuram Shehzad
 United
1 1 0 17 18 17.00 94.44 17 0 0 0 0 0 0 2
42 Ahmed Ali Mir
 St Louis
1 1 0 17 21 17.00 80.95 17 0 0 0 0 0 0 1
43 Amit Singh
 Eagles
3 2 1 16 15 16.00 106.67 15 0 0 0 0 0 1 0
44 Subbu Kuppusami
 Eagles
3 3 0 16 39 5.33 41.03 10 0 0 0 0 1 0 2
45 Ankur Kassal
 St Louis
1 1 0 16 49 16.00 32.65 16 0 0 0 0 0 0 0
46 Shahid Munir
 Pak Gymkhana
1 0 0 15 10 150.00 15 0 0 0 0 0 1 1
47 Mohammed Sami Khan
 Chicago United
2 1 0 15 16 15.00 93.75 15 0 0 0 0 0 0 1
48 Javed Syed
 Eagles
1 1 0 15 41 15.00 36.59 15 0 0 0 0 0 0 0
49 Muhammad Tariq Akram
 St Louis
1 1 0 14 12 14.00 116.67 14 0 0 0 0 0 0 2
50 Datta Prakash
 Eagles
3 3 0 14 30 4.67 46.67 11 0 0 0 0 1 0 0
51 Adithya Venkatesan
 St Louis
1 1 0 13 14 13.00 92.86 13 0 0 0 0 0 0 1
52 Hunain Amin
 United
1 1 0 12 24 12.00 50.00 12 0 0 0 0 0 0 2
53 Hammad Qureshi
 United
1 1 0 12 41 12.00 29.27 12 0 0 0 0 0 0 2
54 Mayank Jhaveri
 Eagles
1 1 0 10 16 10.00 62.50 10 0 0 0 0 0 0 0
55 Vijay Kumar
 Rovers
2 2 1 10 23 10.00 43.48 9 0 0 0 0 0 0 0
56 Naren Murkonda
 Eagles
3 1 0 8 16 8.00 50.00 8 0 0 0 0 1 0 0
57 Anand Kalukuri
 Rovers
2 2 0 8 25 4.00 32.00 5 0 0 0 0 0 0 1
58 Srini Adem
 St Louis
1 1 0 7 9 7.00 77.78 7 0 0 0 0 0 0 0
59 Kamran Syed
 Pak Gymkhana
1 1 0 6 3 6.00 200.00 6 0 0 0 0 0 1 0
60 Ravichand Kanukollu
 Challengers
2 1 0 6 5 6.00 120.00 6 0 0 0 0 0 0 0
61 Sourab Mahajan
 St Louis
1 0 0 6 5 120.00 6 0 0 0 0 0 0 0
62 Omair Qureshi
 United
1 1 0 6 14 6.00 42.86 6 0 0 0 0 0 0 1
63 Koti Vanga
 Chicago United
2 1 0 4 8 4.00 50.00 4 0 0 0 0 0 0 0
64 Shishir Jai
 St Louis
1 1 0 3 3 3.00 100.00 3 0 0 0 0 0 0 0
65 Arsalan Babar
 United
1 0 0 3 5 60.00 3 0 0 0 0 0 0 0
66 Priyank Patel
 Eagles
2 1 0 3 13 3.00 23.08 3 0 0 0 0 0 0 0
67 Venkatesh Naidu
 Chicago United
1 1 0 2 2 2.00 100.00 2 0 0 0 0 0 0 0
68 Kelash Oad
 United
1 1 0 2 4 2.00 50.00 2 0 0 0 0 0 0 0
69 Najam Bakhshi
 Pak Gymkhana
1 1 0 2 11 2.00 18.18 2 0 0 0 0 0 0 0
70 Ravindhar Uddavolu
 Rovers
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
71 Ahmed Askari
 Chicago United
2 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
72 Aakash Paranjape
 Rovers
2 2 0 1 7 0.50 14.29 1 0 0 0 0 1 0 0
73 Ijaz Afridi
 Milwaukee CC Mcc
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Asif Mehmood Khan
 Milwaukee CC Mcc
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Syed Sameer
 Pak Gymkhana
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Chirag Patel
 Challengers
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Vaikunth Seshadri
 Milwaukee CC Mcc
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Madhav Karajagikar
 Milwaukee CC Mcc
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Faisal Ishaque
 Pak Gymkhana
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Moin Babar
 United
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Ainan Arif
 Milwaukee CC Mcc
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ali Agha
 Pak Gymkhana
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Kabir Hussain
 Milwaukee CC Mcc
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Adnan Bajwa
 Pak Gymkhana
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
85 Sanjay Anand
 United
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
86 Rahul Acharya
 St Louis
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
87 Sumukha Prasanna
 Chicago United
1 0 0 0 3 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Umair Ghani
 Chicago United
2 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
89 Nandan Umesh
 Challengers
1 1 0 0 8 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0