# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Naren Murkonda
 Eagles
10 10 66.3 232 25 9.28 3.49 16.0 1 1 11 0
2 Asmar Najam
 Rogers Park CC
8 8 57.3 251 24 10.46 4.37 14.4 0 2 14 0
3 Ravi Patel
 Rovers
11 11 59.2 217 23 9.43 3.66 15.5 3 0 28 2
4 Abdul Salam
 Milwaukee Panthers
13 10 63.0 235 19 12.37 3.73 19.9 1 1 34 1
5 Sapan Bhakta
 Springfield
11 11 70.4 264 19 13.89 3.74 22.3 2 0 24 0
6 Puneet Dubey
 Rovers
11 11 77.5 271 18 15.06 3.48 25.9 2 0 29 1
7 Mehmood Khan
 Milwaukee CC MCC
8 8 61.0 226 17 13.29 3.70 21.5 1 0 12 2
8 Umair Sarwar
 Purdue
12 11 68.2 322 17 18.94 4.71 24.1 0 1 41 4
9 Karan Kumar
 Eagles
10 10 71.1 221 16 13.81 3.11 26.7 1 0 29 1
10 Najam Bakhshi
 Pak Gymkhana
7 5 36.2 153 16 9.56 4.21 13.6 1 1 6 0
11 Farhan Arshad
 Milwaukee Panthers
10 9 64.0 162 15 10.80 2.53 25.6 0 0 26 0
12 Shishir Jai
 St Louis
6 6 38.0 99 15 6.60 2.61 15.2 2 0 8 1
13 Aashish Chandra
 Purdue
10 10 65.0 270 15 18.00 4.15 26.0 0 0 25 0
14 Ajith Ramesan
 Rovers
8 7 36.0 84 13 6.46 2.33 16.6 0 1 18 0
15 Nirav Amin
 Challengers
9 9 61.0 152 12 12.67 2.49 30.5 0 0 7 0
16 Sukesh Adhikari
 Challengers
8 7 35.1 112 12 9.33 3.18 17.6 0 0 10 0
17 Sai Gautam Gajjala
 St Louis United CC
7 5 29.4 159 12 13.25 5.36 14.8 2 0 16 0
18 Affan Ansari
 Rogers Park CC
7 5 33.0 126 11 11.45 3.82 18.0 2 0 23 3
19 Daxx Patel
 Challengers
9 9 60.1 236 11 21.45 3.92 32.8 1 0 20 0
20 Nishant Bharadwaj
 St Louis
7 7 46.4 193 11 17.55 4.14 25.5 0 1 15 0
21 Sanjiv Patel
 Springfield
10 9 46.3 211 11 19.18 4.54 25.4 1 0 17 0
22 Dhruvin Talati
 Challengers
7 7 27.3 123 10 12.30 4.47 16.5 0 1 15 0
23 Sumit Kumar
 Springfield
6 6 34.3 157 10 15.70 4.55 20.7 0 0 18 2
24 Krishna Prashanth Mudumbai Sowrirajan
 Rovers
7 6 35.0 106 9 11.78 3.03 23.3 0 0 10 0
25 Urvish Desai
 Challengers
6 5 30.0 101 9 11.22 3.37 20.0 0 0 15 0
26 Adithya Venkatesan
 St Louis United CC
6 6 31.5 112 9 12.44 3.52 21.2 0 0 6 0
27 Harshil Patel
 Rovers
6 5 27.0 107 9 11.89 3.96 18.0 0 1 25 0
28 Rizwan Arshad
 Milwaukee Panthers
9 9 46.4 186 9 20.67 3.99 31.1 0 0 16 0
29 Shahbaz Malik
 Milwaukee Panthers
9 9 44.4 182 9 20.22 4.07 29.8 0 0 5 0
30 Salman Khan
 CC Of Ilinois
6 5 33.0 181 9 20.11 5.48 22.0 0 0 10 0
31 Mihir Adivarekar
 St Louis United CC
5 5 36.0 105 8 13.12 2.92 27.0 0 0 17 0
32 Kabir Hussain
 Milwaukee Panthers
9 6 37.0 128 8 16.00 3.46 27.8 0 0 12 0
33 Siddharth Modali
 Springfield
3 3 24.0 89 8 11.12 3.71 18.0 0 1 13 1
34 Arvind Singh
 Milwaukee CC MCC
10 10 58.0 226 8 28.25 3.90 43.5 0 0 29 0
35 Yashodhan Mahajan
 St Louis United CC
7 5 24.0 97 8 12.12 4.04 18.0 0 0 8 1
36 Absar Najam
 Rogers Park CC
5 5 30.2 126 8 15.75 4.15 22.8 0 0 10 0
37 Abdullah Al Noman Ovi
 Purdue
7 7 49.2 208 8 26.00 4.22 37.0 0 0 10 2
38 Datta Prakash Z
 Eagles
8 5 31.3 100 7 14.29 3.17 27.0 0 0 11 0
39 Vignesh V
 Purdue
5 5 34.0 129 7 18.43 3.79 29.1 0 0 11 0
40 Madanagopal Damodaran
 Springfield
3 3 22.0 96 7 13.71 4.36 18.9 1 0 1 1
41 Kinshuk Sharma
 Purdue
5 4 21.4 98 7 14.00 4.52 18.6 0 0 12 2
42 Bhadresh Mandani
 Springfield
5 5 22.3 106 7 15.14 4.71 19.3 0 0 15 2
43 Siddarth Saladi
 St Louis United CC
3 3 21.0 49 6 8.17 2.33 21.0 0 0 8 0
44 Santosh Sharma
 Rovers
4 4 13.1 35 6 5.83 2.66 13.2 0 0 9 0
45 Karteek Pusuluri
 CC Of Ilinois
3 2 16.0 53 6 8.83 3.31 16.0 1 0 2 0
46 Bhavesh Amin
 Challengers
7 5 34.0 120 6 20.00 3.53 34.0 0 0 8 0
47 Bhargav Gaddipati
 St Louis United CC
7 7 27.0 114 6 19.00 4.22 27.0 0 0 30 4
48 Aamir Shahzad
 Rogers Park CC
6 5 36.0 158 6 26.33 4.39 36.0 0 0 39 0
49 Muhammad Samir Khan
 CC Of Ilinois
6 4 25.0 140 6 23.33 5.60 25.0 0 0 21 1
50 Sumanth Reddy Bhimi Reddy
 St Louis United CC
10 4 18.0 101 6 16.83 5.61 18.0 1 0 15 0
51 Ayan Hazra
 Purdue
9 8 38.1 218 6 36.33 5.71 38.2 0 0 17 4
52 Hasnain Amjad
 Milwaukee Panthers
7 4 16.0 92 6 15.33 5.75 16.0 1 0 9 0
53 Shrivatsa Ravikumar
 CC Of Ilinois
8 6 39.0 232 6 38.67 5.95 39.0 0 0 18 1
54 Amit Singh
 Eagles
8 5 30.0 91 5 18.20 3.03 36.0 0 0 16 0
55 Youasf Muhammad
 Pak Gymkhana
3 2 11.0 34 5 6.80 3.09 13.2 0 1 4 0
56 Satyajit Singh
 St Louis United CC
4 2 16.0 57 5 11.40 3.56 19.2 0 0 3 2
57 Usman Malik
 Milwaukee CC MCC
5 4 22.4 90 5 18.00 3.97 27.2 0 0 8 0
58 Rahul Acharya
 St Louis
6 5 26.4 114 5 22.80 4.28 32.0 0 0 9 0
59 Saketh Kasthala
 Eagles
7 4 25.0 111 5 22.20 4.44 30.0 0 0 22 0
60 Satadru Roy
 Purdue
8 6 24.0 109 5 21.80 4.54 28.8 0 0 6 0
61 Nikin Patel
 CC Of Ilinois
6 5 36.0 164 5 32.80 4.56 43.2 0 0 31 0
62 Riaz Shaikh
 Springfield
9 2 10.0 46 5 9.20 4.60 12.0 1 0 7 0
63 Sourab Mahajan
 St Louis
7 5 33.2 155 5 31.00 4.65 40.0 0 0 4 0
64 Saishayam Durbha
 Milwaukee CC MCC
4 4 15.5 74 5 14.80 4.67 19.0 0 0 14 0
65 Pranam Jain
 Rovers
7 5 21.2 102 5 20.40 4.78 25.6 0 0 2 1
66 Naagarajan Narayanan
 Purdue
12 6 32.0 155 5 31.00 4.84 38.4 0 0 15 1
67 Mughiz Ghori
 Rogers Park CC
6 2 12.0 60 5 12.00 5.00 14.4 1 0 11 0
68 Praveen Paruchuri
 Rovers
7 5 20.0 101 5 20.20 5.05 24.0 0 0 22 1
69 Rajkumar Pujari
 Purdue
8 6 32.4 180 5 36.00 5.51 39.2 0 0 11 4
70 Sooriya Kumar
 CC Of Ilinois
7 3 18.3 104 5 20.80 5.62 22.2 0 0 14 1
71 Syed Umer Javed
 Milwaukee CC MCC
1 1 7.4 23 4 5.75 3.00 11.5 1 0 3 0
72 Ijaz Afridi
 Milwaukee CC MCC
3 3 24.0 87 4 21.75 3.62 36.0 0 0 0 0
73 Ayaz Patel
 Milwaukee CC MCC
2 1 5.3 20 4 5.00 3.64 8.2 1 0 1 0
74 Krishna Prasanth
 St Louis United CC
6 5 24.0 91 4 22.75 3.79 36.0 0 0 14 2
75 Ravikumar Chockalingam
 St Louis
3 2 9.0 35 4 8.75 3.89 13.5 1 0 2 1
76 Vaikunth Seshadri
 Milwaukee CC MCC
9 9 37.0 149 4 37.25 4.03 55.5 0 0 23 8
77 Vijay Radhakrishna
 Challengers
10 3 14.1 58 4 14.50 4.09 21.2 0 0 5 0
78 Osman Ahmed
 Pak Gymkhana
2 1 7.0 29 4 7.25 4.14 10.5 1 0 4 0
79 Jahanzaib Nadeem
 Milwaukee Panthers
4 1 6.0 26 4 6.50 4.33 9.0 1 0 2 0
80 Aditya Malhotra
 Eagles
6 3 15.0 68 4 17.00 4.53 22.5 0 0 16 0
81 Kapil Jakhar
 St Louis
4 1 7.0 32 4 8.00 4.57 10.5 1 0 4 1
82 Adithya Subramanian
 Eagles
4 3 12.0 56 4 14.00 4.67 18.0 0 0 19 1
83 Hasan Khan
 Rogers Park CC
6 4 21.4 104 4 26.00 4.80 32.5 0 0 2 0
84 Shakir Naeem
 Milwaukee CC MCC
8 5 19.0 92 4 23.00 4.84 28.5 0 0 19 1
85 Visakh Patel
 Springfield
11 8 26.0 126 4 31.50 4.85 39.0 0 0 5 0
86 Kuldeep Sharma
 Rovers
6 6 29.5 152 4 38.00 5.09 44.8 0 0 12 0
87 Amyn Gillani
 Pak Gymkhana
5 4 24.0 124 4 31.00 5.17 36.0 0 0 10 2
88 Prasanna Padmanabhan
 Springfield
10 5 28.0 147 4 36.75 5.25 42.0 0 0 7 0
89 Ganesh Katravath
 Rovers
4 3 11.0 69 4 17.25 6.27 16.5 0 0 5 0
90 Abhish Abraham
 CC Of Ilinois
8 3 8.0 69 4 17.25 8.62 12.0 0 0 4 1
91 Krishna Kurup
 Eagles
2 1 6.0 6 3 2.00 1.00 12.0 0 0 2 0
92 Amit Patel (85)
 Challengers
2 1 8.0 17 3 5.67 2.12 16.0 0 0 0 0
93 Murtuja Vohra
 Milwaukee CC MCC
1 1 8.0 22 3 7.33 2.75 16.0 0 0 1 0
94 Pruthvish Patel
 Challengers
7 6 21.5 69 3 23.00 3.16 43.7 0 0 12 1
95 Ali Faruqui
 Milwaukee CC MCC
4 4 24.0 86 3 28.67 3.58 48.0 0 0 4 0
96 Hammad Bakhshi
 Pak Gymkhana
6 3 24.0 101 3 33.67 4.21 48.0 0 0 5 0
97 Hassan Khalid
 Milwaukee Panthers
9 4 19.0 81 3 27.00 4.26 38.0 0 0 7 0
98 Hassan Amjad
 Milwaukee Panthers
13 9 39.0 170 3 56.67 4.36 78.0 0 0 21 0
99 Arvind Vasudevan
 CC Of Ilinois
3 2 16.0 72 3 24.00 4.50 32.0 0 0 2 0
100 Shaker Naeem
 Milwaukee CC MCC
2 2 9.0 43 3 14.33 4.78 18.0 0 0 4 0
101 Naresh Reddy
 St Louis United CC
5 3 8.3 43 3 14.33 5.06 17.0 0 0 1 2
102 Saqib Rahman
 CC Of Ilinois
2 2 15.0 79 3 26.33 5.27 30.0 0 0 16 1
103 Muhammad Tariq Akram
 St Louis
7 6 23.0 125 3 41.67 5.43 46.0 0 0 19 0
104 Moin Babar
 Rogers Park CC
5 3 12.3 68 3 22.67 5.44 25.0 0 0 2 9
105 Ravikrishna Pasupuleti
 Challengers
3 2 9.0 49 3 16.33 5.44 18.0 0 0 1 1
106 Prasoon Sharma
 Milwaukee CC MCC
2 2 3.5 22 3 7.33 5.74 7.7 0 0 3 1
107 Talha Mohsin
 Rogers Park CC
2 1 7.0 41 3 13.67 5.86 14.0 0 0 5 0
108 Salman Ahmed
 Pak Gymkhana
5 3 14.0 84 3 28.00 6.00 28.0 0 0 6 0
109 Zeeshan Ashraf
 Eagles
6 4 10.0 61 3 20.33 6.10 20.0 0 0 20 0
110 Yousaf Hussain
 Pak Gymkhana
3 1 4.0 26 3 8.67 6.50 8.0 0 0 4 0
111 Ahmed Sadeque
 CC Of Ilinois
6 3 17.0 114 3 38.00 6.71 34.0 0 0 8 0
112 Arun Raman
 CC Of Ilinois
10 3 11.5 92 3 30.67 7.77 23.7 0 0 3 0
113 Tushar Kolhe
 Milwaukee CC MCC
1 1 4.0 8 2 4.00 2.00 12.0 0 0 2 0
114 Tarang Patel
 Springfield
3 3 17.3 68 2 34.00 3.89 52.5 0 0 6 0
115 Kush Coshic
 CC Of Ilinois
4 1 6.5 27 2 13.50 3.95 20.5 0 0 0 1
116 Priyank Patel
 Eagles
5 3 18.0 73 2 36.50 4.06 54.0 0 0 3 1
117 Sarwar Ghori
 Rogers Park CC
7 4 24.0 99 2 49.50 4.12 72.0 0 0 9 5
118 Sachin Muddasani
 Springfield
3 3 12.0 51 2 25.50 4.25 36.0 0 0 1 0
119 Kanti Bhakta
 Springfield
3 3 16.0 70 2 35.00 4.38 48.0 0 0 6 1
120 Aakash Nagar
 Rovers
7 2 5.3 27 2 13.50 4.91 16.5 0 0 10 0
121 Risik Rangineni
 Rovers
9 3 11.3 57 2 28.50 4.96 34.5 0 0 7 0
122 Dinush Lanka Jayasooriya
 St Louis
6 3 12.0 61 2 30.50 5.08 36.0 0 0 13 0
123 Sanjay Shrivastava
 Eagles
5 5 20.0 103 2 51.50 5.15 60.0 0 0 23 1
124 Hemant Mandle
 St Louis United CC
3 1 7.0 39 2 19.50 5.57 21.0 0 0 7 0
125 Basit Zaidi
 St Louis
6 3 18.0 101 2 50.50 5.61 54.0 0 0 11 1
126 Sandeep Dhar
 Milwaukee CC MCC
9 3 8.0 46 2 23.00 5.75 24.0 0 0 9 0
127 Sohail Alvi
 St Louis
10 5 16.0 96 2 48.00 6.00 48.0 0 0 5 0
128 Nauman Khan
 CC Of Ilinois
3 3 15.0 99 2 49.50 6.60 45.0 0 0 9 1
129 Harshal Patel
 Rogers Park CC
6 2 4.4 32 2 16.00 6.86 14.0 0 0 7 0
130 Syed Kashif
 Milwaukee CC MCC
6 2 11.4 80 2 40.00 6.86 35.0 0 0 6 0
131 Arush Arora
 Milwaukee Panthers
3 1 0.3 0 1 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0
132 Manan Patel
 Challengers
8 2 2.0 5 1 5.00 2.50 12.0 0 0 0 0
133 Rahul Madhumanchi Gananath
 Milwaukee Panthers
1 1 7.0 20 1 20.00 2.86 42.0 0 0 0 0
134 Samir Chaudhari
 Challengers
1 1 5.0 17 1 17.00 3.40 30.0 0 0 4 0
135 Srissa Dharampal
 Challengers
5 3 14.0 57 1 57.00 4.07 84.0 0 0 5 0
136 Javed Syed
 Milwaukee CC MCC
5 2 8.0 33 1 33.00 4.12 48.0 0 0 2 0
137 Ashhar Mehdi
 Pak Gymkhana
4 1 4.0 17 1 17.00 4.25 24.0 0 0 2 0
138 Renganathan Sankar
 Eagles
5 1 2.0 9 1 9.00 4.50 12.0 0 0 3 1
139 Ahmad Bakshi
 Pak Gymkhana
3 2 10.0 46 1 46.00 4.60 60.0 0 0 1 0
140 Rajan Kochar
 Springfield
8 3 9.0 42 1 42.00 4.67 54.0 0 0 6 0
141 Yaseen Bahmaid Sheikh
 Milwaukee Panthers
3 1 3.0 15 1 15.00 5.00 18.0 0 0 0 0
142 Bhargav Chaudhari
 Challengers
2 1 6.5 36 1 36.00 5.27 41.0 0 0 0 0
143 Manwinder Singh
 Milwaukee CC MCC
3 3 11.0 58 1 58.00 5.27 66.0 0 0 6 0
144 Sikander Soleja
 Pak Gymkhana
4 2 15.0 89 1 89.00 5.93 90.0 0 0 21 2
145 Apoorv Maheshwari
 Purdue
1 1 5.0 30 1 30.00 6.00 30.0 0 0 5 0
146 Mitul Patel
 Eagles
7 3 11.0 67 1 67.00 6.09 66.0 0 0 3 0
147 Dost Cheema
 CC Of Ilinois
5 1 3.0 19 1 19.00 6.33 18.0 0 0 5 0
148 Vijay Kumar
 Rovers
4 4 9.0 60 1 60.00 6.67 54.0 0 0 17 0
149 Shashank Khetan
 Purdue
1 1 4.0 28 1 28.00 7.00 24.0 0 0 10 3
150 Mohsin Khan
 Rogers Park CC
4 2 2.5 20 1 20.00 7.06 17.0 0 0 2 0
151 Jigen Shah
 Pak Gymkhana
4 3 9.0 65 1 65.00 7.22 54.0 0 0 7 0
152 Rahul Chauhan
 Challengers
7 2 5.0 38 1 38.00 7.60 30.0 0 0 4 0
153 Praveen Ashokkumar
 Rovers
1 1 2.5 25 1 25.00 8.82 17.0 0 0 3 0
154 Asad Majeed
 Pak Gymkhana
2 2 4.0 40 1 40.00 10.00 24.0 0 0 9 2
155 Kunj Patel
 Springfield
2 2 8.0 23 0 2.88 0.0 0 0 7 0
156 Sai Kanuru
 CC Of Ilinois
1 1 8.0 27 0 3.38 0.0 0 0 0 1
157 Waseem Khan
 Rogers Park CC
5 3 16.0 58 0 3.62 0.0 0 0 5 0
158 Akash Shakunala
 Milwaukee CC MCC
8 1 2.0 8 0 4.00 0.0 0 0 1 0
159 Subbu Kuppusami
 Eagles
4 1 2.0 8 0 4.00 0.0 0 0 0 0
160 Sandeep Pathuri
 Springfield
10 1 2.0 8 0 4.00 0.0 0 0 1 0
161 Rajesh Pudota
 St Louis United CC
4 2 4.0 16 0 4.00 0.0 0 0 1 1
162 Chirag (bowler) Patel
 Challengers
1 1 3.0 14 0 4.67 0.0 0 0 4 0
163 Arjun Kumar
 Eagles
7 2 6.0 28 0 4.67 0.0 0 0 2 1
164 Prasad Hegde
 Purdue
10 1 3.0 15 0 5.00 0.0 0 0 4 0
165 Usama Ahmad
 Rogers Park CC
2 1 4.0 20 0 5.00 0.0 0 0 4 0
166 Sridhar Bhuvanagiri
 Milwaukee CC MCC
1 1 3.0 15 0 5.00 0.0 0 0 0 1
167 Syed Ali
 Milwaukee Panthers
1 1 2.0 10 0 5.00 0.0 0 0 0 0
168 Umair Azeem
 Milwaukee Panthers
4 1 2.4 14 0 5.25 0.0 0 0 2 0
169 Murali Basupalli
 St Louis United CC
4 2 9.0 51 0 5.67 0.0 0 0 1 0
170 Shahid Munir
 Pak Gymkhana
3 2 15.0 85 0 5.67 0.0 0 0 14 0
171 Kamran Syed
 Pak Gymkhana
4 2 13.3 77 0 5.70 0.0 0 0 7 0
172 Santhosh Reddy Venteru
 St Louis
6 3 9.0 52 0 5.78 0.0 0 0 11 0
173 Atif Sagir
 Milwaukee Panthers
2 1 2.1 13 0 6.00 0.0 0 0 5 0
174 Manonkumar Krishnamoorthi
 Rovers
4 1 1.0 6 0 6.00 0.0 0 0 4 0
175 Ashraf Syed
 Rovers
2 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 4 0
176 Dheeraj Reddy
 St Louis
5 2 6.0 40 0 6.67 0.0 0 0 6 0
177 Samir Patel
 Springfield
6 2 6.0 41 0 6.83 0.0 0 0 2 0
178 Jyoti Singh
 Springfield
10 1 1.0 7 0 7.00 0.0 0 0 0 0
179 Dhairya Mistry
 Challengers
2 2 4.0 30 0 7.50 0.0 0 0 0 0
180 Fahad Baber
 Pak Gymkhana
3 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 0 0
181 Tanweer Alam
 CC Of Ilinois
3 1 2.0 16 0 8.00 0.0 0 0 0 0
182 Ramesh Suvvari
 Eagles
1 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 1 0
183 Vishnu Chaitanya
 Rovers
7 3 5.0 42 0 8.40 0.0 0 0 7 0
184 Chirag R Patel
 Challengers
9 3 2.1 19 0 8.77 0.0 0 0 0 0
185 Rahul Saladi
 CC Of Ilinois
2 1 0.2 3 0 9.00 0.0 0 0 0 0
186 Zohad Hussain
 Pak Gymkhana
1 1 1.0 10 0 10.00 0.0 0 0 0 0
187 Shyam Pilli
 St Louis United CC
3 1 2.0 21 0 10.50 0.0 0 0 2 1
188 Shiraz Najam
 Rogers Park CC
7 2 2.0 26 0 13.00 0.0 0 0 1 1
189 Ainan Arif
 Milwaukee CC MCC
1 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 4 2
190 Kamran Cheema
 Purdue
12 1 0.1 7 0 42.00 0.0 0 0 1 0